TELEGRAFICKY ZE SVĚTA ČERVENÉHO KŘÍŽE - ARCHIV (2015)

Aktuální | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |

»30.12.2015-Ženeva/Guinea: Mezinárodní federace ČK&ČP a Guinejský ČK vítají prohlášení WHO o skončení šíření viru Eboly v Guinee, které přišlo 2 r. po vypuknutí epidemie. Nasazení příslušníků ČK, které k tomuto výsledku přispělo, často s ohrožením života, ocenil As Sy, gen. taj. Federace. Od března 2014 např. uspořádal ČK celkem 26.000 bezpečných pohřbů a pomoci ČK se dostalo 2,3 mil. lidí, včetně dohledávání kontaktů, psychosoc. podpory ap. Federace ovšem upozorňuje, že bdělost musí pokračovat.

»22.12.2015-Ukrajina: Mezinárodní výbor ČK otevírá školy v místech bojů - na obou stranách fronty. Od zářijového příměří se sporadicky bojuje a školy byly měsíce uzavřeny. Nyní k radosti dětí se po opravách zajištěných MVČK mohou znovuotevřít, jak sdělila E.Birraux z Delegace MVČK na Ukrajině [+++]

»18.12.2015-Ženeva/Svět: 18.prosinec je Mezinárodním dnem migrantů. Letošek je v Evropě poznamenán největší migrací od 2. svět. války. S.Missiri, ředitel Mezin. federace ČK&ČP pro Evropu říká: stále do Řecka přichází 3 tis. migrantů denně, Řecko by nemělo být ponecháno, aby se s migranty vypořádalo samo. Týmy Řeckého ČK denně zachraňují stovky migrantů ve vodě. S.Missiri varuje před apatií. Ve 28 evropských zemích již 65,000 dobrovolníků ČK pomohlo > 475.000 lidem na cestě, MFČK počítá s pomocí o objemu 1,78 mld. Kč [+++]

»14.12.2015-Jižní Súdán: Nemocnice v Kodoku se nachází přímo na frontové linii, přesto za podpory MVČK stále funguje. V červenci byla ostřelována. Pro zdrav. péči v oblasti je nezbytná. [+++].

»10.12.2015-Ženeva/Svět: Skončila 32.Mezinárodní konference ČK&ČP za účasti delegací 169 vlád, 185 národních společností Hnutí ČK&ČP, MVČK a MFČK&ČP. Přijala několik rezolucí znamenajících pozitivní posun [+++], nepřijala mechanismus periodických mítingů hodnotích dodržování MHP [+++].

»3.12.2015-Sýrie: Sýrii již opustily 4 mil. lidí. Uvnitř Sýrie boje vyhnaly z domovů 8 mil.obyvatel. V Sýrii je aktuálně 12 mil. lidí (z toho 5,5 mil.dětí) odkázáno na humanitární pomoc. Podle MVČK se situace horší doslova každým dnem. Před blížící se zimou rozděluje MVČK zimní oblečení 300.000 dětí do 9 let.[+++]

»26.11.2015-Ženeva/Ukrajina: MFČK&ČP a Ukrajinský ČK upozorňují na zoufalou situaci 1,4 milionu vnitřních běženců, které konflikt vyhnal z domovů... Blíží se zima, kdy teploty klesnou na -20 st.C. Je potřeba topných těles, potravin a mobilní zdr. péče. Federace podpoří Ukraj.ČK částkou 500 mil.Kč, což pomůže alespoň 100.000 nejchudších utečenců. Federace upozorňuje na ztrojnásobení cen, rozdělení rodi, ztrátu možnosti výdělku. Zapomenutou ukrajinskou krizi je třeba připomenout, řekl S.Missiri, ředitel MFČK pro Evropu. Ukrajinský ČK v Doněcku, Lugansku, Dněpropetrovsku, Záporoží, Charkovu a Poltavě provozuje 26 mobilních zdrav. týmů a mobilizuje dalších 15. Týmy pomohl vybavit ČČK - dodal např. celkem 7 sanitek a desítky tisíc kusů zdrav. materiálu.

»25.11.2015-Ženeva/Tuvalu: Vítáme 190. národní společnost Hnutí ČK&ČP! Mezinárodní výbor ČK dnes oznámil, že uznal Tuvalský červený kříž jako národní společnost ve smyslu Ženevských úmluv s účinností od 18.11.2015. Tuvalu je smluvní stranou Ženevských úmluv od r.1978 [+++]

»20.11.2015-Ženeva: Podle MFČK&ČP je na zvládání migrační vlny v 28 zemích Evropy v terénu nasazeno 50.000 členů a dobrovolníků Červeného kříže, letos pomohli >370.000 migrantům, ti obdrželi 2,1 milionu potravinových dávek a ošetřeno bylo 190.000 případů, >84.000 se dostalo psychosoc. pomoci. Rozpočet Federace na pomoc migrantům dnes navýšen na 1,78 mld. Kč, zahrnuje podporu národních společností ČK, aby po dobu 8 měs. mohly pečovat o 1 mil. migrantů.

»17.11.2015-Izrael&okup.území: Ved.delegace MVČK pro Izrael a okup.území J.de Maio oznámil, že MVČK prošetřil okolnosti poskytnutí zdr. péče Palestinským ČP izraelské rodině, napadené dne 13.11.2015 v Hebronu. Údajné selhání Palestinského ČP nebylo shledáno. Palest.ČP podle MVČK operuje profesionálně při plném respektu k základním principům ČK, vč. nestrannosti. Bez znalosti faktů by neměla být vznášena takto vážná obvinění, uvedl de.Maio.

»14.11.2015-Alžírsko: Prezident MVČK zahájil 9. kurz práva aplikovatelného za ozbrojených konfliktů určený pro důstojníky. Ve svém vystoupení identifikoval několik aktuálních témat, včetně vztahu humanitárního práva a tzv. války s terorismem. [+++]

»13.11.2015-Francie: Pomoc obětem útoků v Paříži ihned poskytoval i Francouszký červený kříž [+++]

»13.11.2015-Ženeva: MVČK před zahájením vídeňských rozhovorů o ukončení války v Sýrii vyzval účastníky, aby úsilí o zmírnění utrpení syrského lidu zvýšili zajištěním vyššího respektování mezinár. humanitárního práva. Prezident MVČK P.Maurer k tomu uvedl, že konec konfliktu nenastane přes noc a při dosahování tohoto cíle musí státy přijmout opatření, aby byly respektovány základní principy lidskosti a válečného práva. Přístup k lékařské a humanitární pomoci a zastavení používání těžkých zbraní v zalidněných oblastech by pomohlo snížit utrpení v tomto konfliktu. Praktické a konkrétní opatření, jako jsou tato, mohou pomoci připravit cestu pro politické řešení. [+++]

»9.11.2015-Sýrie: Kolektivní kuchyně MVČK nasytí v Sýrii denně 250.000 lidí! V Allepu, Homsu, Lattakii, Damašku aj. [+++]

»8.11.2015-Ukrajina: V Doněcku uspořádali forenzní experti MVČK kulatý stůl ohledně vyhledávání, sbírání a identifikace lidských ostatků. Jak uvedla D.Fischer, vedoucí Delegace MVČK v Doněcku, správná identifikace ostatků je nesmírně důležitá, zejména pro pozůstalé. Podobný kulatý stůl proběhl v říjnu v Kijevě.

»7.11.2015-Afghánistán/USA/Bern: Mezinárodní vyšetřovací komise navrhla 7.10.2015 vládám USA a Afghánistánu nestranné vyšetřování napadení nemocnice Lékařů bez hranic (MSF) v Kunduzu. Dosud neobdržela s vyšetřováním souhlas, MSF se obrací peticí na prezidenta USA. [+++]

»7.11.2015-Sierra Leone: U příležitosti toho, že WHO prohlásila epidemii eboly v S.Leone za skončenou, vyzvala Federace ČK&ČP vlády Guiney, Liberie a Sierry Leone, aby do zdrav. systémů zahrnuly školené záchranáře pro prevenci a boj s touto nákazou. Jak uvedl A.Senghore, ředitel kanceláře MFČK&ČP pro Afriku, země, které byly ebolou zasaženy, musí zlepšit své systémy zdrav.péče. Školení dobrovolníci ČK mají řadu přenositelných dovedností, které mohou být užiteční při budoucím možném znovuvypuknutí nákazy. [+++]

»6.11.2015-Filipíny: Před dvěma lety zdevastoval střed Filipíny super tajfun Haiya (též Yolanda). Ve první fázi se okamžité pomoci Červeného kříže dostalo > 1,3 milionu lidem. Během dvou let však probíhala fáze obnovy - zde pomohl Filipínský ČK přímo více než 880.000 lidí znovuvybudováním 65.000 domů či podporou 59.000 jejich hospodářství. Pomoc také znamenala vybudování 410 školních tříd či 38 zdravotnických zařízení. Jak uvedl R.Gordon, prezident FČK, bylo toho dosaženo za podpory ostatních složek ČK. [+++]

»3.11.2015-Ženeva:  Zastavte násilí - chraňte zdravotní péči. S tímto provoláním se obrátil MVČK, MFČK&ČP a další organizace na státy a další aktéry. Týká se ochrany zdravotníků, zdravotnických zařízení, pacientů a práva na zdravotní péči v místech válek. MVČK zaznamnává řadu incidentů (podrobněji: Projekt Zdravotní péče v nebezpečí) - za léta 2012-2014 celkem 2.938 útoků na zdravotníky či zdrav. zařízení. Toto číslo se nemusí zdát vysoké, každý případ je ale závažný a může vyvolat nedostupnost zdravotníků a tím nekolikanásobek dalších postižených osob... Provolání obsahuje konkrétní výzvy a doporučení státům. [+++]

»31.10.2015-Ženeva: Bezprecedentní společné upozornění: prezident MVČK P.Maurer a generální tajemník OSN Ban Ki Mun oslovili mezinárodní společenství s konkrétními návrhy jak zlepšit velmi špatnou situaci civilistů trpících dnešními ozbrojenými konflikty (60 milionů osob vyhnaly nyní války z jejich domovů). Mimo jiné zdůraznili závazek států využít kolektivně i individálně všechny prostředky, aby zajistily, že účastníci konfliktu respektují své povinnosti podle mezinárodního humanit. práva (MHP), včetně účinného vyšetřování vážných porušení MHP. [+++]

»30.10.2015-Norsko: Více než 300 účastníků z Hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, OSN, EU, nevládních organizací, univerzit, výzkumných pracovišť apod. se sešlo v Oslu, aby diskutovali o změnách při humanitárních akcích - od reakce na krizi spíše k směrem k proaktivnímu přístupu. Jednat se může o zvyšování odolnosti populace vůči katastrofám. [+++]

»28.10.2015-Afghánistán,Pákistán: Červený kříž informuje o pomoci obětem zemětřesení: Stovky dobrovolníků pomáhají v terénu / cca 300 obětí na životech / přes 2.000 zraněno / pomoc směřuje I do nemocnic / MVČK spusti zvláštní sekci na portále pátrací služby [+++]

»27.10.2015-Gaza: Ve dnech 25.-26.10.2015 pořádala Fakulta šariji a práva Islámské Univerzity v Gaze spolu s MVČK konferenci Mezinárodní humanitární právo ve světle islámské šariji. Jak uvedl M.Sow, ved. subdelegace MVČK, mají hlavní principy humanitární akce pevný základ v islámském právu, etice a dobročinné praxi. [+++]

»27.10.2015-Afghánistán,Pákistán: Mezinárodní federace ČK&ČP hlásí z Pešáváru (sever Pákistánu) přes 200 raněných (dnes, 7:33 SEČ).

»26.10.2015-Afghánistán,Pákistán: Dnes kolem 10 h SEČ zasáhlo Afghánistá, Pákistán a část Indie silné zemětřesení (epicentrum - Kábul). Afghánistánský a Pákistánský Červený půlměsíc vyslal záchranné týmy na místa, kde jsou zjištěny oběti, a to Khyber Pakhtunwa, Gilgit Baltistan, Azad Jammu a Kašmír. Týmy ČP hlásily v 17.00 SEČ více než 100 mrtvých.

»23.10.2015-Ženeva: MFČK&ČP zvýšila na čtyřnásobek rozpočet na podporu Řeckého ČK při pomoci migrantům - na 319 mil. Kč, což pokryje potřeby 200.000 migrantů na 7 měsíců. Celkem letos do Řecka přišlo 502.000 migrantů. Podle S.Missiriho, vedoucího delegace MFČK pro Evropu, přináší zima vážná zdravotní rizika. Evropské národní společnosti ČK (vč.ČČK) nasadily 25.000 dobrovolníků a pomohly již statisícům zranitelných migrantů. Rozpočet Federace pro pomoc v Turecku, Itálii, Řecku, FYR Makedonii, Srbsku a Maďarsku je 1.750.000.000 Kč. Podle odhadů Federace je ve světě dnes > 230 mil. migrantů, z toho 90% tvoří ti, co hledají lepší pracovní příležitosti, a jejich rodiny.

»23.10.2015-Mexico: Mexický ČK je od včerejška v plné pohotovosti pro případ hurikánu Patricia. V pohotovosti je 500 příslušníků Mex.ČK, připraven je humanitární materiál a potřeby pro evakuaci.

»23.10.2015-Nepál: MFČK&ČP upozorňuje na potřebu dlouhodobé pomoci obětem zemětřesení. Nepálský Červený kříž byl od prvního okamžiku (25.4.2015) v poli a 8.000 jeho příslušníků pomohlo 620.000 lidem. V příštích 18 měsících je potřeba pomoci 700.000 lidí ve 4 klíčových oblastech: vodovody+kanalizace, obnova bydlení, obnova zdravotnických struktur (zde pomáhá ČČK) a rozvoj komunitních zdrav. programů. Probíhá i distribuce zimních pokrývek. Podpora Federace je 1,3 mld. Kč.

»22.10.2015-Jemen: MVČK hlásí zhoršení humanitární situace ve městě Taiz v důsledku eskalace bojů. Podle A.Granda, ved. Delegace MVČK v Jemenu, dochází k nerozlišujícímu ostřelování civilních oblastí a znemožnění přístupu zdrav. služeb. Polovina nemocnic je uzavřena, nelze dodávat léčiva. Jen včera hlásily nemocnice 22 mrtvých a > 140 raněných v důsledku bojů. Podmínky pro poskytování zdrav. péče jsou dle MVČK zoufalé.

»17.10.2015-Izrael/Okupovaná území: MVČK vyzval izraelskou vládu, aby upustila od plánovaného trestného zničení šesti palestinských domů. J. de Maio, ved. Delegace MVČK v Izraeli a na okup. územích označil, takový postup za porušení mezinárodního humanitárního práva, neboť kolektivní tresty a ničení majetku jsou zakázány. Zveřejnění takové výzvy je v praxi MVČK neobvyklé a je důkazem vážnosti situace [+++]

»15.10.2015-Izrael/Okupovaná území:  MVČK vyzval všechny strany ke zdrženlivosti / Útoky na civilisty musí přestat, uvedl J. de Maio, ved. Delegace MVČK v Izraeli a na okup. územích. Současně upozornil, že užití síly musí být úměrné situaci. Střelné zbraně mohou být až posledním prostředkem pro případ bezprostředního ohrožení života.

»14.10.2015-Irák:  Od ledna do září od MVČK: poskytl 1.000.000 osobám hygien. potřeby, kuchyňské náčiní a přikrývky / opravil vodovody pro 930.000 osob / 720.000 lidem zajistil přístup ke zdrav. péči / 180.000 os. poskytl granty na podnikání / 34.000 zadržených bylo navštíveno / 650 příslušníků iráckých a kurdských ozbr. sil vyškolil v MHP / stovky zajatců irácko-iránské války repatrioval.

»7.10.2015-Ženeva:  MVČK vítá snahu, aby útok na nemocnici MSF v Kunduzu byl nezávisle vyšetřen Mezinárodní vyšetřovací komisí [+++]

»5.10.2015-Subsaharská Afrika/Ženeva:  MFČK&ČP upozorňuje, že cca 60 milionů lidí v regionu velikosti V.Británie je bezprostředně ohroženo hladem - v r.2014, 2015 záplavy a sucha zdecimovaly úrodu, celé rodiny již nyní jedí jen jedno nevelké jídlo denně... Nadto se blíží El Nino. Pravidelnost, s jakou se Afrika s nedostatkem potravin potýká činí lidi apatické, říká M. Charles, delegát MFČK v J.Africe. Blížícímu se hladomoru lze ovšem předejít.

»3.10.2015-Afghánistán:  MVČK odsoudil útok na Trauma centrum Lékařů bez hranic v Kunduzu. Podle J-N Martiho, ved. Delegace MVČK v Afghanistánu, takové útoky proti zdravot. pracovníkům a zařízením podkopávají schopnost humanitárních organizací pomoci afghánskému lidu v době, kdy je nejnaléhavěji potřeba. Připomněl, že útok na zdravotníky je v rozporu s mezinárodním humanitárním právem. V zařízení pomáhali také dva pracovníci ČK, nebyli však zraněni.

»2.10.2015-Afghánistán:  MVČK v městě Kunduz poskytuje místním nemocnicím léčiva i personální pomoc, místní zdravotnický personál se totiž v důsledku bojů do nemocnic dostává obtížně. Po zprovoznění letiště se pomoc MVČK civilistům zvýší.

»30.9.2015-Ženeva/Ukrajina:  MVČK informoval o další pomoci obětem ukrajinské krize / 22.9.2015 doplnil kolonou 16 kamionů sve sklady v Doněcku / 21.9.2015 byl orgány Doněcké lid.republiky informován, že jako jediná humanit. organizace s mezinár. prvkem získal akreditaci pro další činnost, stejně tak i v Luganské lid.rep. / Vsrpnu rozdělil v Doněckém a Luganském regionu na obou stranách fronty 660 tun potravin aj. potřeb / pomoc obdrželo 112 tis. lidí / > 10tis. lidí obdrželo cement, cihly aj. materiál pro rekonstrukci obydlí / 1,6 mil.lidí je zásobováno pitnou vodou / 133 nemocnic a med.postů obdrželo léčiva a zdrav. materiál [+++]

»29.9.2015-Středoafrická republika:  MVČK hlásí zhoršení humanitární situace v Bangui způsobené boji v uplynulých dnech. Podle J.F.Sangsue, ved. Delegace MVČK v SAR pomáhal personál MVČK s obtížemi při poskytování zdrav. péče a vyslal chirurgický tým do veřejné nemocnice v Bangui, od neděle však intenzita srážek brání MVČK v pohybu. Humanitární organizace se také potýkají s rabováním.

»25.9.2015-Irák:  Na výskyt cholery v Bagdádu reagoval MVČK. Např. v Ghammas a Qadisiyya distribuuje z tanků nezávadnou pitnou vodu.

»24.9.2015-Ženeva/Svět:  Mezinárodní federace ČK&ČP vydala, jako každoročně, nezávislou Světovou zprávu o katastrofách [+++]

»17.9.2015-Ženeva/Svět:  MF ČK&ČP zahájila kampaň "Ochraňuj lidskost.Stop lhostejnosti" zaměřenou na otázku migrace - v tuto chvíli je každý 32. člověk na světě migrantem, ať již z jakýchkoli důvodů... Ochrana lidí na cestě je naší kolektivní odpovědností, řekl As Sy, gen. tajemník Federace [+++]

»14.9.2015-Sýrie:  Země zničena, lid ignorován - slova ved. delegace MVČK v Damašku M. Gasserové. Z celkového počtu 22 mil. obyvatel kdysi krásné Sýrie od r.2011 muselo 12 mil.opustit domovy, z toho 4 prchnout do zahraničí, 220 tis. zemřelo. Zdravotní péče, rozvody vody apod. - to vše funguje už jen díky MVČK a Syrskému ČP, který také zajišťuje realizaci > 60% pomoci OSN. Letošní mezinárodní rozpočet ČK pro Sýrii je 7,6 miliard Kč. [+++]

»12.9.2015-FYR Makedonie/Ženeva  Mezinárodní federace ČKaČP podpoří Makedonský ČK při pomoci migrantům, kterých do Bývalé jug. republiky Makedonie přichází 4.500 denně. Částka 81,3 mil.Kč umožní zajistit základní péči o 110.000 migrantů.

»11.9.2015-Libanon:  Mezinárodní výbor ČK rozdělil spolu s Libanonským ČK 90 tun potravinové pomoci cca 10.000 Syřanů v severním Libanonu a též libanonským rodinám, které ubytovaly syrské běžence. Šlo o největší jednorázovou pomocnou akci od začátku krize, uvedl J. Carrin (MVČK), jiné organizace bohužel takto rozsáhlou pomoc poskytnout nemohou. Každý balík je určen pro 5-člennou rodinu na 1 měsíc (podobně, jako pomoc ČČK v Kurdistánu).

»10.9.2015-Srbsko/Ženeva:  Mezinárodní federace ČK&ČP podpoří pomoc Srbského ČK migrantům částkou 45 mil.Kč, což pokryje potřeby 314.580 běženců

»7.9.2015-Chorvatsko:  V Dubrovníku se tento týden koná první Hodnotící konference Úmluvy o kazetové munici. Jak připomněla Ch.Beerli, viceprezidenta MVČK, i když je smluvními stranami Úmluvy již 95 zemí světa, je třeba usilovat o její univerzální akceptaci. Aktuální je také dekontaminace území zasažených v minulosti bomblety. ČR již je smluvní stranou Úmluvy. [+++]

»3.9.2015-Súdán: MVČK zprostředkoval propuštění 18 příslušníků vládních sil držených povstaleckou Súdánskou osvobozeneckou armádou. Včera byli přepraveni helikoptérou za doprovodu MVČK a předáni v Nyala na jihu Súdánu. Podle E.Fillona, ved.Delegace MVČK v Súdánu propuštěným vojákům MVČK dále zajistil kontakt s jejich rodinami. V Súdánu je MVČK přítomen od r.1978.

»3.9.2015-Řecko/Ženeva: MF ČK&ČP poskytne podporu Řeckému ČK na pomoc migrantům ve výši 66 milionů Kč. Tato částka pokryje potřeby 45.000 migrantů (potraviny, voda, hygienické potřeby a další nezbytnosti), uvedla S. Tyrninoksa, vedoucí oddělení Federace pro Západní Evropu, po návratu z Řecka

»2.9.2015-Sýrie: Voda se stává zbraní. Podle M.Gasser, vedoucí Delegace MVČK v Sýrii, v Aleppu civilisté enormně trpí záměrným přerušováním dodávek vody. M.Gasser v Aleppu jednala o problému jak se syrskými úřady, tak na druhé strany fronty - přitom na jedné straně linie je čerpací stanice, zatímco na druhé elektrárna, čímž se obě strany mohou držet v šachu... Takový způsob vedení boje je ilegální. MVČK se Syrským ČP se po celé Sýrii snaží opravovat vodovodní stanice a dodávat pitnou vodu [+++]

»2.9.2015-Jemen: Dnes časně ráno osamělý střelec napadl konvoj MVČK mezi Sadá a Saná, celkem zranil tři pracovníky ČK, z nichž dva zranění podlehli. A.Grand, ved. Delegace MVČK v Jemenu, označil útok za úmyslný a vyjádřil soustrast rodinám mrtvých.

»29.8.2015-Jemen: Jak oznámil ved. mise MVČK v městě Taiz, O.Chassot, dochází zde k nerozlišujícímu ostředlování civilních oblastí. MVČK žádá bezpečný průjezd pro sanitky a doručování nezbytné humanit. pomoci. Zdravotní situace je v provincii Taiz velmi špatná, nemocnice jsou přeplněné raněnými a potýkají se s nedostatkem zdrav. materiálu a léků, které vzhledem k bezp. situaci může Červený kříž jen obtížně nemocnicím dodávat.

»30.8.2015-Libanon: Na různých místech Libanonu připomněl MVČK Mezinárodní den zmizelých - v Tripoli, Balbeku a Tyre se shromáždily rodiny, které pohřešují své blízké a apelovaly na úřady, aby se zmizeními zabývaly, desítky let od občanské války zůstávají tisíce případů pohřešovaných.

»29.8.2015-Jemen: Jak oznámil ved. mise MVČK v městě Taiz, O.Chassot, dochází zde k nerozlišujícímu ostředlování civilních oblastí. MVČK žádá bezpečný průjezd pro sanitky a doručování nezbytné humanit. pomoci. Zdravotní situace je v provincii Taiz velmi špatná, nemocnice jsou přeplněné raněnými a potýkají se s nedostatkem zdrav. materiálu a léků, které vzhledem k bezp. situaci může Červený kříž jen obtížně nemocnicím dodávat.

»28.8.2015-Ženeva/Svět: Mezinárodní den zmizelých - v dobách válek, katastrof aj. situací se lidé často ztrácejí, čímž trpí jejich rodiny. Osud pohřešovaných si připomínáme právě 30.srpna... [+++]

»25.8.2015-Bangladéš: Mezinárodní federace ČK&ČP poskytne pomoc 32.500 obětem cyklonu Komen. Následné povodně zničily na 30.000 domů. Mnoho osob, včetně dětí a starců žijí v improvizovaných přístřešcích na březích řek, 20 mil. Kč vynaloží Federace na zajištění přístřeší a pitné vody, uvedl S. Missiri, vedoucí regionální delegace pro Jižní Asii.

»24.8.2015-Mexiko/Ženeva: Prezident MVČK P.Maurer upozornil na to, že mnohé státy nedbají povinnosti zajistit dodržování mezinárodního humanitárního práva při transferech zbraní bojujícím stranám, které porušují humanitární právo. MVČK připomíná také povinnosti států - smluvních stran nové Úmluvy o obchodu se zbraněmi, která zakazuje dodávky zbraní těm, kteří se podílejí na porušování válečných pravidel. [+++]

»24.8.2015-Jemen: Mezinárodní výbor ČK oznámil, že jeho subdelegatura v Adenu byla dnes přepadena neidentifikovanými ozbrojenci. Podle vedoucího úřadovny S. Jarjouhiho byly odcizeny peníze, vozidla a pod., přitom se nejednalo o první incident. Bezpečnostní situace v zemi se zhoršuje.

»23.8.2015-Balkán: Mezinárodní federace ČK&ČP vyslala do Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Řecka a Srbska delegáty ke komunikaci s uprchlíky a koordinaci reakce Červeného kříže na uprchlickou vlnu v oblasti. Gen. tajemník Federace Elhadj As Sy jednal na místě s ministrem práce Srbska. Minulý týden zaslala Federace národním společnostem ČK v FYR Makedonie, Srbska a Řecka 30 mil.Kč.

»18.8.2015-Sýrie: Dialyzační centrum Syrského ČP v Homsu navštěvuje pravidelně 100 pacientů měsíčně. Jeho provoz i provoz dalších dialyz. středisek v Sýrii zajišťuje dodávkami dialyzačních souprav MVČK - letos se tak i přes probíhající válku uskutečnilo již 3.000 dialýz nehledě na linii fronty.

»11.8.2015-Jemen: Utrpení v Jemenu musí svět probudit, říká P.Maurer, prezident MVČK, po třídenní návštěvě Jemenu. Humanitární situace není menší, než katastrofická - každá rodina je konfliktem zasažena. Extrémní je dopad na zdravotní péči. Za urgentní označil P.Maurer zajištění volného pohybu zboží do a uvnitř Jemenu. Letošní rozpočet MVČK na aktivity v Jemenu činí 1,5 mld. Kč. Pitnou vodu již MVČK od ledna poskytl 2 milionům lidí...[+++]

»11.8.2015-Myanmar/Ženeva: MF ČK&ČP podpoří pomoc obětem povodní v Myanmaru částkou 99.480.000 Kč, což pokryje potřeba 58.000 zasažených na 12 měsíců. Celkem počítá plán pomoci ČK s pomocí 100.000 lidem, přitom 500 příslušníků Myanmarského ČK již pomohlo 50.000 zasaženým. [+++]

»6.8.2015-Jemen: MVČK, jako neutrální zprostředkovatel, dnes umožnil přesun sedmi zadržených bojovníků z Adenu do Sana. Transport proběhl letounem MVČK. Jak uvedl A. Grand, vedoucí Delegace MVČK v Jemenu, jde o součást výsledku širších důvěrných jednání mezi MVČK a stranami konfliktu týkajících se přesunů vězňů, raněných i ostatků zemřelých.

»6.8.2015- Připomínáme si 70 let od prvního použití jaderných zbraní / letecký útok na Hirošimu - a jejich katastrofální humanitární následky - dosud v Japonsku umírají lidé... [+++]

»5.8.2015-Myanmar: Obětem povodní pomáhá 340 příslušníků Myanmarského ČK - podílejí se na evakuaci a rozdílení pomoci. Do podpory pomoci se zapojuje MF ČK&ČP a MV ČK, již poskytli pomoc 35.000 lidí v nejzasaženějších oblastech Rakhine, Magway, Sagaing a Chin.

»27.7.2015-Jemen/Ženeva: Mezinárodní hnutí ČK&ČP odsoudilo útok na sanitku Jemenského ČP, k němuž došlo 23.7., a při němž následkem střelby zahynul pacient a 1 člen doprovodu. Sanita byla řádně označena symbolem Červeného půlměs. V Jemenu je v posl. měsících zaznamenáván nárůst útoků na zdravotníky - jen v březnu zahynuli 3 pracovníci Jemenského ČP.

»23.7.2015-Nepál: Tři měsíce po zemětřesení pokračuje ČK v pomoci obětem - zaměřuje se na přístřeší, zdravotní péči a nezávadnou pitnou vodu - ve 14 nejzasaženějších okresech [+++]

»10.7.2015-J.Súdán: Při útoku na nemocnici v Kodok byli 2 lidé zabiti a 11 zraněno. Nemocnice podporovaná MVČK se dostala do křížové palby a personál ji musel opustit. Tím je vážně ohrožena péče o místní populaci - spádová oblast nemocnice je několik desítek tisíc lidí, týdně poskytovala 500-700 ošetření. Zdrav. tým MVČK je dočasně v Jubě a je připraven se vrátit, jakmile to bezpečností situace dovolí, uvedl F.Rauchenstein, ved. Delegace MVČK v J.Súdánu, a zdůraznil povinnost stran konfliktu respektovat zdravotnická zařízení.

»7.7.2015-Ženeva/Ukrajina: MVČK zveřejnil přehled své pomoci na Ukrajině - především v Doněcku a Luhansku. Celkem se letos různé pomoci dostalo více než 500.000 lidí [+++]

»2.7.2015-Jemen: MVČK dnes zahájil distribuci potravin v Adenu, a to přes front. linie. Více než 160 tun pokryje nouzovou potřebu 17.500 lidí. Polovina obyvatel Adenu musela opustit domovy a již tři měsíce žijí pod extrémním tlakem, uvedl R. Zimmermann, ved. subdelegace MVČK v Adenu. Ceny potravin šokově vzrostly, navíc při trvajících bojích se ani do obchodů nelze dostat. Distribuce potravin je vitální záležitostí. Distribuce bude krom Adenu pokračovat v okolí. Krom potravin jsou distribuovány též hygienické potřeby aj. nezbytnosti.

»30.6.2015-Mali: Čtvrť milionu lidí na severu se v těchto týdnech dostalo pomoci. Stálé útrapy, žádné prostředky k přežití, tím méně přístřeší, nebezpečí... - to jsou podmínky, v níchž se nachází tisíce civilistů boji přinucených opustit domovy. 1.400 tun pomoci rozdělil MVČK spolu s ČK Mali v Mopti, Timbuktu, Gao a Kidali a jejich okolí. Ch.Luedi, ved. Delegace MVČK v Mali uvedl, že nebezpečí, jemuž jsou civilisté i hum. pracovníci vystaveni, značně limituje uspokojení potřeb obyvatelstva. Pomoc ČK zahrnovala rýži, fazole, olej aj. potraviny, moskytiery, kuchyňské a hygienické potřeby a další nezbytnosti. Dále ČK naočkoval 900.000 dobytka a poskytl osivo 100.000 sedlákům.

»25.6.2015-Nepál: Prezident IFRC T.Konoé vyzval na mezinár. konferenci věnované obnově Nepálu účastníky k rychlému poskytnutí dostatečného množství financí na rekonstrukci země. Připomněl, že Federace podpoří částkou 2,2 mld.Kč pomoc 700.000 zasažených po dobu 2 let. Z uvedené částky je zatím pokryto 49%. Pomoc v 50 okresech stále poskytuje 7.900 dobrovolníků ČK.

»24.6.2015-Jemen: Nezbytné potřeby dopraveny do Jemenu. Loď MVČK vezoucí 1.000 tun potravin a 3 velké dieselelektrické generátory přistála v jemenském přístavu Hodeidah. Stella di Mare vyplula z logistické základy v ománském Salalah 17.6.2015. A.Grand, ved. Delegace MVČK v Jemenu, zdůraznil, že v podmínkách ekonomické blokády Jemenu, zasahující všechny lidi, jde o mimořádně vítanou pomoc. Potraviny (cukr, rýže, čočka, olej, čaj) postačí 140.000 lidí na 30-40 dní. Během 3 týdnů je připravena k vyplutí další loď ČK.

»19.6.2015-Jemen: Červený kříž otevírá v Adenu chirurgickou nemocnici. V Adenu proběhly nejkrvavější boje, stávající zdrav. zařízení trpí nedostatkem léčiv, vody a elektřiny. Za 80 dní bojů potřeby zdrav. péče stále rostou, říká A. Grand, ved. Delegace MVČK v Jemenu, vybavená a funkční nemocnice umožní poskytovat potřebnou zdrav. péči. MVČK také sjednává s oběma stranami konfliktu lokální zastavení palby k evakuacím raněných a mrtvých. Nemocnice má 36 lůžek, personálně zajišťuje MVČK.

»18.6.2015-Sýrie: Poprvé od prosince 2014 se MVČK&Syrský ČP dostali do města Moadamiyah (u Damašku). Podle M.Gasser, vedoucí Delegace MVČK v Sýrii je situace zoufalá - ulice prázdné, obchody zavřené, neteče voda a už 2 roky nejde elektřina... Potraviny je extrémně těžké získat, zdrav. péče je nedostupná. ČK dovezl léky pro cca 5.000 chronicky nemocných, pro děti a potřeby k vedení porodů. Další pomoc ČK bude brzy následovat (potraviny a léčiva + zdrav.materiál). MVČK&Syr.ČP nadále pomáhají v celé Sýrii, přes frontové linie. Jen minulý týden např. dodali do kuchyní v Aleppu 120.000 porcí jídla a do Hassakeh letecky léky a zdrav. materiál.[+++]

»11.6.2015-Ukrajina/Bělorusko/Ženeva: MFČK upozorňuje na osud lidí, kteří museli pro válku na Ukrajině opustit své domovy. je jich celkem 2,2 milionu, z toho je 1,3 vnitřních uprchlíků v rámci Ukrajiny, ostatní uprchli především do Ruska a Běloruska. Obyvatele dále sužuje vysoká inflace a vysoké ceny na Ukrajině. Od dubna 2014 již Ukrajinský ČK pomohl 502.400 lidem 318 tun pomoci (potraviny, šaty, obuv, kuchyňské potřeby, hygienické potřeby, léky a zdravotní péče vč. první pomoci). Federace ČK&ČP podpoří pomoc Ukrajinského ČK částkou 520 mil.Kč. UkČK plánuje pomoci dalším 107 tis. uprchlíkům. Pomoc Ukrajině poskytuje i ČČK.[+++]

»10.6.2015-J.Súdán: Statisíce obyvatel hladoví, jen za minulé 4 týdny bylo > 100.000 lidí přinuceno opustit své domovy, za posledních 18 měsíců se tak stalo již 2 milionům obyvatel. Nejvážnější situace je v okresech Koch, Mayendit, Rubkona, Leer, Malakal, Melut, Akoka a Longuchok. Rozpočet MVČK na aktivity v J.Súdánu letos činí 3.980.000.000 Kč. [+++]

»9.6.2015-Ukrajina: Automobily dodané loni Českým červeným křížem se u Mariupole a u Doněcku - místech ohrožených novými boji - podílejí na evakuaci. Jsou využívána i pro mobilní odběry krve.

»5.6.2015-J.Súdán: Již rok a půl trvá současná krize, jedna z největších humanit. krizí Země, vyznačuje se extrémní úrovní násilí. Již 2 mil.lidí ztratilo domov, vč. uprchlých do Etiopie, Súdánu, Keňi a Ugandy. Lidé nemají přístup k pitné vodě, jídlu a zdrav. péči. Ceny závratně rostou. MVČK hlásí přímé útoky na civilisty. Současné boje znamenají přerušení zemědělských prací, což znamená další zhoršení situace.

»3.6.2015-Irák: Bezpečnostní situace se podle Iráckého ČP dramaticky zhoršuje, zejména v provincii Anbar - po bojích v Ramadi musely prchnout tisíce rodin - 32.000 lidí přijelo do Habaneya a Faludže, přes 10.000 do Bagdádu. Poslední kolo bojů v provincii od poloviny dubna vyhnaly z domovů > 133 tisíc lidí. Pomoc Iráckého ČP podpoří Federace ČK&ČP částkou 501 milionů Kč. [+++]

»25.5.2015-Guinea: Federace ČK&ČP dnes vyslala do Guinea-Bissau epidemiologický tým po té, co byly v sousední Guinee potvrzeny případy eboly. Pět případů se objevilo po 200 dnech, kdy nebyl žádný výskyt hlášen.

»25.5.2015-J.Súdán: Lidé se pomalu vracejí do města Leer,které před boji min.týden opustili - prchlo ~100 tis.osob. Město je zničeno, řada domů vyhořela, lidé nemají žádné potraviny, vodu ani zdrav. péči. MVČK se jako první hum. organizace do Leeru vrátil.

»25.5.2015-Sierra Leone: Červený kříž pomáhá zdravotnickému systému, který utrpěl epidemií eboly - nejenže zemřela řada zdravotníků, ale také např. z důvodu strachu rodičů před ebolou se rozpadl očkovací program dětí. Konkrétně jde o vakcinaci proti spalničkám, které má mimořádný význam. Již 29.5. bude zahájena masová očkovací kampaň, kdy budou pracovníci ČK obcházet dům od domu a budou použity mobilní zdrav. jednotky. Mělo by být naočkováno 1,5 mil.dětí.

»22.5.2015-Ženeva/Nepál: Mezin.federace ČK&ČP se obává poklesu finančního toku na podporu pomoci obětem zemětřesení, kde Federace plánuje vynaložit 2,2 mld.Kč. I přes snahu ČK ještě desítky tisíc lidí před monzunovými dešti nemá žádnou nebo jen malou ochranu a problémem jsou zejména hygienické podmínky, kde hrozí nebezpečí cholery. Komplikací jsou sesuvy půdy. V terénmu působí 6,500 dobrovolníků Nepálského ČK a šest mezinárodních týmů ČK. Přístřeší již získalo čtvrť milionu rodin. Denně obdrží pitnou vodu několik desítek tisíc lidí. Součástí je psychosociální pomoc. MVČK se specializuje na bezpečné pohřbení.

»21.5.2015-Ženeva: Mezinárodní Červený kříž vítá oznámení států, že pro tisíce migrantů putujících po moři budou zřízena dočasná útočiště v Indonésii a Malajsii. Současně Červený kříž potvrzuje svůj závazek, že těmto mnoha mužům, ženám i dětem bude prostřednictvím místních národních společností i MFČK&ČP a MVČK poskytovat humanitární pomoc.

»21.5.2015-Ženeva/Svět: Podle údajů Mezin.federace ČK&ČP se ve světě nedostává asi 80 milionům lidí humanitární pomoci, z toho ženy&děti představují plné tři čtvrtiny!

»20.5.2015-Ženeva/Svět: Podle údajů Mezin.federace ČK&ČP bylo v letech 2012-14 zabito 598 zdravotnických pracovníků, z toho 52 jen v Sýrii.

»18.5.2015-Nepál: ČČK dokončil distribuci první zásilky léků a zdravotnického materiálu [+++]

»17.5.2015-Sýrie: Syrský ČP pomohl několika stovkácm utečenců z Palmýry dobité jednotkami tzv. Islámského státu. V obci Ghazalah na trase Palmýra-Homs jim poskytl přítřeší, potraviny, hygienické potřeby apod.

»16.5.2015-Nepál: Mezinárodní federace ČK&ČP téměř ztrojnásobila plánovaný objem pomoci - na 2.224.000.000 Kč, což by mělo pokrýt potřebu 700.000 postižených zemětřesením na dobu 2 let... Dosud například poskytl Červený kříž přístřeší již 221.000 obětí a během následujících týdnů se tento počet zvýší na 500.000. Kathmandú navštívil generální tajemník Federace As Sy, mj. jednal s nepálským premiérem. Týmy ČK hlásí v okresech Dolakha a Sindhupalchok rozsáhlé škody způsobené druhým zemětřesením. Dnes do Nepálu dorazil také ČČK se zásilkou léčiv a zdravotnického materiálu. [+++]

»16.5.2015-Nepál: Mezinárodní federace ČK&ČP téměř ztrojnásobila plánovaný objem pomoci - na 2.224.000.000 Kč, což by mělo pokrýt potřebu 700.000 postižených zemětřesením na dobu 2 let... Dosud například poskytl Červený kříž přístřeší již 221.000 obětí a během následujících týdnů se tento počet zvýší na 500.000. Kathmandú navštívil generální tajemník Federace As Sy, mj. jednal s nepálským premiérem. Týmy ČK hlásí v okresech Dolakha a Sindhupalchok rozsáhlé škody způsobené druhým zemětřesením. Dnes do Nepálu dorazil také ČČK se zásilkou léčiv a zdravotnického materiálu. [+++]

»12.5.2015-Ženeva/Svět: Prezident MVČK P.Maurer dnes představil diplomatickému sboru v Ženevě Výroční zprávu MVČK za rok 2014, kdy různé formy pomoci a podpory - od zdravotní péče, návštěv osob zbavených svobody po uprchlíky - obdrželo v 86 zemích světa od MVČK přes 50 milionů osob.... [+++]

»12.5.2015-Nepál: Týmy ČK v Nepálu zasahují po dnešním dalším zemětřesení o síle 7,3°, které udeřilo poblíž města Namche Bazaar (úpatí Mount Everestu). Podle zjištění Nepálského ČK spadlo několik stovek domů, situace v regionu již zasaženým minulým zemětřesením se dále zhoršila. Podle M.Fallera, ved. operací MF ČK&ČP v Asii a Tichomoří, kombinace deště a dalších otřesů dále komplikuje přepravu. Ranění při dnešním zemětřesení jsou ošetřováni v polních nemocnicích ČK v Tatopani, Chautara, Lalitpur, Bhaktapur a dalších. Distribuce pomoci pokračuje.

»11.5.2015-Irák: MVČK se rozhodl navýšit objem prosřředků na letošní humanitární operace v Iráku, a to z 78,1 na 114,1 mil CHF (3.003.000.000 Kč). Uvedl to D.Stillhart, ved. operací MVČK, po pětidenní návštěvě Iráku. Dokladem zhoršující se humanit. situace je počet vnitřních uprchlíků - z 300 tisíc počátkem r.2014 vzrostl na současných 2,7 milionu (!), infrastruktura nezbytná pro přežití civilistů je ničena. Od počátku r.2015 již MVČK poskytl měsíční dávku potravin více než 1,5 milionu lidí, pitnou vodu půl milionu a léky a zdrav. materiál 45 nemocnicím.

»9.5.2015-Jižní Súdán: ČK je extrémně znepokojen situací tisíců civilistů prchajících před boji. Podle F.Rauchensteina, ved. Delegace MVČK v J.Súdánu, se lidé schovávají v křovinách v drsných podmínkách, situace není méně než alarmující. Mají nouzi o jídlo, vodu, ... Navíc se blíží období dešťů, hrozí, že lidé nevypěstují plodiny, což ještě zhorší již tak značný nedostatek potravin. Bojující strany musí osudu civilistů věnovat odpovídající pozornost.

»9.5.2015-Nepál: Speciální zdravotnický tým ČK nyní poskytuje vitální zdrav. péči v Chautara, sídle nejvíce jednoho z nejpostiženějších okresů - Sindhupalchowk, kde tým rozbil polní nemocnici. Do 15. května, kdy bude vystřídán, bude tento 18-členný tým objíždět vesnice celého okresu, neboť lidé zde nemají přístup ke zdrav. péči. Tým vyslal Korejský ČK.

»7.5.2015-Sýrie: Vedoucí operací MVČK D.Stillhart na návštěvě Sýrie konstatoval, že humanitární situace v Sýrii seještě výrazně zhoršila v posledních týdnech. Je třreba širšího přístupu do oblastí bojů. Stillhart jednal v Damašku s několika ministry, především dodávkách zdravotrnického aj. humanitárního materiálu či zacházení se zadržovanými osobami. Jednal i s prezidentem Syrského ČP, který na celém území Sýrie poskytuje humanitární pomoc obětem války. Od počátku r.2015 uskutečnil MVČK v Sýrii již 130 výjezdů do pole i přes frontové linie. [+++]

»7.5.2015-Nepál: Jedenáct dní po zemětřesení, které zanechalo statisíce lidí bez přístřeší, hlásí Mezinárodní federace ČK&ČP stále potřebu posílit pomoc ve vzdálených a izolovaných oblastech, kde humanitární sitiace není vyřešena. Blíží se období červnových monzunových dešťů a do té doby je nutné lidem zajistit přístřeší! Pak již nebudou silnice sjízdné. Ze skladů Federace ČK&ČP v Kuala Lumpur se denně letecky přepravuje pomoc, přepravuje se také po zemi z Indie. Federace rozdělila 130.000 stanů. Z Kathmandú denně vyjíždí pomoc Červeného kříže do 14 nejzasaženějších okresů. Je také zřízena řada polních nemocnic (do několka z nich je určena dodávka léčiv ČČK).

»7.5.2015-Nigérie: ČK poskytl pomoc skupině 275 civilistů nalezených v lese Sambisa na SV Nigérie, převezl ji do tábora v Yola, obdrželi ošacení, jídlo, přikrývky, hygienické potřeby. Od prosince 2014 poskytl ČK 200.000 lidí na SV Nigérie potraviny a lékařské ošetření.

»4.5.2015-Jemen: MVČK je silně znepokojen leteckými útoky, kterými koalice zasahuje infrastrukturu nezbytnou pro civilisty. Jemen je životně závislý např. na dovozu potravin a léčiv, uvedl C. Schwei