Kde působíme?

Český červený kříž má ústředí v Praze a působí po celém území České republiky - jeho pobočné spolky (oblastní spolky ČČK) najdete v každém okrese. V každém kraji je ustaven jeden pověřený OS ČČK (kontakty zde).

Dále doporučujeme prozkoumat odkaz Kdo jsme, kde se můžete seznámit s organizační strukturou ČČK, Registrem OS ČČK, pověřenými spolky jednotlivých krajů, vedením ČČK, našim posláním apod.

Úřad Českého červeného kříže

Níže lze pomocí mapy a výpisu ze 14-ti krajů vyhledat příslušný Oblastní spolek Českého červeného kříže.