Zlaté kříže za 160 darů krve - letos potřetí

V sobotu 1. října 2022 se uskutečnila v kongresovém centru Clarion v Ostravě závěrečná, třetí část letošního celostátního oceňování bezpříspěvkových dárců krve Zlatými kříži ČČK I. třídy.

V rámci této slavnostní akce převzalo Zlaté kříže udělované dárcům, kteří darovali krev či její složku 160 krát, 235 dárců ze Střední a Severní Moravy. Spolu s nimi tak rodina nositelů tohoto ocenění v ČR od jeho vzniku dosáhla počtu 5.182.

Vyznamenání dárcům předával MUDr. Petr Vlk, viceprezident ČČK.

Poděkovat dárcům krve za jejich výjimečný čin přišli i další hosté - Bc. Naděžda Kalužová (Krevní centrum Ostrava), Ing. Michal Adámek (VZP-regionální pobočka Ostrava), MUDr. Slavomír Rosík (revizní lékař RBP), Ing. Jan Panáček (vedoucí řízení pobočkové sítě ČPZP) a Alžběta Hrabovská, DiS. (ředitelka Úřadu OS ČČK Ostrava).

Věříme, že příklad vyznamenaných dárců krve pomůže získat stále velmi potřebné nové bezpříspěvkové dárce krve, vždyť ročně se prvodárci stane 27.000 našich spoluobčanů, potřeba je ale o 6.000 ročně vyšší!


» Fotogalerie z předávání

Slavnostnost chvíle zdůraznilo vystoupení Tomáše Savky, hostujícího sólisty Národního divadla moravskoslezského, za klavírního doprovodu J. Ondrušky. Moderace předávání se ujal Petr Hanzlík.

Doplňme ještě, že první dvě části letošního oceňování proběhly v Praze 14. května a 3. června a bylo na ně pozváno 330 dárců.