S první pomocí za dětmi do škol!

Co všechno by děti měly vědět a znát? Otázka, kterou autoři vzdělávacích programů řeší snad od počátku světa. Umět poskytnout v nouzi první pomoc - kamarádovi, rodičům, neznámému - je jednou z těch, na kterých je shoda...

Válka na Ukrajině: dva roky války - dva roky pomoci

Připomněli jsme si druhé výročí počátku ruské invaze na Ukrajinu. Po celé dva roky pomáháme přímo na Ukrajině i na území ČR: na Ukrajinu vyjelo 56 misí s 520,3 tunami zdravotnické pomoci v hodnotě 182,4 mil. Kč a v ČR jsme pomohli 752 tisícům lidí, které válka vyhnala z domovů...


14.04.2024-Kazachstán/ Rusko: Katastrofální povodně, které zasáhly minulý týden severozápad Kazachstánu a přilehlé oblasti Ruska si vyžádaly desetitisíce...

TELEGRAFICKY ZE SVĚTA ČERVENÉHO KŘÍŽE

Dne 04.04.2024 uspořádal Referát zahraničních vztahů a Pátrací služby Úřadu ČČK druhé setkání se svými spolupracovníky. Poděkovali jsme pracovníkům Archivu hl....

Setkání s partnery Pátrací služby ČČK

Od roku 1921 se v Československu slavil třídenní Velikonoční mír Červeného kříže. Jeho účelem bylo připomenout oběti válek a šířeji existenci lidského utrpení a...

Velikonoční mír Červeného kříže

ČASPV i ČČK sdílejí přesvědčení o důležitosti aktivit k uchování zdraví člověka. Uzavření smlouvy, která má přispět k bližší spolupráci v oblastech, kde se naše...

Uzavřena smlouva o spolupráci s Českou asociací Sport pro všechny

V Olomouci 15.-17. března 2024 proběhl první letošní kurz. Zúčastnilo se ho celkem 29 posluchačů, z řad armády, budoucích diseminátorů ČČK i studentů olomoucké a...

Kurz humanitárního práva v pevnosti

Obětem probíhající války v Izraeli a na okupovaných územích pomáhá naše Hnutí ČK a ČP. I Vy můžete přispět do finanční sbírky Mezinárodního výboru Červeného kříže...

Pomozme obětem války v Izraeli a okupovaných územích

Plán akcí

Od Do Název akce Místo konání Pořadatel
24.04.2024 24.04.2024 Webinář pro veřejnost: Co je vlastně Červený kříž? Jaká pravidla chrání lidi ve válkách? ČR Úřad ČČK
27.04.2024 27.04.2024 Česká komora ČČK Praha Úřad ČČK
06.05.2024 06.05.2024 Slavnostní akce ke Světovému dni ČK Senát PČR - Praha Úřad ČČK
15.05.2024 15.05.2024 Dozorčí rada ČČK Praha Úřad ČČK
18.05.2024 18.05.2024 Zlaté kříže 1. třídy - slavnostní předávání - I. část Praha Úřad ČČK více
Vyznamenáni budou dárci, kteří dovršili 160 čestných darů krve nebo její složky v roce 2023, a to především z Čech a jižní Moravy. Dárci obdrží pozvánku.
25.05.2024 25.05.2024 Výkonná rada ČČK Praha Úřad ČČK
25.05.2024 25.05.2024 Shromáždění delegátů ČČK Praha Úřad ČČK
31.05.2024 31.05.2024 Zlaté kříže 1. třídy - slavnostní předávání - II. část Praha Úřad ČČK více
Vyznamenáni budou dárci, kteří dovršili 160 čestných darů krve nebo její složky v roce 2023, a to především z Čech a jižní Moravy. Dárci obdrží pozvánku.
05.06.2024 05.06.2024 Porada ředitelek a ředitelů Úřadů pověřených oblastních spolků ČČK Praha Úřad ČČK
15.06.2024 15.06.2024 Zlaté kříže 1. třídy - slavnostní předávání - III. část Praha Úřad ČČK více
Vyznamenáni budou dárci, kteří dovršili 160 čestných darů krve nebo její složky v roce 2023, a to především z Čech a jižní Moravy. Dárci obdrží pozvánku.