Výroční zpráva MVČK za rok 2016

Mezinárodní výbor Červeného kříže je permanentně přítomen v devíti desítkách zemí světa [+]

Mezinárodní výbor Červeného kříže je složkou Mezinárodního hnutí ČK&ČP se specifickým postavením - má tzv. vedoucí roli v případě řízení mezinárodních operací ČK&ČP zaměřených na ochranu obětí válek a vnitrostátních nepokojů. Řadu úkolů v této oblasti také vykonává sám - zejména jde o návštěvy osob zbavených svobody za válek či nepokojů, monitoring dodržování humanitárního práva, činnost neutrálního zprostředkovatele v humanitárních otázkách a podobně.

Proti loňskému roku stoupl jeho roční obrat o 10% a přesáhl 44 miliard Kč, což zdánlivě v obratu celého Mezinárodního hnutí ČK&ČP (kolem 850 mld. Kč) příliš nedominuje, avšak je na něj navázána i další rozsáhlá pomoc, kterou v oblastech zasažených boji, pod jeho nezastupitelnou koordinací, poskytují příslušné národní společnosti.

Řada číselných údajů oproti roku 2015 opět narostla, což je bohužel dáno počtem a rozsahem ozbrojených konfliktů a jiných situací násilí. Počet delegací MVČK činil 94 (+1). Tomu odpovídá i početní nárůst personálu v poli na 15.450, počet navštívených vězněných osob se dále zvýšil na 987.203.

Deset nejrozsáhlejších operací se odehrávalo ve stejných zemích, jako v r.2015: v Sýrii (rozsahem největší, jako v r.2015), Jižním Súdánu, Iráku, Afghánistánu, Nigérie, Somálsku, DR Kongo, Izraeli a na okupovaných územích, Jemenu a Ukrajina.

Počet příjemců jeho zdravotnických služeb vrostl o 3/4 na 18,5 milionů, prakticky se nezměnil počet osob odkázaných na pitnou vodu - 28,4 milionů, počet ostatních typů pomoci MVČK činil 25,9 milionů osob (+41%), z toho plné 3/4 jsou vnitřně přemístěné osoby... Nejvíce zdravotnických zařízení provozuje MVČK na Blízkém a Stř. Východě, mimochodem tento region čerpá 31% veškeré pomoci MVČK a je druhý po Africe (41%).

Aktivity MVČK v r.2016 finančně podpořil částkou 200 tis. Kč i Český červený kříž.


Ikona dokumentu PDF Hlavní fakta o činnosti MVČK v roce 2016