Ukrajina 2023: naše pomoc pokračuje, pomoci můžete i Vy

Pomáháme dál: První mise v roce 2023: Dne 15.01.2023 byla na Ukrajině předána třetí fáze naší pomoci ve výši 35 mil. Kč zaměřené na dětské nemocnice: 9,5 t zdravotnických přístrojů a vybavení - od ultrazvuků, stretcherů po tonometry, pediatrické fonedoskopy, oxymetry, teploměry, přístroje pro automatickou zevní srdeční masáž...


24.01.2023-Čad: Během dekády ozbrojeného kofliktu v oblasti Čadského jezera (jezero mezi státy Nigérie, Niger, Čad a Kamerun ve stř. Africe) se stupňuje krize...

TELEGRAFICKY ZE SVĚTA ČERVENÉHO KŘÍŽE

Víte, že Česku chybí 70.000 dárců krve? Dejte si jako předsevzetí do roku 2023 stát se dárci krve! Stačí kliknout a dozvíte se, jak na to!

Už máte novoroční předsevzetí?

V Damašku jsme dne 14.12.2022 předali další pomoc na podporu zdravotní péče, která navazuje na předchozí, s níž ČČK započal v roce 2016 a dále v nich pokračuje....

Na pomoc nemocným v Sýrii nezapomínáme

14.12.2022: Chraňme znak Červeného kříže! / Rozloučení J. Konečného / Nový ředitel Karol Čukan / Ukrajina: pomoc pokračuje / Nová prezidentka MVČK Spoljaric Egger...

Vycházejí Noviny Červeného kříže

Dne 26. listopadu 2022 se v Profesním domě (známém též jako Malostranský palác) v Praze konalo již deváté setkání výjimečných dárců krve, kteří dovršili 250...

Plakety Dar krve - dar života předány

V Olomouci 18.-20. listopadu 2022 proběhl již čtvrtý letošní kurz. Úspěšně jej absolvovalo celkem 14 posluchačů, z čehož bylo 8 příslušníků AČR, kteří mají tento...

Kurz humanitárního práva

Plán akcí

Od Do Název akce Místo konání Pořadatel
04.02.2023 04.02.2023 Výkonná rada ČČK Praha Úřad ČČK
08.02.2023 08.02.2023 On-line Seminář humanitárního práva pro novináře on-line Úřad ČČK více
(Nejen) v souvislosti s konfliktem na Ukrajině se význam znalostí humanitárního práva ukazuje jako vysoce aktuální. Navíc jsou v této oblasti často jsou prezentovány kromě objektivních zpráv také různé dezinformace. Přitom otázek je celá řada – co vlastně znamená ochrana civilistů? Kdo je vůbec civilista? Jaké je postavení zdravotníků? Které objekty jsou chráněny před útokem a jak? Jaké zbraně jsou zakázány? Jak je to s humanitární pomocí? A podobně...
Proto pro pracovníky médií, kteří o dění (nejen) na Ukrajině i podpoře České republiky informují, pořádáme krátký seminář mezinárodního humanitárního práva (MHP). Zde bychom chtěli vysvětlit, co znamená MHP, jak a kde se aplikuje, a poskytnout další zajímavé informace. Budeme také prezentovat pomoc Červeného kříže obětem války na Ukrajině. Seminář se koná 08.02.2023 09:00 - cca 11:30 h.
Přihláška: e-mailem na adresu mhp@cervenykriz.eu (do 06.02.2023 12:00)
17.02.2023 19.02.2023 Školení členů Registru rozhodčích ČČK Praha Úřad ČČK
17.03.2023 19.03.2023 Kurz Mezinárodní humanitární právo Olomouc Úřad ČČK
18.03.2023 18.03.2023 Doškolení členů Registru rozhodčích ČČK Praha Úřad ČČK
25.03.2023 01.04.2023 Kurz Zdravotnických instruktorů ČČK Praha Úřad ČČK
29.03.2023 29.03.2023 Dozorčí rada ČČK Praha Úřad ČČK
01.04.2023 01.04.2023 Výkonná rada ČČK Praha Úřad ČČK
22.04.2023 22.04.2023 Česká komora SD ČČK Praha Úřad ČČK
22.04.2023 23.04.2023 Doškolovací kurz ZI ČČK Praha Úřad ČČK