Rok 2022 pohledem našich ukrajinských misí


Pomoc ČČK v terénu na Ukrajině

Český červený kříž reagoval okamžitě na invazi armády Ruské federace na Ukrajinu v únoru 2022 - první  mise Českého červeného kříže byla vůbec první pomoci z České republiky a na Ukrajinu dojela již pět dní od začátku invaze. Celý rok 2022 byl ve znamení naší podpory dostupnosti zdravotní péče na Ukrajině i bezpečnosti a schopnosti komunikace zdravotnických týmů.


personál mykolajevské nemocnice s vybavením z pomoci ČČK

Poslední naše mise v roce 2022 proběhla 20.12.2022, kdy jsme na Ukrajinu přivezli 903 kg další pomoci v hodnotě 1,8 mil. Kč - nyní velmi potřebné elektrocentrály pro zdravotnické týmy Červeného kříže spolu s  velkokapacitními nabíječkami pro mobily či osvětlovacími soupravami, dále pak zdravotnické přístroje (oxymetry, tonometry, teploměry a pod.) pro nemocnici v Mykolajevu. Týmy Červeného kříže v zimě podpoří také dodané termoprádlo.

A 12.12.2022 naše další mise na Ukrajině předala 5,9 tun pomoci za 3,4 mil. Kč: zdravotní péči pro raněné rusko-ukrajinskou válkou učiní dostupnější jak např. dodaný ultrazvuk, tak elektrocentrály a kabeláž pro nouzové zásobování elektřinou, teplovzdušné vytápění stanů, potřebné pro "winterizaci" zdravotnických týmů...


již 40. mise ČČK jede Ukrajinou...

Na den přesně 9 měsíců od počátku ruské invaze - 24.11.2022 příjela na Ukrajinu 40. mise ČČK. Opět s pomocí zaměřenou na zvýšení dostupnosti zdravotní péče - kromě dvou tisíc nosítek jsme ukrajinským zdravotníkům přivezli také soupravy pro vytápění zdravotnických stanů, multinabíječky pro mobily a elektroběžky pro zvýšení mobility - 14,3 tun v hodnotě 1,5 mil. Kč.

Únor-Listopad = 40 misí ČČK = 409.310 kg zdravotnického materiálu, přístrojů a léčiv +  45 sanitek a zdrav. vozidel = dostupnost zdravotní péče raněným a nemocným + bezpečnost zdravotníků.

Naše pomoc je součástí pomoci složek Mezinárodního hnutí ČK&ČP, do níž je zapojeno 96.000 našich členů - pomoci Červeného kříže se již dostalo celkem 26,3 milionu lidí postižených rusko-ukrajinskou válkou, z toho 914.000 byla poskytnuta zdravotní péče a 10,3 milionu zajistil Červený kříž dodávky bezpečné pitné vody.

Tisková zpráva ČČK z 24.11.2022 Ukrajina: 40 misí ČČK zpřístupnilo zdravotní péči raněným


RTG Siemens Cios - dar pro VLA Kyjev

Den před Dnem válečných veteránů, 10.11.2022, jsme mohli na Ukrajině předat další pomoc - kolona vozidel ČČK přivezla již druhé  C-rameno Siemens Cios s příslušenstvím, tj. RTG vhodný zvláště k vyhledávání střepin v těle zraněného - nepostradatelný přístroj pri léčbu válečných zranění a "metrák" chirurgického šití (oboje pro kyjevskou Vojenskou lékařskou akademii), dále pak 4 jednotky pro úpravu pitné vody pro humanitární týmy Červeného kříže, vybavení sanitního vozu a jedno nové osobní auto Ford Puma jedoucí tam jako doprovod jsme darovali pro zvýšení mobility Ukrajinského červeného kříže. Tato pomoc vážila 2,6 tuny a měla hodnotu 2,4 mil. Kč.
A téhož dne jsme předali dětskému oddělení kyjevské nemocnice další pomoc v rámci akce Pomoc dětem Ukrajiny: šlo o monitory životních funkcí, desítky elektrických postelí a stretcherů, tonometry, zdravotnické batohy a pod. - celkem 9,3 tuny v hodnotě 10,7 mil. Kč.


19.10.2022: čtyři kamiony s pomocí ČČK a naše doprovodné vozidlo na Ukrajině 

A dne 19.10.2022 jsme na Ukrajině předali 4 kamiony fyziologického roztoku - celkem 82 t v hodnotě 1,9 mil. Kč. A dne 13.10.2022  to bylo 19 palet injekčních stříkaček a jehel v hodnotě 1,3 mil. Kč o váze 3,9 t. Také jsme ten den dovezli zpět na Ukrajinu již vyléčenou dvouletou dívku, která se v ČR léčila v rámci programu MV MEDEVAC.

Další pomoc ČČK byla na Ukrajině předána 06.10.2022. Jednalo se o zdravotnický materiál, traumasety, obvazový materiál, izotermické fólie, dlahy a podobně, které týmy Červeného kříže uplatní v terénu při ošetřování raněných. Celkem šlo o 28 palet o váze 8,2 t v ceně 3,3 mil. Kč. Naše pomoc stále pokračuje, protože pokračuje její potřeba. 

A ve dnech 24.09. a 20.09.2022 dojely na Ukrajinu další dvě naše mise: ukrajinským kolegům jsme předali sanitku Ford Transit a další Ford Transit jako zdravotnické odsunové vozidlo (už jich po Ukrajině jezdí 44!) a 16,5 t materiální pomoci - šlo o dalších 1.404 osvědčených traumasetů, 38 vybavených zdravotnických batohů, další zdravotnický materiál a navigační a komunikační zařízení pro mobilní zdravotnické týmy Červeného kříže, kromě toho také hygienické potřeby. A v neposlední řadě rentgenové mobilní C-rameno Siemens Cios s příslušenstvím, dar firmy Siemens, které je vhodné k detekci střepin v těle raněných, což je za války jedno z nejběžnějších zranění. Pomoc celkem za 5,4 milionu Kč

15.09.2022 na Ukrajinu vyrazila další pomoc - první fáze v rámci akce Pomoc dětem Ukrajiny. Jde o plně vybavenou sanitku (na snímku) a dva kamiony s 9 t další pomoci (desítky elektrických postelí a stretcherů, monitory vitálních funkcí, tonometry, vyšetřovací lampy a pod). Vše pro regionální dětskou nemocnici v Bojarce v kyjevské oblasti (více).

23.08.2022 - půl roku od počátku invaze - jsme na Ukrajinu přivezli další dva kamiony, tentokrát se 40 t potravin v hodnotě 3,6 mil. Kč určené pro humanitární pomoc postiženým válkou  v ostřelovaném Mykolajivu. Podívejte se na bilanci prvního půl roku pomoci Červeného kříže na Ukrajině.

A 03.08. 2022 jsme z Ukrajiny přepravili tři pacienty k léčení v českých nemocnicích v rámci programu MV ČR MEDEVAC.

19.07.2022 jsme na Ukrajině předali další pomoc, tentokrát výjimečně mimo rámec zdravotnického materiálu - šlo o 21 tun potravin v hodnotě 2 miliony Kč.

A 11.07.2022 dojela na Ukrajinu naše další mise. Předali jsme ukrajinským kolegům novou plně vybavenou sanitku VW Crafter a tři zdravotnická vozidla Ford transit pro odsun raněných a nemocných ("naše" flotila tak čítá již 41 dodaných vozidel) a také mobilní zařízení pro přípravu pitné vody. Celková hodnota pomoci je 5,5 mil. Kč.


04.06.2022: předání čtyř ambulancí  stojících v pozadí 

100 dní války a 26 misí ČČK na Ukrajinu: 04.06.2022 jsme předali na Ukrajině další pomoc pro zlepšení dostupnosti zdravotní péče: Ukrajinský červený kříž získal další sanitku, tři zdravotnická odsunová vozidla a 1 tunu zdravotnického materiálu (odsávačky pro hrudní chirurgii a transfúzní vaky) a ochranné pomůcky pro týmy Červeného kříže v celkové hodnotě 4 miliony Kč. Potěšil nás dar ukrajinský kolegů - obraz znázorňují naši vzájemnost...


Námi dodaná pomoc slouží - 30.04.2022 evakuace pacientů z nemocnice na Donbase

25.05.2022 jsme na Ukrajině předali další pomoc - tentokrát šlo o trvanlivé potraviny pro ukrajinské zdravotníky a  materiální zázemí Ukrajinského červeného kříže (paletové vozíky), celkem 12,5 t v hodnotě 2,2 mil. Kč. Celkem jsme již od počátku invaze na Ukrajině předali 163 tun této pomoci

11.05.2022 dorazila na Ukrajinu další pomoc. Ukrajinští kolegové od nás převzali zdravotnický materiál včetně infúzních setů, stříkaček, odsávaček či zevních fixátorů a přístroje pro podtlakovou léčbu ran, které jsou na Ukrajině velmi ceněné. Celkem šlo o 3,5 tuny v hodnotě 2,5 mil. Kč. Jsme rádi, že se ošetření a léčba raněných a nemocných válkou na Ukrajině opět o něco zlepší...

02.05.2022 dorazil na Ukrajinu další konvoj s pomocí ČČK. Předali jsme celkem tři zdravotnická vozidla. Mezi nimi byla i sanitka VW vybavená jako "mobilní JIP" (foto) k převozu pacientů v těžkém stavu v rámci Ukrajiny, ale i k léčbě mimo její území, například v České republice. Její hodnota je 3,25 mil. Kč. Kromě vozidel jsme ukrajinským kolegům přivezli také transportní plachty, zaškrcovadla a popáleninové sety. Celková hodnota pomoci je 4,6 mil. Kč. Flotila "našich" vozidel na Ukrajině již čítá 33 ks.

A 29.04.2022 jsme v rámci programu MEDEVAC Ministerstva vnitra převezli z Ukrajiny do Motola tři dětské onkologické pacienty, aby se mohli léčit v ČR.

28.04.2022 dojela na Ukrajinu další mise pomoci ČČK. Předali jsme ukrajinským kolegům 4 palety zdravotnického materiálu o hmotnosti 980 kg a dále 2,5 tun inkontinečních pomůcek. Celková hodnota pomoci je 7,6 mil. Kč. Pomoc raněným a nemocným bude dostupnější -  Ukrajinský červený kříž ji poskytuje všude tam, kde je potřeba...
Naše pomoc od počátku invaze již překročila 150 tun převážně zdravotnického materilálu, její  hodnota pak 55 milionů Kč. Děkujeme všem za podporu!

A 21.04.2022 byla na Ukrajině předána naše další pomoc. Kromě podpory zdravotní péče jsme na základě konkrétních požadavků podpořili také ukrajinský hasičský sbor, který plní v době války úkoly civilní obrany: chrání civilisty před jejími následky – od hašení požárů, přes vyprošťování, zajišťování ukrytí a podobně. Zakoupili jsme novou výstroj – konkrétně 150 ks hasičských přileb, 767 párů zásahové obuvi, 112 párů zásahových rukavic a 102 ks zásahových kompletů, kabátů, kalhot a bund, což je celkem skoro 5 t na 29 paletách v hodnotě 11,5 mil. Kč.

14.04.2022 dojely na Ukrajinu postupně další dvě mise pomoci ČČK. Tou první byla léčiva - analgetika, antibiotika, spreje k hojení ran, celkem 9 palet, 1,6 t, hodnota 518.000 Kč. Zásilku doplňovaly ještě satelitní komunikační prostředky, které týmům Červeného kříže umožní spojení i tam, kde není mobilní signál.
Druhá mise přivezla opět léčiva (léky proti kašli, nutridrinky, inkontineční pomůcky a další traumasety spolu s plachtami pro transport raněných. Naše pomoc se navýšila o 6,5 tuny na 22 paletách v hodnotě 708 tis. Kč. Opět tak zvýšíme dostupnost zdravotní péče raněným a nemocným.

A 07.04.2022 jsme na Ukrajině předali další pomoc: především zdravotnické přístroje a materiál - odsávačky, zevní fixátory, transfúzní vaky, vakuové matrace, nosítka a kompresory pro huštění zdravotnických stanů, které jsme již zdravotnickým týmům Ukrajinského červeného kříže dodali dříve. Celkem 16 palet - 3,7 tuny v hodnotě 5,8 mil. Kč.  
Dále jsme - mimo rámec podpory zdravotní péče - předali také 15 palet potravin a hygienických potřeb o váze 7,8 t a hodnotě 474 tis. Kč. Poslouží jako materiál do balíčků, kterými uprchlíky vybavuje Ukrajinský červený kříž.

06.04.2022 K ošetření do FN Olomouc byl dopraven ukrajinský hasič, kterému mina utrhla nohu. Na organizaci se podílel i ČČK a po Ukrajině jej vezla sanita z naší dodávky (na snímku). Naše pomoc slouží i tam, kde se stříli!

A 02.04.2022 jsme na Ukrajinu přivezli další rozsáhlou pomoc: 5 zdravotnických vozidel zn. Ford (na snímku), které rozšíří flotilu vozidel dodaných ČČK na již "kulatých" 30 kusů! Kromě toho jsme ukrajinským kolegům předali také 1,5 tun zdravotnického materiálu - vybavené zdravotnické batohy, chirurgické sety, vakuová nosítka, záchranářské plachty ale i navigační a komunikační prostředky. Celkem v hodnotě 6,5 mil. Kč.  

@CCK_Tweetuje - 02.04.2022: video z předání naší pomoci na Ukrajině

A 31.03.2022 jsme vykročili z hlavní náplně naší pomoci a poskytli jsme Ukrajinskému červenému kříži 17 palet potravin a hygienických potřeb. Celkem 9 tun pomoc v hodnotě 440 tis Kč poslouží na ukrajisnké straně k vybavení prchajících potravinovými a hygienickými balíčky...

30.03.2022 jsme ukrajinským kolegům přivezli další pomoc - traumasety, chirurgický materiál, dermatomy, hemostatika  a další léčiva z programu MEDEVAC, zdravotnické stany, další zdravotnický materiál a lehátka - celkem 37 palet o váze 10,7 t v hodnotě přes 5 milionů Kč. Zdravotní péče na Ukrajině stižené válkou bude zase o něco dostupnější...


25.03.2022: personál Českého a Ukrajinského červeného kříže při předání sanitek

25.03.2022  jsme na Ukrajinu přepravili významnou pomoc - zdravotnické týmy Ukrajinského červeného kříže získaly dalších šest zdravotnických vozidel - 5 sanitek a mobilní ordinaci Mercedes Atego věnované hl.m.Prahou (viz foto). Pomohou dále zvýšit kapacitu pro ošetřování raněných a nemocných na válkou zasažené Ukrajině. Dále jsme kolegům na Ukrajině dodali 20 elektrocentrál a ochranné vesty a přilby. 

A další pomoc: 23.03.2022  jsme na Ukrajinu přivezli 4,2 tuny zdravotnického materiálu, léčiv a přístrojů v hodnotě 4,3 mil. Kč: od ajatinu, přes hemagel, glukozu, infuzní sety, některé léky až po anesteziologické monitory nebo zevní fixátory, obvazy, krytí a podobně.  Věříme, že těchto 23 palet předaných na Ukrajině pomůže zvýšit dostupnost zdravotní péče. Nezapomněli jsme ani na radiostanice pro zdravotnické týmy Červeného kříže.

18.03.2022  na Ukrajinu dorazila zásilka 6,3 tun zdravotnického materiálu na 32 paletách v hodnotě 9,1 mil. Kč - jednak obvazový materiál získaný ze sbírky, dále některá léčiva, a to včetně speciálního přípravku (viz foto) k zamezení poporodního krvácení - 10.000 porodů tak bude moci proběhnout bez nebezpečí. 

A 15.03.2022  jsme ukrajinským kolegům předali další pomoc - 7,6 tun zdravotnického materiálu získaného od Vás v materiální sbírce. Kromě toho jsme ukrajinským kolegům přibezli také samolepky a magnety se symbolem Červeného kříže pro zlepšení jejich ochrany ve válkou ohrožených zónách.

10.03.2022 03:15 jsme na Ukrajině předali pět sanitek, které věnoval MSK a byly ihned zařazeny do sestavy Ukrajinského červeného kříže. Celkem jsme tak ukrajinským kolegům předali již 16 ambulancí a další jsou v přípravě. V sanitkách jsme dopravily také vybavení (např. navigace) pro týmy Ukrajinského červeného kříže.

A 08.03.2022 další zásilku: celkem 24 tun v hodnotě 2,5 mil. Kč je zčásti opět určena nemocným a raněným na Ukrajině (MEDEVAC - chirurgický materiál a zdrav. přístroje) a zčásti jde o humanitární materiál (Unilever). Přijali ji opět naši ukrajinští kolegové. 

pomoc slouží: 17.03.2022 naše sanitky jako doprovod evakuačního konvoje civilistů

06.03.2022 jsme na Ukrajině předali další zásilku -  15 palet zdravotnického materiálu - setů pro léčbu popálenin, což jsou zranění, která bohužel válka často přináší. Materiál o hmotnosti 6,5 tuny a hodnotě 1,4 mil. Kč věnoval MEDEVAC.

04.03.2022 Vodní záchranná služba ČČK dopravila promptně chirurgické vybavení a externí fixátory pro kyjevskou nemocnici. 

02.03.2022 jsme předali další zásilku zdravotnického materiálu (větší traumasety), ale také ochranné prostředky pro zdravotnické týmy Červeného kříže (přilby a vesty).

01.03.2022 jsme předali na Ukrajině zásilku určenou zdravotnickým týmům Ukrajinského červeného kříže - umožní lépe zasahovat v terénu a poskytovat zdravotnickou pomoc. Předáno bylo celkem 2.000 traumasetů obsahujících 68.000 ks zdravotnického materiálu. Celkem máme těchto traumasetů připraveno 5.500.
První letošní dávku 500 traumasetů jsme předali v Kyjevě 07.02.2022.

Následovat bude další pomoc, opět na podporu zdravotnických týmů Červeného kříže. Ta zahrne i vozidla, stany, chirurgické sety a další. 

Sledujte naše stránky! Situace se stále vyvíjí. Děkujeme všem za podporu a zájem pomáhat!

   
Tisková zpráva ČČK z 12.01.2023: Za deset měsíců roku 2022 jsme na Ukrajinu poslali 400 t zdrav. pomoci
Tisková zpráva ČČK z 24.11.2022: 40 misí ČČK zpřístupnilo zdravotní péči raněným
Společná tisková zpráva ČČK a TV Prima z 18.09.2022
Tisková zpráva ČČK: 6 měsíců války = 6 milionů příjemců pomoci
Tisková zpráva ČČK z 24.08.2022
Tisková zpráva ČČK z 07.06.2022
Tisková zpráva ČČK z 21.04.2022
Tisková zpráva ČČK z 30.03.2022
Tisková zpráva ČČK z 18.03.2022
Tisková zpráva ČČK z 05.03.2022
Tisková zpráva ČČK z 23.02.2022
Stanovisko prezidenta MVČK z 24.02.2022