Povodně: Červený kříž dále pomáhá

Fázi okamžité pomoci zahájenou 2.6.2013 jsme již ukončili. Zasahovali jsme od Jihočeského kraje až po Kraj ústecký. V této fázi pomoci nasadil ČČK po dohodě se samosprávou či IZS do činnosti Humanitární jednotky Oblastních spolků ČČK a Ústřední krizový tým ČČK. Pomáhali jsme provozovat evakuační centra pro evakuované v důsledku povodně museli opustit své domovy.

Rozdělili jsme 515 tun materiální pomoci - od čisticích prostředků až po potraviny, oděvy či nářadí. Poskytovali jsme psychosociální pomoc v terénu. Celkem jsme poskytli pomoc 4.100 zasažených povodněmi a v terénu působilo 560 členů a zaměstnanců ČČK, k pomoci se zaregistrovalo také na 1.300 dobrovolníků.
» Více info o naší pomoci...

Nyní zahajujeme následnou pomoc zasaženým. Naplánované je čištění studní, které máme již finančně pokryto prostředky Červeného kříže - půjde o cca 3,5 milionu Kč.

Rozsah další následné pomoci bude závislý na výtěžku veřejné finanční sbírky ČČK - dle našeho monitoringu plánujeme přispívat na opravy obydlí občanů zasažených povodněmi a na obnovu zařízení obcí (školek apod.) - věříme, že se nám podaří díky Vám finance získat, mohlo by jít o pomoc v rozsahu až 50 mil.Kč...

Pomoci nám pomáhat můžete i Vy! Děkujeme mnoha těm, kteří nám již pomohli...Finančně podpořit naši pomoc můžete:

 • prostřednictvím sbírkového účtu
  č.ú. 222885/5500, v.s. 111
 • on-line - platební kartou Visa, Mastercard, systémem Pay-Sec
 • zasláním dárcovské SMS z mobilního telefonu s textem
  DMS CCK na telefonní číslo 87777

[cena 1 DMS je 30,- Kč, z nichž ČČK obdrží 27,- Kč]


20.6.2013
V těchto dnech ukončujeme fázi okamžité pomoci, v níž jsme poskytli pomoc 4.100 zasažených povodněmi, rozdělili jsme při ní 515 tun pomoci, od čisticích a hyginických protředků, přes potraviny a pitnou vodu až po nářadí... V terénu pomáhalo 560 členů a zaměstnanců ČČK, zaregistrovalo se u nás na 1.300 dobrovolníků.
Nyní zahájíme pomoc následnou - tj. čištění studní - tím pomůžeme cca 3.400 lidem - a podle výsledku veřejné sbírky, která stále probíhá, též eventuální propjekty obnovy. Děkujeme všem, kteří nám pomohli pomáíhat v první fázi, a věříme, že nám mnozí pomohou i ve fázi druhé.

15.6.2013
V zasažených oblastech se především soustřeďujeme na psychosociální pomoc a distribuci humanitární pomoci. Materiál již centrálne nesbíráme.
Plánujeme následnou pomoc - půjde o čištění studní, které již máme finančně pokryto prostředky Červeného kříže.
Další "tradiční popovodňové projekty" (stavební obnova domů fyzických osob a vybraných zařízení obcí - např. školek, škol) uskutečníme v rozsahu, který vyplyne z výtěžku finanční sbírky. Plánovaná pomoc dle našeho monitoringu je v rozsahu 53 milionů Kč - věříme, že se nám je díky Vám podaří získat.

12.6.2013
Pomoc v zasažených oblastech se soustřeďuje na vydávání materiální pomoci – velmi úzce spolupracujeme se samosprávou. Důležitou roli má poskytování psychosociální pomoci, na kterou se zaměřujeme.
Trvá poptávka po košťatech, kolečkách, gumácích a repelentech
Plánujeme následnou pomoc - půjde o čištění studní. Další "tradiční popovodňové projekty" (stavební obnova) uskutečníme v rozsahu, který vyplyne z výtěžku finanční sbírky.

9.6.2013 10:00 h:
I v Praze a Středočeském kraji pokračuje humanitární pomoc, psychosociální pomoc a pomoc při úklidu. Momentálně jsou žádány repelenty, pláštěnky, košťata a holínky.

7.6.2013 15:00 h:
Pokračují práce na projektech následné pomoci, kam bude patřit např. čistění studní, již tradična finacované po povodních ČČK, či poskytování vysoušečů.

7.6.2013 12:00 h:
Velkého rozsahu nabývá poskytování psychosociální pomoci, zejména v oblastech, kde lidé přestáli bezprostřední ohrožení "velkou vodou" - odborníci ČČK z řad Ústředního krizového týmu za podpory členů Humanitárních jednotek OS ČČK poskytují tuto pomoc (spojenou často s omocí zdravotnickou) v oblasti Středočeského kraje a Prahy. Dále byly vypraveny kamiony s humanitární pomocí do regionů - děkujeme firmám Kaufland, Billa, Nestlé, HARTMANN-RICO či Procter and Gamble a řadě dalších.
Pokračují humanitární sbírky v regionech. Přijímáme dobrovolníky - hlásit se můžete na pověřených OS ČČK pro jednotlivé kraje (Jihočeský kraj, Praha a Středočeský kraj, Královehradecký, Liberecký a Ústecký).

6.6.2013 14:00 h:
Do ČR přijede tým kolegů z Mezinárodní federace ČK&ČP posoudit situaci primo na miste, aby mohla byt posílena následná pomoc ČČK obětem povodní.

6.6.2013 12:00 h:
Rozšířil se počet OS ČČK konajících materiální sbírky: aktualizovaný seznam.

5.6.2013 19:00 h:
Síly ČČK na Mělnicku doplnil Ústřední krizový tým ČČK - zaměří se především na první psychosociální (a v případě potřeby i zdravotnickou) pomoc. Materiální sbírka probíhá na dalších místech - např. i v Karlových Varech či Kolíně.

4.6.2013 08:00 h:
OS ČČK Mělník je nasazen při evakuaci; vyhlašuje materiální sbírku. Materiální sbírku pro Ústecký kraj vyhlásil OS ČČK Teplice. V pomoci pokračuje OS ČČK Děčín.

3.6.2013 14:00 h:
Chcete nám pomoci pomáhat? Můžete se přihlásit jako dobrovolník k pomoci po opadnutí vody v Praze a Středočeském kraji.
V Praze vyhlášena sbírka materiální pomoci, ČČK zahájil činnost v pátem evakuačním středisku (ZŠ Mráčkova).

3.6.2013 07:00 h:
V Praze se HJ ČČK podílí na dostavbě protipovodňových barier. Dále ČČK zajišťuje ve spolupráci se samosprávou čtyři evakuační centra (Černošice, ZŠ Vodičkova, ZŠ Hanspaulka, ZŠ Školní). Zasahujeme také na Trutnovsku. Připraveny jsou síly ČČK i jinde (např. OS ČČK Hradec Králové, který vyhlásil také materiální sbírku, sbírá se i v Chrudimi, Trutnově).

2.6.2013 20:00 h:
Mezi aktivizované síly ČČK připravené v případě potřeby zasáhnout byl vedením ČČK zahrnut Ústřední krizový tým ČČK
V Praze zřízena ČČK další evakuační střediska. V Děčíně byl OS ČČK nasazen k zabezpečení evakuačního střediska.
OS ČČK České Budějovice vyhlásil materiální sbírku (úklidové prostředky a nářadí).

2.6. 2013 10:30 h:
Vzhledem k vyhlašování vyšších stupňů povodňové aktivity v některých oblastech ČR aktivoval své struktury také Český červený kříž.
Členové jeho Ústředního krizového štábu monitorují situaci a v ohrožených regionech – např. v Jihočeském kraji, Středočeském kraji, Královehradeckém kraji nebo na Děčínsku – jsou Humanitární jednotky Oblastních spolků ČČK připraveny zasáhnou, v Hlavním městě Praha je již HJ ČČK Praha 1 nasazena např. ke stavbě protipovodňových zábran a pro zřízení evakuačního centra v Černošicích.
Situaci bude ČČK i nadále sledovat.

Finančně přispět na pomoc obětem povodní můžete:

 • prostřednictvím sbírkového účtu
  č.ú. 222885/5500, v.s. 111
 • on-line - platební kartou Visa, Mastercard, systémem Pay-Sec
 • zasláním dárcovské SMS z mobilního telefonu s textem
  DMS CCK na telefonní číslo 87777

[cena 1 DMS je 30,- Kč, z nichž ČČK obdrží 27,- Kč]

Děkujeme!


Údaje pro platby ze zahraničí:

 • Číslo účtu příjemce (IBAN): CZ1355000000000000222885
 • Název příjemce (Payee name): Český červený kříž
 • Adresa příjemce (Payee address): Thunovská 18, 118 04 Praha, ČR
 • Název banky příjemce (Bank name): Raiffeisenbank a.s., Prague, Czech republic
 • Swiftová adresa banky příjemce (SWIFT/BIC): RZBCCZPP