Oslavíme Světový den Červeného kříže a Červeného půlměsíce

Závazek Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce zmírňovat lidské utrpení – udržovat lidskost naživu – je dnes obzvlášť relevantní. Český červený kříž jej naplňuje již 105 let. 

Světový den Červeného kříže a Červeného půlměsíce, jenž připadá na 8. května, je oslavou statečnosti a práce všech členů, dobrovolníků a zaměstnanců Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, jejichž služba zachraňuje lidem ve 192 zemích světa zdraví či životy nebo jejich životy mění k lepšímu.

Ve světě, který trpí zásadními krizemi a ztrátami, vyznívá význam Světového dne ČK&ČP ještě hlouběji. Když si tento den připomínáme, je jeho letošní heslo Udržujme lidskost naživu znepokojující připomínkou trvalého závazku Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce podporovat lidskou důstojnost, zmírňovat utrpení a poskytovat pomoc lidem, kteří čelí zoufalým situacím, zejména v odlehlých a těžko dostupných oblastech, jak toho žádá princip Humanity.

Osmý květen byl vybrán jako den narození Henri Dunanta, zakladatele Červeného kříže. Světový den ČK&ČP byl zaveden po 2. světové válce podle československé tradice Dnů míru Červeného kříže, kterými si Československo připomínalo památku obětí válek. 

Letošní Světový den si připomínáme v roce 105. výročí působení Českého a Československého červeného kříže, který byl založen Alicí Masarykovou a jejími spolupracovníky v únoru 1919 a mezinárodně uznán Mezinárodním výborem Červeného kříže v prosinci téhož roku. 

Věříme, že 105 let od založení naší organizace bude pro ČČK impulsem k dalšímu rozvoji našich humanitárních činností a pro veřejnost impulsem k naší další podpoře.

Za 105 let se svět změnil téměř k nepoznání, politické, hospodářské i bezpečnostní prostředí je dnes zcela jiné. Na tyto změny musel a dovedl reagovat také „náš” Červený kříž. 

Naše poslání je ale stále stejné - předcházet nebo alespoň zmírňovat lidské utrpení. Činíme tak nestranně, neutrálně a nezávisle, vedeni pouze snahou pomoci s ohledem na potřebu trpícího.   

To nás spojuje s ostatními 191 národními společnostmi, jejich mezinárodní federací i s Mezinárodním výborem Červeného kříže, tedy s partnery v Mezinárodním hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce působícím všude na světě.

Veřejnosti – nejen letos – sdělujeme: Nečekáme, až pomůže Někdo jiný, protože Někdo jiný neexistuje. Připojte se k nám! 

Český červený kříž se snaží na celém území republiky prospívat veřejnosti známými programy – výukou první pomoci dětí i dospělých, propagací bezpříspěvkového dárcovství krve, sociálními a zdravotnickými aktivitami našich čtyř desítek zařízení, léčebnými pobyty pro děti či aktivitami pro seniory, šířením humanitárního práva či pátrací službou. V případě potřeby jsme připraveni pomáhat také při katastrofách nebo válkách, a to i v zahraniční.

Aktuálně spolu s našimi partnery v Mezinárodním hnutí ČK&ČP pomáháme především na Ukrajině a v Sýrii. Jen na Ukrajinu vyjelo od února 2022 56 misí s 520,3 tunami zdravotnické pomoci v hodnotě 182,4 mil. Kč a v ČR jsme pomohli 752 tisícům lidí, které válka vyhnala z domovů. 

Nestranná, nezávislá a neutrální humanitární pomoc je zásadní, ať je potřeba kdekoli.

V pondělí 6. května od 11:00 hod. se uskuteční v Hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR tradiční slavnostní shromáždění spojené s oceněním zasloužilých členů a dobrovolníků ČČK, laických zachránců života i podporovatelů ČČK z řad významných resortů. Záštitu nad oslavami Světového dne ČK převzal předseda Senátu pan RNDr. Miloš Vystrčil. 

Tisková zpráva ČČK z 25.04.2024 Český červený kříž již 105 let udržuje lidskost naživu