05.12.2023: Mezinárodní den dobrovolníků

5. prosince jsme si připomněli Mezinárodní den dobrovolníků. Jsou nezastupitelní! To, co nám přinášejí, je #NADĚJE Všem velké díky! Klikněte a podívejte se na video na našem účtu na X!

Ukrajina aktuálně: naše pomoc pokračuje, pomoci můžete i Vy

Pomáháme dál! 20.11.2023 naše 56. mise předala na Ukrajině další tři sanitky Mercedes Benz a 200 ks traumasetů pro ošetřování raněných v poli. Celkem na Ukrajině už raněným a nemocným pomáhá 59 našich sanitek...


Ve dnech 30.11. až 01.12.2023 navštívila ČR delegace MVČK v Ženevě vedená Evou Svoboda. Kolegové z MVČK vedli jednání na Ministerstvu zahraničních věcí,...

Delegace Mezinárodního výboru Červeného kříže v ČR

V letošním roce se mezi sedm takto oceněných žen zařadila i Jana Majrichová, viceprezidentka ČČK, právnička v advokacii, ale hlavně mnohaletá dobrovolná...

Titul Lady PRO 2023 zamířil do Českého červeného kříže

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Českým červeným křížem vydalo materiál obsahující pravidla pro ochranu zdravotníků v situacích ozbrojených konfliktů a...

Pro ochranu zdravotníků v ČR

Dne 26. listopadu 2022 se v Profesním domě (známém též jako Malostranský palác) v Praze konalo již deváté setkání výjimečných dárců krve, kteří dovršili 250...

Plakety Dar krve - dar života předány

V Sýrii jsme dne 23.11.2023 předali další pomoc na podporu zdravotní péče, která navazuje na předchozí, s níž ČČK započal v roce 2016 a dále v nich pokračuje....

Nemocným v Sýrii dále pomáháme

Titulek je záměrně trochu provokující. Nejsou to protiklady, z nichž si má každý vybrat jen jeden, ale naopak, jsou to dvě strany téže mince a musí jít ruku v ruce.

Sebeobrana nebo humanitární právo?

Plán akcí

Od Do Název akce Místo konání Pořadatel
09.12.2023 09.12.2023 Slavnostní předávání plaket Dar krve - dar života Praha Úřad ČČK více
2. část předávání. Vyznamenáni budou dárci, kteří dovršili 250 čestných darů krve nebo její složky v roce 2022. Dárci obdrží pozvánku.
13.12.2023 17.12.2023 Kurz Maskér ČČK Praha Úřad ČČK
15.12.2023 17.12.2023 Doškolovací kurz Maskér ČČK Praha Úřad ČČK
15.03.2024 17.03.2024 Kurz Mezinárodní humanitární právo Olomouc Úřad ČČK více
Kurz v rozsahu 25 hodin je určen zájemcům z řad zdravotníků, ozbrojených sil, bezpečnostních sborů, HZS ČR, veřejnosti, žurnalistů, HZS, ČČK a dalším. Je rovněž programem DVPP (zejm. pro učitele základních a středních škol). Součástí je praktický nácvik řešení modelových situací.
21.03.2024 21.03.2024 Seminář o ochraně znaku Červeného kříže Praha - Úřad ČČK Úřad ČČK více
Seminář pro odbornou i obecnou veřejnost. Vstup zdarma.