První letošní předávání Zlatých křížů za 160 darů krve

V krásných prostorách Kaiserštejnského paláce proběhlo 18. května první letošní slavnostní shromáždění, kde převzalo toto vyznamenání 119 dárců krve. Zařadili se tak do rodiny 5.819 nositelů tohoto ocenění v ČR...


24.05.2024-Ženeva/N.York/Svět: Rada bezpečnosti OSN dnes přijala rezoluci 2730, v níž stranám ozbrojených konfliktů připomíná jejich povinnosti z mezinárodního...

TELEGRAFICKY ZE SVĚTA ČERVENÉHO KŘÍŽE

Na ustavujícím zasedání se sešlo Shromáždění delegátů Mládeže ČČK. Setkání po několikaleté odmlce zvolilo vedení Mládeže ČČK a shodlo se na programu a způsobu...

Mládež ČČK má své vedení

Co všechno by děti měly vědět a znát? Otázka, kterou autoři vzdělávacích programů řeší snad od počátku světa. Umět poskytnout v nouzi první pomoc - kamarádovi,...

S první pomocí za dětmi do škol!

Obětem probíhající války v Izraeli a na okupovaných územích pomáhá naše Hnutí ČK a ČP. I Vy můžete přispět do finanční sbírky Mezinárodního výboru Červeného kříže...

Pomozme obětem války v Izraeli a okupovaných územích

Plán akcí

Od Do Název akce Místo konání Pořadatel
31.05.2024 31.05.2024 Zlaté kříže 1. třídy - slavnostní předávání - II. část Praha Úřad ČČK více
Vyznamenáni budou dárci, kteří dovršili 160 čestných darů krve nebo její složky v roce 2023, a to především z Čech a jižní Moravy. Dárci obdrží pozvánku.
05.06.2024 05.06.2024 Porada ředitelek a ředitelů Úřadů pověřených oblastních spolků ČČK Praha Úřad ČČK
14.06.2024 14.06.2024 Přijetí dárců krve na Hradě pražském Praha-Hrad Ú-ČČK + KPR
15.06.2024 15.06.2024 Zlaté kříže 1. třídy - slavnostní předávání - III. část Praha Úřad ČČK více
Vyznamenáni budou dárci, kteří dovršili 160 čestných darů krve nebo její složky v roce 2023, a to především z Čech a jižní Moravy. Dárci obdrží pozvánku.
19.06.2024 20.06.2024 Republikové kolo Soutěže mladých zdravotníků Semily OS ČČK Semily více
Postupová soutěž pro kroužky mladých zdravotníků. Republikového kola se účastní vítězná družstva I. a II. stupně z krajských kol.
22.06.2024 22.06.2024 Výkonná rada ČČK Praha Úřad ČČK
05.09.2024 08.09.2024 Kurz Rozumíme si, pomáháme si Praha Úřad ČČK
07.09.2024 07.09.2024 Výkonná rada ČČK Praha Úřad ČČK
21.09.2024 21.09.2024 Slavnostní předávání plaket prof. MUDr. Milana Haška dárcům kostní dřeně Praha Úřad ČČK více
Vyznamenáni budou dárci, kteří v roce 2023 darovali nepříbuzensky kostní dřeň a navrhl je některý z českých registrů dárců krvetvorných buněk. Dárci obdrží pozvánku.
27.09.2024 29.09.2024 Základy psychosociální podpory Praha Úřad ČČK