Medaile Za zásluhy o stát dárci krve

Mezi těmi, které prezident republiky Miloš Zeman vyznamenal dne 28.10.2014 na Pražském Hradě Medailí Za zásluhy o stát byl - jeho slovy „hrdina všedního dne“ - Zdeněk Duběnka (foto) - muž, který již od svých 19 let je pravidelným bezpříspěvkovým dárcem krve.

Z.Duběnka daroval krve či její složky - neuvěřitelně - více než 550 krát a obdržel všechna vyznamenání ČČK, včetně plakety Donum sanguinis-donum vitae. Je tak živoucím důkazem toho, že lidskost a solidarita má místo i v dnešní době.

Vysoké státní vyznamenání je oceněním všech bezpříspěvkových dárců krve i výzvou pro ostatní zdravé lidi, aby se do dárcovství krve zapojili. Pevné zdraví a štěstí panu Duběnkovi po převzetí vysokého ocenění popřál na Hradě také Marek Jukl, prezident ČČK.

Vysokými státními vyznamenání ocenil dárce krve naposledy prezident Ludvík Svoboda. Od prezidenta V. Havla se datuje tradice, kdy hlava státu či její choť každoročně přijímá na Hradě mnohonásobné dárce krve.


Z. Duběnka na setkání dárců krve (2010)

Mottem pana Duběnky je „Proč bych ležel doma, když mohu jít někomu pomoci“.