Oslavili jsme Světový den Červeného kříže v Senátu

Tradičním slavnostním shromážděním v Senátu Parlamentu ČR jsme 06.05.2024 oslavili Světový den Červeného kříže a Červeného půlměsíce, který připadá na 8. květen.

Oslava na půdě Senátu, podobně jako v dobách I. republiky,  se koná již od roku 2000 a i letos proběhla pod záštitou jeho předsedy. V tomto roce byla o to významnější, že si Český červený kříž připomíná 105 let působení Českého a Československého červeného kříže.

Akce v Senátu PČR má být poděkováním těm, kdo Červenému kříži věnují svůj čas a síly, podporují jej nebo se zasloužili o šíření jeho ideálů.

V úvodu zazněly zdravice od předsedy Senátu Miloše Vystrčila, náměstka ministra zdravotnictví Václava Pláteníka a projev  ke Světovému dni přednesený prezidentem ČČK Markem Juklem.

Předseda Senátu i pan náměstek vysoce ocenili význam práce členů, dobrovolníků a  zaměstnanců pro dobro a prospěch potřebných, v duchu ideálů Červeného kříže, organizace, která své působení shrnuje v heslech Milosrdenství mezi zbraněmi a Humanitou k míru.

Prezident ČČK připomněl významná výročí, která nás mají inspirovat v současnosti - vedle již zmíněného 105. výročí Č(S)ČK jde o 165 výročí bitvy u Solferina, iniciační události zrodu Červeného kříže, 160. výročí přijetí první z Ženevských úmluv, 105. výročí založení Mezinárodní federace ČK&ČP, 80. výročí udělení Nobelovy ceny za mír za práci v době 2. světové války až po 75. výročí přijetí dnes platných Zenevských úmluv, které jsou kompasem v dobách války pro politiky, vojáky, Červený kříž nebo zdravotníky.

Červený kříž je státům vždy nápomocen při poskytování pomoci obětem válek a katastrof či prosazování mezinárodního humanitárního práva. Za jeho dodržování a vynucení však je Lidstvu odpovědno všech 196 států - smluvních stran Ženevských úmluv. 

Speciál Novin ČČK ke 105. výročí ČČK a ČSČK

Vlajka s červeným křížem představuje více než jeden a půl století, každý den, každou vteřinu, naději těm, kterým jiní pomoci nechtějí či nemohou. Za posledního půl roku ale zaplatilo za pomoc druhým životem 30 příslušníků Hnutí ČK&ČP...

Heslem letošního Světového dne bylo Udržujme lidskost naživu. Je to společný závazek všech zůčastněných, celého Mezinárodního hnutí ČK&ČP i států - smluvních stran Ženevských úmluv a je dnes mimořádně naléhavý.

Hlavním cílem oslav však bylo poděkování těm, kteří se do služeb Červeného kříže dali nebo jej podporují. Prezident ČČK a předseda Senátu PČR proto předali 76 Pamětních listů, vyznamenání Za dlouholetou práci v ČČK a Děkovných uznání spojených s medailí Děkujeme, kterou převzal také Slovenský červený kříž. Medaile Děkujeme jsou z ryzího stříbra a věnovala je ČČK Česká mincovna.

Vrcholem pak bylo předání nejvyššího vyznamenání ČČK: medaile Alice Masarykové. Obdržela ji in memoriam Marína Paulyniová, místopředsedkyně válečného ČSČK v Londýně. Vzhledem ke 105. výročí ČČK a ČSČK byly dalšími oceněnými instituce - významní partneři ČČK, kteří podporují jeho činnost a šíření humanitárních hodnot: Generální ředitelství HZS ČRMinisterstvo obrany, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zdravotnictví a přirozeně i Senát PČR. Zástupci oceněných institucí pak také zhodnotili dosavadní spolupráci a poděkovali ČČK nejen za samotná ocenění, ale za podíl na pomoci těm, kdo pomoc potřebují.

Závěr oslavy patřil vystoupení Daniela Hůlky, který připomněl, že ďábel boj vzdává, boj s láskou v nás.

Děkujeme všem oceněným za to, co prostřednictvím Červeného kříže vykonali pro dobro potřebných.