Český červený kříž: léky pro Nepál

Český červený kříž dokončil monitoring potřeb v Nepálu a rozhodl se z prostředků získaných ve veřejné sbírce v ČR pořídit pro vytypovaná konkrétní zdravotnická zařízení v Nepálu ten zdravotnický materiál a léčiva, která jsou v místě nedostatková a přitom jsou nutná pro péči o oběti zemětřesení.

Jde např. o obvazový materiál, chirurgický materiál, kanyly, jehly, injekční stříkačky, dezinfekční roztoky, orální rehydratační roztoky, antibiotika, analgetika. Vybrán byl ten konkrétní materiál a léčiva, na který jsou nepálští zdravotníci zvyklí.

V první fázi šlo o 14 palet o váze 4 tuny, distribuce pomoci od ČČK byla na místě zahájena 16. května 2015.

Nepálská mise ČČK den po dni

»20.5.2015: Mise byla úspěšně skončena, ČČK (humanitární koordinátor a lékařka) se vracejí do ČR | Tisková zpráva ČČK z 20.5.2015.

»19.5.2015: Kromě distribuce pomoci byl ČČK včera zařazen také jako monitor, kdy jsme v rámci průzkumného týmu ČK zjišťovali stav v oblasti při hranici s ČLR, která od počátku zemětřesení nebyla prozkoumána (!). Tým také poskytoval zdravotnickou pomoc.

»18.5.2015: Dnes byla dokončena distribuce zásilky, do nepřístupných oblastí byla dopravena letecky. Šlo o vojenskou nemocnici Charikot (okres Dolakha, coz je oblast nejvíce postižená zemětřesením - přímo nad epicentrem druhého z nich) a polní ošetřovny v Jiri, Khimti, Lamabagar, Gongar, Palate.

»17.5.2015: Včera zaznamenány opět otřesy (5,9°), které ztížily přepravu naší pomoci. Přesto k dnešnímu dni jsou již cca 2/3 naší pomoci dopraveny na místa určení, a to do nemocnice Nepálského policejního sboru, nemocnice Birendra, Swayambu community hospital, do polních nemocnic v Danware a Kavresthala | Tisková zpráva ČČK z 17.5.2015

»16.5.2015: V poledne našeho času (14:30 místního času) hlásí ČČK přílet na místo a zahájení celních formalit. Následně přistoupíme k zahájení distribuce materiálu.

»15.5.2015: Materiál je již v Praze, připraven k nakládce. Odlet je posunut na 00:30, let s mezipřistáním v Baku by měl trvat cca 13 hod. Aktualizujeme seznam nemocnic.

»14.5.2015: Obdrželi jsme potvrzení - odlet letadla s pomocí ČČK bude 15.05.2015 ve 22:00 z Prahy-Kbel. Zítra tedy ve 12:00 bude zahájen převoz z ústř. skladu ČČK do Prahy, nakládka letadla by měla začít ve 20:00 | Tisková zpráva ČČK z 14.5.2015

»13.5.2015: Materiál je již zabalen ve skladu ČČK a 15.5. se vydá letecky na cestu do Nepálu, pak bude distribuován do sedmi již vybraných nemocnic.

 Reportáž ČT o pomoci ČČK (21.5.2015)


Získáme-li od našich občanů další dary ve sbírce, bude naše pomoc pokračovat. Děkujeme!

Pomoc ČČK je jen drobným příspěvkem v cca 2,2 mld. Kč mezinárodní pomoci Červeného kříže do Nepálu, ale je významnou reakcí na konkrétní místní potřeby.

ČČK shromažďuje finanční prostředky na pomoc oblasti zasažené zemětřesení na sbírkovém účtu:
333999/2700, var. symbol 1504

QR platba na Fond Humanity ČČK
(zvětšit)


Aktuální informace o celkové pomoci ČK obětem v Nepálu