TELEGRAFICKY ZE SVĚTA ČERVENÉHO KŘÍŽE - ARCHIV (2016)

Aktuální | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |

»29.12.2016-Filipíny:  Filipínský ČK pomáhá obětem tajfunu Nina, který zasáhl Filipíny 25.12. V evakuačních centrech vydává tisícům teplou stravu, denně poskytne pitnou vodu 10.000 Filipíncům. K prioritám ČK patří snaha předejít propuknutí infekcí, součástí činnosti je proto i osvětová kampaň. Podle P. Elliotta, manažera MF ČK&ČP na Filipínách, je zatím zaznamenáno 70.000 zničených příbytků, ale toto číslo není konečné, postižené jsou totiž i ostrovy, odkud zatím zprávy nejsou. Federace podpoří Filipínský ČK částkou 40 milKč, což postačí na pomoc dalším 20 tisícům lidí.

»23.12.2016-Sýrie: Včera ve 22:30 hod. úspěšně dokončil MVČK a Syrský ČP evakuaci V.Aleppa. Celkem více než 100 příslušníků ČK&ČP během týden trvajícího procesu evakuovalo 35 tis. osob, mezi nimi 100 raněných v kritickém stavu. Byla složitě spojována s evakuací 1.200 osob z obležených Foua a Kefraya v provincii Idlib. SČP a MVČK bude i nadále pomáhat obnovit klíčové služby a poskytovat pomoc v útulcích, aby se lidí mohli vrátit do čtvrtí Aleppa, jako Masaken či Hanano.

»19.12.2016-Sýrie: Od brzkého rána Syrský ČP a MVČK - na základě záruk všech bojujících stran - opět pokračují v evekuaci civilistů z V.Aleppa. Dosud již V.Aleppo opustilo 15 tisíc lidí, k dokončení evakuace by mělo dojít během několika dní. Evakuace se týká těch, kteří chtějí V.Aleppo opustit, zejména raněných a nemocných. Evakuovaní směřují do venkovských oblastí Aleppa a Idlibu. Krom toho ČK&ČP zajišťuje evakuaci z Foua a Kefraya. Video: [+++]

»18.12.2016-Sýrie: Do Khan alshehu dorazil konvoj 28 kamionů s humanitární pomocí. Konvoj proběhl ve spolupráci Syrského ČP a OSN.

»15.12.2016-Sýrie: Při plnění úkolů zahynul člen Syrského arabského ČP Yasser Lakmoush. Stalo se tak v Idlibu při incidentu, kdy byli i další zranění. Y. Lakmoush začal v Syrském ČP pracovat před třemi lety. Syrský ČP během války již ztratil přes 50 svých příslušníků.

»15.12.2016-Sýrie: Evakuace civilistů a raněných z Aleppa zahájena. Do akce je zapojeno 100 příslušníků Syrského ČP a MVČK. Jsou převáženi do evakuačních center, kde se jim dostane zdravotní péče a humanitární pomoci, pokud se nerozhodnou jinak.

»14.12.2016-Sýrie: Využívaje své přítomnosti v Aleppu, MVČK volá po dohodě o evakuaci civilistů z míst ohrožených boji. Zatím lidé z V.Aleppa utíkají neorganizovaně a je to pro ně velmi riskantní, procházejí nebezpečnými místy, nesou své raněné či děti, nemohou si vzít potřebné věci... MVČK a Syrský ČP zajišťují provoz evakuačních center, kde se tisícům prchajících dostane potřebné základní péče, jsme připraveni na rostoucí humanitární potřeby.

»13.12.2016-KLDR: Prezident MF ČK&ČP T.Konoé ukončil 10denní návštěvu KLDR, kde sledoval postup pomocných aktivit obětem srpnových povodní, které zasáhly 600.000 lidí, z toho 70.000 přišlo o domov. Jejich utrpení nesmí být podle T.Konoé přehlíženo. Pomoc ČK i vlády je rozsáhlá, ale stále je třeba financí na pomoc 300.000 lidí zajišťovanou Federací ČK&ČP, která je zatím finančně pokryta jen z 25% [+++]

»9.12.2016-Ženeva/Svět: MVČK, MF ČK&ČP, Mezin. výbor válečné medicíny, Lékaři bez hranic a řada dalších zdravotnických organizací vydaly společné prohlášení, v němž podporují iniciativu Zdravotní péče v nebezpečí, upozorňují na trvající útoky proti zdravotníkům a nemocnicím a vyzývají státy ke konkrétním opatřením [+++]

»8.12.2016-Sýrie: MVČK a Syrský ČP evakuoval v noci z nemocnice Dar Al-Safaa ve Starém městě v Aleppu téměř 150 civilistů, z nichž většina byli zdravotně postižené osoby nebo pacienti urgentně potřebující zdrav. péči. Šlo o front. linii, kde byli tito lidé uvězněni boji. Byly také přepraveny ostatky 11 osob, zahynulých před několika dny, aby se dostaly ke svým rodinám a mohly být řádně pohřbeny. MVČK a SARC získal do oblasti přístup až po mté, co byla dobyta vládními silami a boje byly na čas přerušeny.

»1.12.2016-Sýrie: MVČK a Syrský ČP pomáhají v Aleppu. Získali přístup i do východního okresu Masaken Hanano. Mobilní zdrav. týmy pracují 12 hodin denně a od 27.11. ošetřili přes 2500 lidí. Jak uvedla M.Gasser, ved. Delegace MVČK v Sýrii, z východní části již uteklo 30.000 osob. Každou hodinu přivážejí autobusy další. [+++]

»22.11.2016-Jemen: MVČK hlásí zintenzivnění bojů v Taiz. Vedoucí Delegace MVČK v Jemenu A.Faite uvedl, že snajpři a nerozlišující útoky jsou pro civilisty pastí. Na ulicích zůstávají ležet mrtvoly, lidé se nemohou dostat k základním službám. Taiz je odříznut od vnejšího světa, voda ani elektřina nefungují. Hlavní nemocnice hlási v posl. 72 hodinách 200 zraněných, mnohdy jde o blast syndrom, mnohdy je nutno amputovat končetiny.

»21.11.2016-Vietnam: Prezident MF ČK&ČP T.Konoé navštívil Vietnamský ČK u příležitosti 70.výročí jeho vzniku. VČK byl založen 23.11.1946 Ho Či Minem, pozdějším vietnamským prezidentem. VČK má v 63 provinciích 689 oblastních spolků, 4,3 mil. členů, 423 tis. dobrovolníků a 15 tis. zaměstnanců, mimo to je v něm zapojeno 3,5 mil. dětí a mládeže.

»17.11.2016-Irák: ČK&ČP poskytuje od počátku mosulské ofenzivy pomoc. Kromě pomoc těm, kteří z Mosulu uprchli, se dnes poprvé podařilo konvojům Iráckého ČP s pomocí proniknout přímo do dvou obvodů Mosulu. Šlo o potraviny, zimní ošacení, hygienické potřeby pro ty, kterým se nepodařilo Mosul opustit. Podle Dr Y. Al-Mamooriho poskytují příslušníci IČP také zdravotní a psychosociální pomoc. Lidé v Mosulu nemají dost jídla a jsou nuceni pít neupravenou vodu. Do táborů v okolí Mosulu se uchýlilo 40.000 osob, dalších 13 tis. našlo útočiště v komunitách.

»17.11.2016-Ženeva/Liverpool/Haag: K boji proti nemocem přenášených komárem Aedes - zejm. horečky dengue a viru zika - vytvořila MF ČK&ČP nové didaktické pomůcky - ve spolupráci s Klimatickým centrem ČK&ČP a Liverpoolskou školou tropické medicíny. Jak uvedla Dr J. Hall, ředitelka pro zdravotní péči MF ČK&ČP, znalosti a prevence je nejúčinnější zbraní v boji proti inf. nemocem. Červený kříž tak bude moci lépe působit v komunitách. Patogeny přenášení komárem Aedes ročně podle Dr Bowmana ze Školy tropické mediciny [+++]

»11.11.2016-Haiti/Ženeva: Mezinárodní federace ČK&ČP navýší podporu pomoci Haitského ČK obětem hurikánu Matthew na 713,5 mil.Kč, což postačí pro následnou pomoc 147.500 lidem po dobu 18 měsíců. Okamžité pomoci ČK se již dostalo 44 tisicům zasaženým. Prioritami jsou dle W.Cotteho, ředitele MF ČK&ČP pro region Amerik, zamezení šíření cholery, disztribuce potřeb a materiálu pro přístřeší a opravy domů, ekonomická podpora farmářů a rybářů, kteří přišli o zdroj obživy.

»7.11.2016-Irák: Boje v rámci mosulské ofenzivy přinášejí nárůst zraněných. V Ninive, v blízkosti fronty, funguje jediná nemocnice, a to v Shikhan. MVČK vybudoval dva další operační sály, lékaři MVČK dále školí tamní zdrav. personál ve válečné chirurgii, dekontaminace pro případ užití chem. zbraní či první pomoci při válečných zraněních. MVČK nemocnici vybavil zdrav. a chirurg. materiálem. Video: [+++]

»3.11.2016-Haiti: Měsíc po hurikánu Matthew pomoc ČK pokračuje. Přes 3.000 příslušníků Haitského ČK již poskytlo zdravotní a humanitární pomoc 31.000 lidí. Zhoršení epidemiologické situace po hurikánu potvrdil Dr Guiteau, prezident Haitského ČK - evidováno je 3.400 podezření na choleru. Haitský ČK očkuje proti choleře, kampaň by měla dosáhnout 820 tis. osob.[+++]

»2.11.2016-Itálie: Italský ČK nadále pomáhá zasaženým zemětřesením 30.10.2016. Pomoci se dostalo 22,272 lidem, z toho 6,681 poskytl ČK nouzové ubytování. V terénu je 352 příslušníků Italského ČK, 40 vozidel (sanitní + nákladní), denně je vydáno přes 4.000 teplých jídel.

»29.10.2016-KLDR: Za dva měsíce od ničivých povodní na SV Korejské LDR zaznamenán značný pokrok při stavbě tisíců stálých obydlí pro postižené. Povodně zanechaly cca 70.000 lidí bez domova. Obnovovací úsilí vlády přineslo obydlí pro 20.000 rodin, a to za velkého přispění dobrovolníků z různých částí země. Pokrok zaznamenal Ch. Staines, ved. Delegace MF ČK&ČP v KLDR. Byly obnoveny i silnice. Federace finančně podporuje pomoc Červeného kříže KLDR částkou 378 mil.Kč a dodala střešní krytinu pro 10.000 domů. Pomoc ČK finančně podpořil i ČČK. [+++]

»23.10.2016-Filipíny: Filipínský ČK pomáhá obětem tajfunu Haima, který v předešlých dnech zasáhl rychlostí až 314 km/h provincii Cagayan. Krom spolupráce se státními orgány na péči o 92.000 lidí v 640 evakuačních centrech poskytuje FČK psychosocilní pomoc a aktivity k předcházení infekčních nemocí. MF ČK&ČP pospoří FČK částkou 75 mil.Kč, což umožní zajistit následnou pomoc 20.000 lidí po dobu 10 měsíců. Dne 21.10.2016 přiletělo letadlo Federace s nákladem 36 tun pomoci, uvedl F.D.Cid, koordinátor pomoci MF ČK&ČP .

»17.10.2016-Irák: MVČK v souvislosti s ofenzivou v Mosulu vyzval všechny bojující strany, aby v souladu s válečným právem respektovali civilisty a civilní objekty, zejména zdravotnická zařízení. Červený kříž je připraven pomoci civilistům, kteří by byli nuceni opustit domovy, a to až 1 milionu lidí. [+++]

»16.10.2016-Haiti: Pokračuje pomoc Červeného kříže obětem hurikánu Matthew. Dnes přistálo již čtvrté nákladní letadlo s pomocí – celkem 146 tun. Jde především o stany, potraviny kanystry na vodu, tablet pro úpravu pitné vody, hygienické přípravky a další potřeby k prevenci šíření cholery. Podle S. McAndrewa, vedoucího operací MF ČK&ČP, se daří ustavit zásobovací řetězec i do těžko dostupných míst. Federace podpoří pomoc 50.000 lidí na 12 měsíců částkou 170 mil.Kč. Haitský ČK nasadil do terénu > 3.000 svých příslušníků.

»16.10.2016-Čad: Prezident MVČK označil situaci v oblasti čadských jezer za velkou lidskou tragédii. Protrahovaný konflikt v regionu zasahuje čtyři země - Nigerie, Niger, Čad a Kameroon, z domovů vyhnal již 2,6 mil.lidí, některé i vícekrát. Např. v obci Garin Wanzam v Nigeru se během 3 červnových dní zvýšili uprchlíci počet obyvatel z 1.500 na 30.000! Video: [+++]

»9.10.2016-Jemen: MF ČK&ČP potvrdila smrt svého pracovníka I. Abu Taleba, který byl včera zabit při útoku v Saná, když se účastnil pohřbu. Oznámil to gen. tajemník Federace E. As Sy. Pan Taleba působil jako finanční manažer pobočky Federace v Jemenu podporující činnost Jemenského ČP. Federace odsoudila útoku na civilisty jako porušení humanitárního práva.

»8.10.2016-Jemen: MVČK odsoudil ztrátu desítek civilistů v Saná, k nimž došlo útokem na pohřební průvod se stovkami civilistů. V uplynulých 18 měsících platí obyvatelstvo příliš vysokou cenu, uvedl R.Mardini, řed. MVČK pro Bl. a Stř. Východ. MVČK materiálně podporuje nemocnice a zdrav. instituce v Jemenu, včera dodal zdrav. materiál a vaky na mrtvé třem nemocnicím v Saná.

»6.10.2016-Haiti: MF ČK&ČP rozpočtuje pomoc obětem hurikánu Matthew na haiti na 168 mil. Kč. Pokryje zdravotní péči, přístřeší pitnou vodu a sanitaci pro 50.000 lidí na JZ Haiti zasaženém »6.10.2016-Haiti: MF ČK&ČP rozpočtuje pomoc obětem hurikánu Matthew na haiti na 168 mil. Kč. Pokryje zdravotní péči, přístřeší pitnou vodu a sanitaci pro 50.000 lidí na JZ Haiti zasaženém hurikánem nejvíce.

»5.10.2016-New York: Na zasedání VI.Výboru OSN přednesl MVČK stanovisko k opatřením při eliminaci terorismu. Zejména zde upozornil, že nevhodně zvolená národní legislativa by mohla dopadnout i na humanitární aktivity, které zaručuje mezinárodní právo [+++]

»5.10.2016-Haiti/Panama: Týmy ČK zahájily zjišťování rozsahu pomoci po zásahu hurikánem Matthew, jižní pobřežní oblast je ale těžko dostupná, ačkoli jde o nejhůře zasažená místa. Jsou zde desítky tisíc osob potřebujících střechu nad hlavou, imnfrastruktura je rozsáhle poškozená, ČK očekává logistické obtíže - uvdel I. Brill, ved delegace MF ČK&ČP pro Haiti, kde celkem humanit. pomoc potřebuje cca 350 tis. osob. Celkem 3.000 příslušníků ČK poskytuje na Haiti první zdr. pomoc, okamžitou hum. pomoc (voda, sanitace, přístřeší).

»5.10.2016-Ukrajina: Dodávka pitné vody pro 600.000 lidí ve vládou ovládané části Luganského regionu na východě Ukrajiny byla ohrožena, neboť vodárny dlouhodobě neplatily za odběr elektřiny. MVČK zcela mimořádně účty uhradil, aby školy, nemocnice a pod. nepřišly o dodávky vody, označil to ale za nestandarní krok a nikoli řešení problému. MVČK se v oblasti dlouhodobě věnuje opravám vodovodů v místech zasažených konfliktem.

»2.10.2016-Karibik a Stř.Amerika Červené kříže karibských a středoamerických států se připravují na úder hurikánu Matthew, který se blíží Karibikem rychlostí 220 km/h. Oko uraganánu zasáhne Jamaiku asi mezi nedělí a pondělím. Jak sdělil W.Cotte, regionální ředitel Federace ČK&ČP pro Ameriky, je např. jen na Jamaice má ČK připraven materiál (přikrývky, kuchyňské soupravy, hygienické a čisticí prostředky) pro 5.000 lidí.

»30.9.2016-Korejská LDR: Vzhledem k blížící se zimě, kdy teploty v SV oblasti postižené devastujícími povodněmi (viz níže) klesnou i na -30 °C vyzývá Federace ČK&ČP k finanční podpoře svého projektu pomoci. Bez přístřeší zústalo 70tis lidí. MFČK&+CP s ČK KLDR již okamžitou pomoc poskytla 30.000 lidem (stany, povlečení, kuchyňské potřeby, toalety). Jak upozornil Ch. Staines, vedoucí delegace MF ČK&ČP v Pchongjangu, loni přišla zima již 3.týden v říjnu. Je nutno zlepšit nouz. ubytování, podskytnout oblečení apod. Finanční příspěvek zaslal i ČČK. [+++]

»26.9.2016-Sýrie: Konvoj 71 kamionů úspěšně dojel do 4 měst: Madaya, Zabadani, Foah & Kefraya. Obsahem jsou podle D.Stillharta z MVČK léčiva, zdravotnický materiál, potraviny, hygien. potřeby, a to pro 60.000 lidí. Předchozí konvoj se do těchto obležených měst dostal v dubnu.

»26.9.2016-New York/Ženeva: Využijte jedinečné příležitosti k pokroku v jaderném odzbrojení, vyzvali dnes prezidenti Mezinárodního výboru ČK a Mezinárodní federace ČK&ČP P.Maurer a T.Konoé státy shromážděné na Valném shromáždění OSN, které by na příští rok mohlo svolat konferenci o smlouvě o zákazu a odstranění jaderných zbraní. [+++]

»25.9.2016-Niger: Nigerský ČK nasadil 60 příslušníků k prevenci šíření horečky údolí Rift, vysoce nakažlivého onemocnění - první případy hlášeny z regionu Tahoua koncem srpna, již se nemoc rozšířila do 28 vesnic. Min. zdrav. oznámilo úmrti 23 osob a nakažení 60. Hlášena jsou početná úmrtí ovcí, skotu a velbloudů, což má velký dopad na hospodářství. Nemoc se přenáší kontaktem s nemocným a komáry. Jak uvedl D.Baryanga z ředitelství Mezin. federace ČK&ČP v Nairobi, oblast je již nyní stižena podvýživou. Federace situaci sleduje a je připravena zasáhnout.

»23.9.2016-Libye: I v roce 2016 je Libye sužována válkou - boje, zločiny, únosy - to vše ničí normální život. Naděje z předchozích let se nestaly realitou - příběhy konkrétních lidí, jímž pomáhá ČK&ČP: video MVČK: [+++]

»21.9.2016-Ženeva/Korejská LDR: Federace ČK&ČP poskytne na pomoc obětem povodní korejské národní spolenosti ČK 376.000.000 Kč, což by mělo pokrýt potřeby 163 tisíc postižených na 12 měsíců, sdělil Ch. Staines, vedoucí delegace MF ČK&ČP v Pchongjangu. Povodně celkem zasáhly 600 tis lidí, o domov přišlo 70 tisíc. V terénu nyní pomáhá 1.700 příslušníků Červeného kříže KLDR. Finanční příspěvek zašle i ČČK.

»20.9.2016-Sýrie/Ženeva: Mezinárodní Červený kříž potvrdil včerejší útok na konvoj OSN a Syrského ČP v Orem Al Kubra v provincii Aleppo s humanitárními potřebami pro 78.000 lidí v obležené oblasti. Zahynul i jeden z pracovníků SČP, čímž počet jeho obětí v syrské válce stoupl na 54. Mezinárodní ČK útok označil za porušení humanitárního práva. Především jde o ohrožení civilistů, jimž je pomoc určena, uvedl prezident MVČK P.Maurer [+++]

»18.9.2016-New York/Ženeva: Ve dnech 20.-26.9.2016 proběhne v rámci 71.Valného shromáždění OSN tzv. "High Level Week". Prezident MVČK P.Maurer během něj bude adresovat důležitá stanoviska MVČK a povede řadu jednání s vysokými představiteli některých států OSN. Protože jedním z téma 71.VS OSN bude migrace, bude prezentace pohledu Červeného kříže na tento fenomén jedním z témat P.Maurera.

»13.9.2016-Korejská LDR: Mimořádné srážky (300 mm) spadlé před 14 d způsobily rozsáhlé záplavy v Korejské lid. dem. republice. Okamžitou humanitární pomoc potřebuje 140.000 lidí. Nejvíce postižena je provincie North Hamgyong na SV země. Přes 130 lidí zemřelo, cca 400 je pohřešováno., 35.000 domů je zničeno. Červený kříž ihned nasadil do terénu 1.000 příslušníků, kteří postupují ve spolupráci s místními úřady. Federace ČK&ČP poskytla 12.500 mil. Kč.

»11.9.2016-Tanzánie: Tanzánijský ČK poskytuje pomoc obětem zemětřesení o síle 5,7 ° Richt. stupnice, které včera v 15:27 míst. času zasáhlo pohraničí Tanzánie s Ugandou, blízko Viktoriina jezera. Desítky osob v Bukoba zemřelo, stovky jsou raněny, nejméně 270 domů bylo zničeno. Červený kříž posytuje první pomoc v terénu i v hlavní městské nemocnici v Bukoba, která je přetížena náporem raněných.

»3.9.2016-Německo/Ženeva: Prezident MFČK&ČP T.Konoé navštívil Německo. Vysoce ocenil práci Německého ČK a jeho personálu při zvládání masivní migrační vlny, jež před rokem začala zasahovat Německo - Červený kříž provozuje přes 300 center pro žadatele o asyl. Sjednotil již několik tisíc rodin. Jde o největší operaci NČK po druhé svět. válce. T.Konoé se setkal s vedením NČK, navštívil tábor provozovaný NČK a jednal též s ministrem zdravotnictví a zástupci MZV a MV [+++]

»1.9.2016-Itálie: K dnešnímu dni nasadil Červený kříž k pomoci obětem zemětřesení cca 500 svých příslušníků, 110 vozidel (z toho 44 sanitek), denně vydává 4.000 jídel. [+++]

»30.8.2016-Ženeva: 30.srpen je Mezinárodní den zmizelých. K tomuto tématu vystoupil k ženevskému diplomatickému sboru prezident MVČK P.Maurer [+++]

»22.8.2016-Ženeva: Viceprezidentka MVČK Ch.Beerli na druhé konferenci sml. stran úmluvy o obchodu se zbraněmi vyzvala státy, aby ukončily dodávky zbraní a munice stranám konfliktu, které porušují mezin. humanitární právo (což je právě povinnost dle uvedené úmluvy). Kontrolu přesunů konvenčních zbraní označila za nedostatečnou. Za srdce smlouvy označila závazek předcházet lidskému utrpení, zachovávat MHP a zajistit jeho zachovávání. Smlouva má přes 130 signatářů.

»19.8.2016-Fidži: I šest měsíců po té, co zemi zasáhl cyklon Winston (5. kategorie síly) pomoc Červeného kříže pokračuje. Nejde jen o okamžitou pomoc, které se dostalo 63.000 postižených, ale také o prevenci - na 50 modelových domech vyučuje místní obyvatele, jak učinit domy odolnější pro případ tropických bouří. Cílem je, aby programem prošlo 10.000 domácností.

»15.8.2016-Sýrie: Boje o Aleppo označil prezident MVČK za jeden z nejvíce devastujících konfliktů v zastavěné oblasti. Nikdo se nikde nemůže cítit bezpečně. Důležitá jsou humanitární příměří. I v Aleppu probíhá inteznivní humanitání pomoc ČK (voda, potraviny, zdravotní péče) - 58% obyvatel má při přerušení dodávek vody přístup k pitné vodě díky Červenému kříži [+++]

»10.8.2016-Středomoří: MFČK&ČP nově nasadila záchrannou a vyhledávací loď. Podle gen. taj. Federace As Sy, jen za 9.8.2016 našla a zachránila 327 tonoucích osob v okolí Malty. Mj. šlo o desítky žen s dětli a 11 dětí bez doprovodu. Personálně akci zajišťuje Italský ČK. Do Itálie dorazilo letos > 94 tis. migrantů.

»8.8.2016-Pákistán: MVČK odsoudil dnešní útok na nemocnici v Kvétě, při němž zahynulo > 50 osob a další byly zraněny. Podle R.Stockera, ved. Delegace MVČK v Pákistánu, tento chladnokrevný útok nelze ničím ospravedlnit, neboť nemocnice jsou místem záchrany života. Zdravotní péče musí být chráněna za všech okolností.

»6.8.2016-Ženeva/Svět: U příležitosti 71.výročí jaderného útoku na Hirošimu a Nagasaki znovu potvrzujeme: jaderné zbraně musí být zakázány. Prezident MVČK: "Jejich ničivá síla nemá obdoby, dopad jejich potenciálního užití je katastrofický a zůstávají jedinou dosud nezakázanou zbraní hromadného ničení" [+++]

»4.8.2016-J.Súdán: Činnost J.súdánského ČK a MVČK v Jubě se zaměřuje na obnovování rodinných kontaktů (2.400 hovorů od osob zbav. svobody v Jubě za posl. týden) a reakci na propuknutí cholery - 679 případů, z toho 613 v Jubě, 1.8. zahájena proticholerová kampaň. Z vodovodní čerpací stanice ČK bylo odebráno 2 mil. litrů pitné vody pro 150.000 osob v Jubě, 10 vodních nádrží bylo instalováno v Gudele a Col Wiliam, kde je hlášeno nejvíce případů cholery. Pokračuje činnost chirurgického týmu ve Vojenské nemocnici Juba.

»31.7.2016-Afghánistán: V sedmi protetických centrech MVČK je registrováno 147.000 pacientů, ročně přibyde cca 9.000. Ročně protézy např. nohou obdrží 19.000 pacientů.

»29.7.2016-Irák/Ženeva: MVČK upozorňuje, že bude-li intenzifikace bojů v Mosulu a dalších oblastech Iráku pokračovat, může během několika týdnů vzrůst počet lidí nucených opustit domovy o další milion. Nyní je v Iráku 3 mil. vysídlenců, nárůst o celou třetinu by v zemi, kde je 10 mil. osob odkázáno na hum. pomoc, znamenalo vážný humanitární problém. MVČK vysídlencům zajišťuje vodu, potraviny a zdravotní péči. Podle R. Mardiniho (ředitele MVČK pro Bl. a Stř. Východ) bude třeba na další operace cca 430 mil. Kč. [+++]

»28.7.2016-Sýrie: MVČK přivítal návrh vytvoření humanit. koridorů z Aleppa, předložený syrskou vládou a Ruskem. R. Mardini, řed. MVČK pro Bl. a Stř. Východ upozornil, že aby byly koridory účinné, musí být respektovány všemi stranami konfliktu. Dále připomněl, že i civilisté, kteří se rozhodnou v Aleppu zůstat, jsou nadále chráněni MHP [+++]

»27.7.2016-Sýrie: V Aleppu a okolí rozdělují týmy Syrského ČP denně 35.100 balení chleba za podpory MVČK a WFP

»26.7.2016-Madagaskar: Podle MVČK trpí na Madagaskaru každý druhý vězeň střední až těžkou podvýživou, jde o cca 9tis. osob

»22.7.2016-Dem.republika Kongo: MF ČK&ČP podpoří činnost Konžského ČK při boji s probíjícími epidemiemi tří závažných nemocí - žluté zimnice, cholery a spalniček. Žlutá zimnice se šíří od března, kdy bylo 39 případů zavlečeno z Angoly, cholerou od počátku roku onemocnělo 6 tis. osob (94 úmrtí) a spalničkami 749 osob (26 úmrtí). Konžšký ČK již navštívil 400.000 domů v rámci prevence. Kampaň by měla dosáhnout 12 mil. lidí.

»21.7.2016-Sýrie: Situace v Aleppu je dle MVČK zdrcující. Těžké a nerozlišující ostřelování města způsobuje nesčetné množství civilních obětí. Místní důležitá infrastruktura byla opakovaně zasažena. Vodovody, nemocnice, sklady, ošetřovny, veřejné budovy a civilní domy byly zničeny či poškozeny na všech stranách frontových liniích.

»20.7.2016-Ženeva/Jordánsko, Sýrie: Desítky tisíc lidí uvězněných na hranicích mezi Jordánskem a Sýrií potřebují urgentně pomoc. Tito lidé, převážně ženy a děti, žijí ve velmi těžkých podmínkách v pouštní oblasti nazývané jako „Berm“. Hledají zde útočiště před kontinuálním násilím v Sýrii. Zdrženlivost vlád přijmout tyto uprchlíky značně snižuje jejich šance na přežití. Z důvodu, že tato oblast byla prohlášena za vojenskou zónu, zde MVČK nemůže nadále poskytovat lékařskou pomoc a musel zredukovat své aktivity v této oblasti. Bezpečnostní situace je zde pro humanitární organizace špatná.

»16.7.2016-Turecko: Důsledek tamějších nepokojů: 161 zemřelých a 1.440 zraněných. MF ČK&ČP je v úzkém kontaktu s Tureckým ČP, který je od počátku konfliktu v pohotovosti (zajištění rozmístění svých zaměstnanců a dobrovolníků v terénu, týmů první pomoci a psychosociální pomoci, dárcovství krve a distribuce pokrmů a dek). Turecký ČP poskytl pomoc ve městech v různých částech země: Ankara, Istanbul, Adana, Trabzon, Gaziantep, Izmir, Hatay, Trakya.

»14.7.2016-Sýrie: Do obklíčené oblasti Al-Waer v governorátu Homs dnes dorazila pomoc pro 75.000 lidí, kterou vezlo 19 kamionů. Obsahem je mouka, zdravotnický materiál a vodárenský materiál [+++]

»12.7.2016-Pákistán: Jak je realizován projekt Zdravotní péče v nebezpečí v Pákistánu? Útoky na zdravotníky tam bývaly běžné. O realizaci projektu, který má zdravotníkům přinést ochranu, hovoří v interview Dr Seemin Jamali a Prof. Lubna Baig [+++]

»12.7.2016-J.Súdán: Týmy ČK včera působily přímo v centru Juby, pomáhaly přemísteným lidem a raněným a mrtvým, a to společně MVČK a Jihosúdánský ČK. Situace je nadála velmi obtížná a nepřehledná, počet mrtvých v proběhlých bojích zatím MVČK neoznámil [+++]

»10.7.2016-J.Súdán: Boje v Jubě a okolí po včerejším poklesu intenzity dnes opět zesílily. Situace je velmi nepřehledná a nebezpečná. MVČK své pracovníky v zemi přeskupil s ohledem na jejich bezpečnost, pokračuje v humanitární činnosti spolu s Jihosúdánským ČK

»9.7.2016-Irák/Ženeva: Situace v provincii Ambár je dramatická - boje ve Falúdži a okol. městech už vyhnaly z domovů 87 tis. lidí - jen za první červencový týden 14.000 ze Shirqat a 30.000 v oblasti Mosulu! Irácký ČP již na začátku poskytl 92tis. bochníků chleba, vodu, přístřeší, zdrav. a psychosoc. pomoc MF ČK&ČP podpoří pomoc Iráckého ČP částkou 84,5 mil. Kč. V Iráku je 3,4 mil. vysídlenců [+++]

»8.7.2016-Ukrajina: MVČK oznámil, že při bojích v Gorlovce byl palbou vážně poškozen vodovod Severodoněcké donbasské vodárenské společnosti, čímž je ohroženo zásobování 2 milionů lidí. Tato infrastruktura (elektrárny, vodovody, plynovody ap.) nesmí být dle mezinár. humanit. práva napadána, upozornil A. Aeschlimann, vedoucí Delegace MVČK na Ukrajině.

»8.7.2016-Tchaj-wan: Tajfun třídy 5 "Nepartak" zasáhl časně ráno míst. času Tchaj-wan. Týmy poboček Červeného kříže na celém ostrově byly v pohotovosti již od večera 6.7.2016 a připravily se materiálně i personálně na zásah. Federace ČK&ČP vyslala na místo delegáta. Nárazový vítr, záplavy a sesuvy půdy.

»6.7.2016-Angola: Angola se potýká s největší epidemií žluté zimnice za posledních 30 let - od prosince 2016 zemřelo již 350 osob, přes 3.400 je nemocných, uvedl Dr Adeiza, zdrav. koordinátor MF ČK&ČP pro Afriku. Mezi lidmi vládne strach, proto příslušníci Angolského ČK dům od domu vysvětlují, jak se nemoc šíří, jak se chránit a zdůrazňují význam vakcinace, vedou komunity k likvidaci míst, kde se mohou komáři líhnout. Angolský ČK jedná v součinnosti s vládou, WHO a UNICEF. MF ČK&ČP jeho boj se žlutou zimnicí podpoří částkou 35 milionů Kč

»4.7.2016-Ženeva/Svět: Prezident MVČK vystoupil k situaci v Iráku a Sýrii, utrpení lidí označil za bezprecedentní. Zrekapituloval pomoc ČK&ČP, připomněl jeho roli zprostředkovatele, a uvedl, že lidé potřebují lídry, kteří ctí lidské hodnoty a dovedou poskytnout ochranu. Po skončeném Ramadánu je třeba obnovit úsilí. V obou zemích žije již 10 milionů lidí mimo své domovy [+++]

»26.6.2016-J.Súdán: Obnovení bojů ve Wau a okolí vyhnalo tisíce civilistů a zhoršilo humanitární situace v oblasti. G.Mueller, ved. delegace MVČK v J.Súdánu zdůraznil nutnost chránit civilisty před nebezpečími z obzbrojeného konfliktu a umožňovat přístup ke zdravotnické aj. pomoci. Po dvou a půl letech bojůl napříč zemí si lidé jen obtížně zajišťují jídlo a přístřeší.

»24.6.2016-Ukrajina: MVČK předal Vojenské nemocnici v Odesse 2.500 kg zdravotnického materiálu.

»20.6.2016-Ženeva: Dnes je Světový den uprchlíků. Během loňska vzrostl počet osob, kteří uprchli ze svých domovů v důsledku válek, persekuce, násilí či porušování lidských práv o 10% a přesáhl 60 milionů (k 31.12.2015 podle UNHCR činil 65,3 milionů) - jde tedy o jednoho člověk na každých 113 obyvatel Země. Podle MVČK je mezi nimi 51% dětí. 86% těch, kteří opustili Sýrii, žije nyní v okolních státech - v Libanonu připadá na 1.000 obyvatel již 183 uprchlíků.

»18.6.2016-J.Súdán: MVČK vyslal dvě letadla s lékařskými týmy a zdrav. materiálem do Raja, aby poskytly péči civilistům raněným v nedávných bojích. Letadla evakuovala 17 nějtěžších případů Raja do Juby.

»11.6.2016-Ukrajina: MVČK hlásí zintenzivnění střelby na východě Ukrajiny, což nutí civilisty pobývat dnem i nocí ve sklepech / Podařilo se dokončit opravu 3km plynovodu do obcí Marinka a Krasnogorivka (MVČK poskytl díly a zařízení společnosti DoneckOblGaz), plynovod byl poškozen boji v r.2014, zásobuje 16.000 lidí.

»9.6.2016-Čadské jezero: MVČK hlásí > 9 milionů lidí ve stavu nouze v africkém regionu Čadského jezera. Přes 2,4 mil. z nich uteklo před boji mezi vládou a silami tzv. Isl. státu z Nigeru, Nigérie, Čadu a Kamerunu. Podle D.Stillharta, ředitele operací MVČK, je nedostatek potravin opravdu kritický, nemine dne, kdy by dítě neumřelo podvýživou... MVČK je jedna z mála organizací schopná v místě jednat. Rozpočet na akce v tomto regionu zvýšil na 3,1 mld. Kč, příjmy však dosud nejsou naplněny. [+++].

»7.6.2016-Sýrie/ČR: Dnes úspěšně v Damašku přistálo letadlo s druhou částí naší pomoci (první část byla předána 5.6.2016).

»7.6.2016-Ženeva/ČR: Prahu navštívila delegace MVČK ve složení B. Kocher a J.Tenenbaum. Pracovní návštěvu zahájili na Úřadě ČČK, dále se spolu se zástupci ČČK setkali s představiteli bezpečnostního výboru Sněmovny a zahraničních výborů Sněmovny a Senátu. Následovalo přijetí na MZV ČR, po němž oba hosté vystoupili na semináři k aktuálním otázkám MHP. Pracovní návštěvu ukončili opět na Úřadě ČČK, a to setkáním s představiteli Univerzity Palackého. Všechna jednání se týkala činnosti MVČK a problematiky MHP.

»5.6.2016-Sýrie/ČR: V Damašku jsme předali první část humanitární pomoci do rukou Syrského červeného půlměsíce. Bude použita zejména v těžko dostupných oblastech [+++].

»1.6.2016-Sýrie: Do města Darayya (JZ od Damašku) dnes dorazila první část humanitární pomoci. MVČK spolu s Syrským ČP a OSN dopravil do dlouho obléhaného města léky, dětskou výživu a vakcíny. Druhá, větší část pomoci, která zahrne i potraviny, je plánována na 3.6.2016. [+++]. Příští týden by do Sýrie měl materiální pomoc doručit i ČČK.

»1.6.2016-Ženeva/Řecko: Mezin. Federace ČK&ČP navýší podporu Řeckému ČK na 700 mil.Kč. Řecký ČK provozuje 12 táborů pro migranty čekajících v Řecku na rozhodnutí o žádosti o azyl v EU. Podle A.Fanaki, operační vedoucí ŘČK, jde o 50 tisíc osob. ŘČK již celkem pomohl 300 tis. migrantům - mj. se v 42 tis. jednalo o první pomoc a v 11 tis. případů šlo o sjednocení rodin.

»30.5.2016-Ženeva: Za neakceptovatelná označil úmrtí migrantů ve Středozem.moři E. As Sy, gen. tajemník Federace ČK&ČP. Uvedl, že jakékoli řešení problému migrace musí prvořadě být řešením důvodů, které nutí lidi opouštět domovy, protože války, politická nestabilita, chudoba a pronásledování panují v mnoha částech světa. Jinak se Středozem. moře stane velkým hřbitovem.

»25.5.2016-Sri Lanka: Sri Lanka byla zasažena největšími povodněmi a sesuvy půdy za posl. 25 let následkem dešťů trvajícími od 14.5. Postiženo je 420.000 osob ve 22/25 okresů. Od počátku je v terénu 400 příslušníků Srílanského ČK v nejzasaženějších okresech. Pomoci ČK se již dostalo 140.000 lidí, uvedl J.Abeysinghe, prezident SČK, podílejí se na evakuaci a provozu evak. center. Domovy muselo opustit 200tis. osob. Federace poskytuje Srílanskému ČK pomoc cca 80 mil.Kč pro 40tis osob na dobu 18 měsíců.

»24.5.2016-Sýrie: Humanitární konvoj 56 kamionů vypravený Syrským arabským ČP dorazil 22.5.2016 do oblastí Qudsaya a Al-Hammeh v governorátu Starý Damašek [+++]

»24.5.2016- Istanbul: Testem je, co bude následovat. První světový humanitární summit dnes končí. ČK&ČP vystupoval jako zastánce trpících a místních komunit. Dobrým příslibem je směřovat 25% financí při pomocích místním humanit. aktérům (nyní je to jen 1%). Právě v komunitách ve 190 zemích světa jsou zapojeni dobrovolníci ČK&ČP. Podle gen. taj. MF ČK&ČP E. As Sy je ale důležité to, zda bude Summit následován konkrétními činy. [+++]

»24.5.2016-Istanbul: Dodržovat normy, které chrání lidstvo - prezident MVČK P.Maurer vystoupil na Světovém humanitárním summitu k problematice zajištění dodržování mezinárodního humanitárního práva, které je vnímáno jako velmi palčivé téma dneška: [+++]

»23.5.2016-Istanbul: Podepsána "Velká dohoda", podle niž by měli dárci a pomocné organizace poskytovat pomoc alespoň z 25% prostřednictvím národních aktérů, a to od r.2020. Nejde sice o všelék, ale významně to může přispět ke zvýšení efektivity pomoci, shodli se prezident MVČK P.Maurer a gen.taj. MF ČK&ČP E.As Sy [+++]

»23.5.2016-Istanbul: Na Světovém humanitárním summitu v úvodu vystoupil prezident MVČK P.Maurer. Uvedl mj., že je třeba pomáhat přímo v místech válek a tím předcházet útěku lidí z jejich domovů. Lidé budou prchat, dokud budou trvat důvody útěku, řekl. Většina lidí chce zůstat v místě, které nazývá domovem. [+++]

»20.5.2016-Ženeva: V Istanbulu se ve dnech 23.-24.5. sejde (první) Světový humanitární summit - shromáždění členských států OSN a některých dalších organizací. Zúčastní se i delegace Hnutí ČK&ČP, v níž budou i prezidenti MVČK a MFČK&ČP P.Maurer a T.Konoe. ČK&ČP bude akcentovat tato témata: ochrana lidské důstojnosti / humanitární přístup k potřebným / potírání a prevence porušování válečného práva / bezpečnost humanit. pracovníků / uznání role komunit při humanit. pomocích / zvýšení odolnosti komunit / zdravotní služby při katastrofách a ochrana zdrav. péče v konfliktech a kriz. situacích / odpovídající financování humanit. pomocí. Pozice ČK&ČP bude vycházet z rezolucí 32. Mezin. konference ČK&ČP. Více o pozici ČK&ČP a závazcích pro humanit. summit: [+++]

»19.5.2016-Ženeva/Afrika: Mezin.federace ČK&ČP upozornila na propuknutí žluté zimnice v Angole, odkud se již rozšířila do DR Kongo a dalších afrických zemí vč. 11 případů v Číně. Podle Dr J. L. Hall, zdravotní ředitelky Federace, je nutná akce. ČK&ČP provádí vakcinaci a šíří osvětu. [+++]

»17.5.2016-Jihoafrická rep.: Vlivem dlouhotrvajícího sucha v regionu si 31,6 mil. lidí jen obtížné shání potravu, koncem roku však může jít již o 49 milionů. Nejhůře stižené jsou Lesotho, Malawi, Mozambik, Svazijsko a Zimbabwe. Gen.taj. MFČK&ČP E.As Sy dnes v J.Africe oznámil, že Federace podpoří programy národních společností ČK/ČP částkou 2,7 miliard Kč. Půjde o rozsáhlou 4letou iniciativu zaměřenou ne na distribuci potravin, ale na posílení schopnosti populace situaci do budoucna zvládat.

»13.5.2016-ČR/Ženeva: ČR navštívil dr.Bruce Eshaya-Chauvin (MVČK), vedoucí projektu Zdravotní péče v nebezpečí (Health Care in Danger). Jednal s prezidentem ČČK M.Juklem a vystoupil také na konferenci Olomoucké dny urgentní medicíny, kde mj. oznámil publikaci "klíčových doporučení" na ochranu zdravotní péče v situaci ozbrojených konfliktů a j. situací násilí Protecting Health Care [+++]

»12.5.2016-Sýrie: Do města Darayya (JZ od Damašku) je připraven konvoj ČK&ČP tvořený 6 kamiony vezoucími zdravotnický materiál a léčiva, dětskou výživu a školní potřeby pro 4.000 osob (stávající počet obyvatel je odhadován 4-8 tis.), město bylo obleženo od listopadu 2012, je z cca 80% zničeno. Zatím ale čekáme na povolení vstupu.

»10.5.2016-Ženeva: Vydána Výroční zpráva Mezinárodního výboru ČK za rok 2015 [+++]

»8.5.2016-Svět: Dnešek je Světovým dnem Červeného kříže a Červeného půlměsíce: 8.5.1828 se narodil zakladatel ČK a iniciátor přijetí první z Ženevských úmluv Henri Jean Dunant. Mezinár. hnutí ČK&ČP má dnes národní společnosti ve 190 státech světa, ročně poskytne pomoc a služby 380 milionům lidí a v jeho řadách působí 96 milionů členů, zaměstnanců a dobrovolníků. Pomáhá nestranně a neutrálně, je "všude a pro všechny" (motto letošního Dne)...

»3.5.2016-New York/Ženeva: Dnes se RB OSN zabývala útoky proti zdravotníkům, zdravotnickým zařízením a pacientům, jednomyslně přijala rezoluci č.2286. Červený kříž se obrátil na všechny členské státy OSN s otevřeným dopisem, jehož signatářem je i ČČK. V RB OSN vystoupil prezident MVČK P.Maurer, mj. nabídl konstruktivní pomoc při prosazování respektu k MHP [+++]

»30.4.2016-Sýrie/Ženeva: MVČK zaznamenal v Aleppu včera další čtyři zničená zdrav. zařízení, a to na obou stranách fronty. Vyzval proto bojující strany k přerušení palby a vystříhání se nerozlišujících útoků zakázaných válečným právem. [+++]

»29.4.2016-Ženeva: Dne 3.5.2016 se RB OSN bude zabývat respektováním mezinár. humanit. práva ve vztahu k ochraně zdravotníků, zdrav. zařízení a nemocných. ČK vyzývá k přijetí rezoluce RB OSN v této otázce. Na zasedání vystoupí prezident MVČK P.Maurer a prezidentka MSF J.Liu, jejichž společný názor dnes uveřejnil The Guardian [+++]. O výsledcích zasedání RB OSN budeme informovat, předpokládá se vydání stanoviska Mezinárodního hnutí ČK&ČP.

»28.4.2016-Sýrie: V Aleppu zuří intezivní boje. Výbuchy a palba jsou slyšet všude, uvedl V.Gros, ved. kanceláře MVČK v Aleppu. Zničena byla i klíčová nemocnice Al Quds podporovaná MVČK, došlo ke ztrátám na životech. ČK&ČP podporuje většinu zdrav. zařízení, a to na obou stranách fronty, totéž platí pto útulky pro přesídlence, opravy vodovodů a provozování kolekt. kuchyní. Sklady ČK&ČP se však vyprazdňují a za současné bojové situace je nelze doplňovat. MVČK bojující strany vyzývá k šetření zdrav. zařízení a civilistů. [+++]

»28.4.2016-Jemen: Silné deště způsobily povodně a sesuvy půdy, podle Jemenského ČP zničily 1.000 domů a zasáhly 30tis.lidí. Válka, cyklón a nyní silné deště během jednoho roku vyčerpávají obyvatelstvo i možnosti Jemenského ČP, kterému poskytuje podporu MVČK a MFČK&ČP, již 13.000 postižených povodněmi se dostalo pomoci.

»26.4.2016-Ženeva: Světový den malárie - polovina populace ohrožena. Chce-li svět předcházet ohrožení malárií, Zika virem, žlutou zimnicí či horečkou dengue, musí se věnovat kontrole hmyzích vektorů, kvalitě vody a sanit. zařízení i osvětě v komunitách, říká Dr J.Hall, zdravotní ředitelka MF ČK&ČP. Malárii lze 100% předcházet a je léčitelná - přesto se loni 214mil. lidí nakazilo a 438tis. zemřelo. Více než 24tis. příslušníků ČK v terénu s malárií bojuje - zdrav. výchovou, včasnou diagnostikou či rozdáváním moskytier napuštěných insekticidy (např. ve Středoafr.rep.