8. květen - Světový den Červeného kříže a Červeného půlměsíce

Světovým dnem Červeného kříže a Červeného půlměsíce je osmý květen, který byl vybrán jako den narození Henri Dunanta, zakladatele Červeného kříže.

Světový den ČK&ČP je oslavou statečnosti a práce všech členů, dobrovolníků a zaměstnanců Červeného kříže, jejichž služba lidem zachraňuje životy nebo lidské životy mění k lepšímu, připomenutím našeho závazku vůči lidstvu – být současně aktéry lokálními i mezinárodními, nezávislými a neutrálními a být vždy všude a pro všechny

Letošní Světový den si připomínáme v době probíhající pandemie nemoci Covid-19, proto jsme jej výjimečně neslavili v Senátu. Právě stálá přítomnost Červeného kříže ve 192 zemích světa umožňuje milionům jeho příslušníkům aktivně pomáhat bránit šíření infekce a pomáhat těm, které postihla. Jen osobních ochranných pomůcek jsme distribuovali desítky milionů. Dále šíříme potřebné informace, pomáháme zdravotnickým zařízením, poskytujeme psychosociální pomoc, podporujeme izolované seniory a věnujeme se dalším humanitárním aktivitám. Rozpočet Červeného kříže a Červeného půlměsíce na boj s Covid-19 se blíží v přepočtu 20 miliardám Kč.

Stejně jako ostatní národní společnosti je zapojen i Český červený kříž. Informace o našich aktivitách a o tom, jak se v dnešní době chovat, o pomoci seniorům a další – to vše najdete na stránkách cervenykriz.eu/koronavirus a na zvladnemeto.cervenykriz.eu .

Před infekcí se netřeba třást strachy, ani to není vhodné. Nezbytné je ale mít před koronavirem respekt a stále a nadále dodržovat platná hygienická opatření a doporučení.

Úspěch ČR v boji s Covid-19 nepřišel sám od sebe, ale je výsledkem dodržování všech pravidel našim obyvatelstvem. Jen proto mohou nyní přicházet uvolnění restrikcí. Důležitost elementárních protiepidemických pravidel tím ale vzroste – jde zejména o časté a řádné mytí rukou, omezení kontaktů mezi lidmi a omezení vzdušné cesty přenosu rouškami…

Český červený kříž se snaží na celém území republiky prospívat veřejnosti našimi „mírovými“ programy – výukou první pomoci dětí i dospělých, propagací bezpříspěvkového dárcovství krve, sociálními a zdravotnickými aktivitami našich čtyř desítek zařízení, léčebnými pobyty pro děti či aktivitami pro seniory, šířením humanitárního práva či pátrací službou.

U příležitosti letošního Světového dne Červeného kříže a 200. výročí narození Florence Nightingalové, inspirátorky Henri Dunanta, představíme 7.5.2020 v 10.00 společný projekt ČČK a České mincovny Děkujeme zaměřený na poděkování všem, kteří se do pomoci při pandemii zapojili a podporu projektů Červeného kříže. Více najdete na našich stránkách

#KeepClapping

Tisková zpráva ČČK ze dne 05.05.2020