Proběhly kurzy humanitárního práva

Šíření znalostí mezinárodního humanitárního práva (MHP) je jedním ze základních úkolů Mezinárodního Červeného kříže. ČČK letos uspořádal dva základní kurzy mezinárodního humanitárního práva. Oba akreditované vzdělávací programy proběhly ve Vojenské akademii Vyškov. Kurz MHP o rozsahu 25 hodin zahrnuje nejen teorii, ale frekventanti si také prakticky vyzkouší řešení konkrétních situací, což patří k nejzajímavějším částem kurzu.

Základní kurzy v květnu a říjnu letos absolvovalo 29 frekventantů - šest z nich z řad ČČK, téměř dvě třetiny tvořili příslušníci AČR a dále absolvovali zájemci z jiných civilních institucí.

Na Úřadě ČČK se uskutečnil v říjnu pokračovací seminář věnovaný aktuálnímu rozvoji MHP a konceptu Odpovědnosti za ochranu.

Kurzy bude ČČK pořádat i v roce 2015. Jsou určeny také pedagogům, novinářům, příslušníkům složek IZS i dalším zájemcům