TELEGRAFICKY ZE SVĚTA ČERVENÉHO KŘÍŽE - ARCHIV (2021)

Aktuální | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |

»22.12.2021-N.York: Rada bezpečnosti OSN přijala rezoluci 2615 o sankcích proti Afghánistánu. Rezoluce  však obsahuje výjimku pro aktivity nestranných humanitárních organizací, jakými je Červený kříž. MVČK je v Afghánistánu permanentně přítomen po čtyři dekády a nepřerušil své aktivity ani po odchodu zahraničních vojsk v září t.r. Podle mezinárodního práva nesmí být jeho činnost chápána jako vměšování do konfliktů či nepokojů a činěny jí překážky.

»20.12.2021-Ženeva/Svět: Stálá komise ČK&ČP (stálý orgán volený mezinárodní konferencí) se usnesla na udělení medailí H.Dunanta. Jde o nejvyšší vyznamenání ČK, zřízené v r. 1965 za zcela mimořádné zásluhy spojené s osobním nasazením až po ohrožení života. Medaile měly být původně předány na Radě delegátů ČK&ČP, její zasedání bylo odloženo až na r.2022. Oceněno bylo 7 osobností - od Ph.Gaillarda, ved. Delegace MVČK ve Rvandě, který přijal behem genocidy odvážné rozhodnutí setrvat na místě - na rozdíl od jiných mezinár. organizací, přes Ch. Lightbourne, dobrovolnice Bahamského ČK, která se při poskytování pomoci, vč. hurikánů, opakovaně dostala do ohrožení života,  M.Salazara Alvareze, který po šest dekád pomáhal ve Stř. Americe ve válkách či přírodních katastrofách, až po I.Usičenka, který řídil záchranné operace po černobylské havárii [+++]

»17.12.2021-V.Ukrajina: Humanitární potřeby lidí na Ukrajině nemohou být přehlíženy ani zapomenuty. Každý den konflikt na východě Ukrajině těžce zasahuje do života rodin. Statisíce lidí žijí blízko linie dotyku a trpí přerušovaným přístupem k vodě, potravinám a elektřině. Stovky lidí jsou dosud pohřešovány a je po nich pátráno. Tisíce lidí – civilisté i bojovníci – umírají či utrpí zranění.  Problémem jsou běžné každodenní činnosti, protože poškození vodovodní, plynové a elektrické infrastruktury – včetně výbušnými zbraněmi – má dominový efekt daleko za oblastí bezprostředních bojů. Další riziko představují miny a nevybuchlá munice. Rodiny ztratily své blízké nebo je viděly těžce zraněné, včetně dětí, když pracovaly na poli, sbíraly dříví nebo si hrály na dvoře. Rozpočet MVČK pro tento regiont počítá pro příští rok s 1,75 mld. Kč.

»16.12.2021-DR Kongo: MFČK&ČP hlásí, že v DR Kongo se podařilo zlikvidovat 13. vzplanutí epidemie Eboly. Jak uvedl prezident Federace, F.Rocca, je to díky práci personálu ČK s komunitami a dobrovolníky v komunitách. To je poučení i pro boj s coviddem.

 

»13.12.2021-Polsko/Ženeva: Před 40 lety byl v Polské lidové republice vyhlášen výjimečný stav a stanné právo. Velký počet lidí byl internován, země byla hermeticky uzavřena a byl přerušen poštovní a telekomunikační styk s cizinou. MVČK okamžitě požádal polskou vládu o vstup a rozvinutí hum. aktivit a vyslal do PLR delegáty - jejich počet dosáhl 27 plus 5 delegátů MF ČK&ČP. Smlouva mezi MVČK a PLR byla podepsána 23.12.1981. MVČK zejm. návštěvoval internované a zajistil komunikaci mezi rozdělenými rodinami vně Polska. Např. v r. 1982 bylo  navštíveno 4.851 internovaných na 24 detenčních místech, vč. 3 návštěv L.Walesy. Návštěvy probíhaly dle standardů MVČK, beze svědků, za přítomnosti 4 delegátů, lékaře a tlumočníka MVČK. V 499 případech požádal MVČK o propuštění osob ze zdravotních důvodů, čemuž polské orgány vyhověly v 296 případech. V 800 případech se vězňům dostalo potřebné zdravotní péče. Pátrací služba řešila požadavky k 572 osobám. Internovaní obdrželi 15.250 balíčků obs. mj. tolaetní potřeby. Mezi obyvateli PLR a zahraničím bylo předáno 7.170 zpráv.  Více než 700 nemocnic r.1982 obdrželo 1.710 zásilek zdrav. materiálu a léků v hodnotě 13 mil. CHF. Ve spolupráci s Polským ČK proběhla rozsáhlá humanit. pomoc obyvatelstvu včetně táborů pro děti. S orgány PLR jednal mj. osobně prezident MVČK A.Hay.

»06.12.2021-Rusko: Prezident MF ČK&ČP F.Rocca včera v Moskvě jednal s prezidentem Ruské federace V.Putinem. Předmětem byly humanitární priority, jako covid-19, rovný přístup k vakcínám, migrační krize na hranici mezi Běloruskem a Polskem, posílení podpory Ruského ČK a  zásadní role místních aktérů při pomoci při katastrofách. F.Rocca uvedl, že je zásadní zapojit světové vůdce do humanitárních diskusí, zvláště když pandemie zasahuje všechny země. Rusko je klíčovým hráčem v globální agendě: proto je setkání tak důležité. Diskuse byla produktivní. [+++]

»06.12.2021-Indonésie: Indonésie Po erupci sopky Semeru na východě Javy je prioritou záchrana přeživších, poskytování ošetření a pomoc těm, jejichž domy shořely. Více než 100 příslušníků Indonéského ČK ošetřují raněné a poskytují humanitární pomoc – stany a pitnou vodu. Podle S.Saida, gen. tajemníka Indonéského ČK, je vitální pokračovat v rychlém vyhledávání přeživších a poskytování pomoci lidem bez přístřeší. Vypravuje více záchranných vozidel, zdrav. týmů, cisteren pitnou vodou, potravin a dalších potřeb. Zjišťovány jsou potřeby, na které se zaměří následná pomoc.

»05.12.2021-Svět/Rusko: Dnes je Mezinárodní den dobrovolníků. Dobrovolnost je jedním ze Základních principů Hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce: ve 192 zemích světa máme v terénu 12,9 milionů dobrovolníků! Společně jsme nezastavitelní - v duchu principu Humanity se rozhodli bez ohledu na obtíže a rizika předcházet nebo alespoň mírnit lidské utrpení ve všech jeho formách. Dnešní den oslavil prezident MF ČK&ČP F.Rocca v Moskvě spolu s Ruským ČK. Děkujeme konkrétně 13.613 dobrovolníkům, kteří nám pomohli u nás pomáhat v minulých vlnách covid-19. 

05.12.2021: F.Rocca (první zleva) v Moskvě

»29.11.2021-Ženeva: Při zahájení zvláštního zasedání světového shromáždění WHO věnovaném lepší koordinaci pandemické připravenosti vystoupil gen. tajemník MF ČK&ČP J.Chapagain. Uvedl, že pandemie covid-19 je podpořena nerovnostmi a další nerovnosti posiluje -  nerovný přístup ke zdravotní péči, k vakcinaci, datům, diagnostickým a léčebným prostředkům i k nápravě jejich následků, vč. ekonomického oživení. Jakýkoli nástroj pro řešení pandemie, ať již právní nebo jiný, musí potvrdit závazek rovnosti. Je často zanedbávána důležitost práce na úrovni komunit - nutno zvýšit investice do práce v komunitách a s komunitami. Ohrožení veřejného zdraví zde bylo, je a bude se dít nadále. I 2. rok trvání pandemie covid-19 je provázen nekoordinovaností a unáhlenými kroky. Klíčem k ochraně populace je rovnost v přístupu k vakcínám, datům a znalostem, řekl J.Chapagain. Federace je vzhledem k dlouhodobým zkušenostem se zdravotními krizemi a mandátu národních ČK a ČP připravena dále vládám pomáhat i v právní přípravě na řešení pandemií.

 

»22.11.2021-Ženeva: MF ČK&ČP vydala zprávu o socioekonomických dopadech pandemie covid-19. Pandemie měla dopady prakticky na všechny národy světa. Studie ukazuje rozsah sekundárních dopadů pandemie na jednotlivce i komunity – došlo k nárůstu nezaměstnanosti a chudoby, zhoršení dostupnosti potravin, nárůstu násilí, zhoršení přístupu ke vzdělání. Dopady má i na duševní zdraví.  Podle F.Roccy, prezidenta Federace, pandemie ty, kteří již byli zranitelní, ať v důsledku válek, změn klimatu či chudoby, dále zatlačila do rohu. Zranitelnými se stali i lidé, kteří byli dosud svou situaci schopni sami zvládat, a poprvé v životě potřebují humanitární podporu. Studie: [+++]

»15.11.2021-Bělorusko/Polsko: Na 1.000 km hranice mezi Běloruskem a Polskem, Litvou došlo k silnému zhoršení situace migrantů. MF ČK&ČP se znepokojením vyzvala k deeskalaci napětí a bezpodmínečnému přístupu humanitárních pracovníků. Zatímco Běloruskému ČK je poskytnut byť omezený přístup (dodání potravin, vody, přikrývek, hygieny ap.), je nutné aby byl pravidelný a také i na druhé straně hranice, uvedl von Weissenberg, vedoucí evropského odd. Federace pro katastrofy, klima a krize. Federace poskytla finanční podporu Běloruskému, Polskému a Litevskému ČK >20 mil.Kč. [+++] 

»11.11.2021-Z.Břeh/Gaza/Ženeva: MF ČK&ČP je silně znepokojena zhoršením humanitární situace v Palestině. Obyvatelé čelí mnohostranné krizi, včetně trvající eskalace násilí, sociálně-ekonomického úpadku i pandemii covid-19 a to vše v situaci protrahovaného ozbrojeného konfliktu a okupace. Kritická infrastruktura včetně zdrojů a rozvodů elektřiny a pitné vody je v mnoha oblastech upadající. Miliony lidí tak v důsledku stále trvající blokády nejsou schopny pokrýt nejzákladnější potřeby vlivem výpadků dodávek potravin, vody, paliva, léků – včetně zcela nezbytných. Podle OCHA potřebuje >2,4 mil. Palestinců humanitární pomoc. Prezident Federace F.Rocca po návštěvě Palestiny ocenil velmi přínosnou činnost palestinského ČP (PČP) v těchto kritických podmínkách. S palestinským ministrem zahraničí podepsal dohodu o statusu MF ČK&ČP. Federace podporuje kapacity zdrav. záchranné služby PČP, vč. dodávek sanitek, boj s covidem ap. 

»02.11.2021-Afghánistán: Do vodáren v Faizabadu a Badakhshanu dodal MVČK 12.700 l paliva k zajištění jejich provozu. Od července bylo celkem v Afghanistánu dodáno vodárnám a nemocnicím 222.600 litrů, což pomohlo 546.000 lidem.

»25.10.2021-EtiopieZvýšené boje v severní Etiopii mají ničivé dopady na komunity. Statisíce vysídlených lidí žijí v hrozných podmínkách. Dnes přijel do Addis Abeby prezident MVČK P.Maurer, aby se přímo v ohnisku této krize zabýval humanitárními otázkami.

konvoj MVČK s humanitární pomoci

»21.10.2021-Indie a Pákistán: Týmy Červeného kříže zachraňují v Indii a Nepálu přeživší devastujících povodní a sesuvů půdy. Poskytují také humanitární pomoc obětem těchto události, které smetly domy i celé vesnice.

»17.10.2021-Afghánistán: MVČK v zemi podporuje 46 zdravotnických zařízení Afghánského ČP. V září je navštívilo přes 68.000 pacientů, za celý rok 500 tisíc (z toho 155 žen).  Dále podporuje Mirwaisovu regionální nemocniceiv Kandaháru, získala tři generátory na výrobu elektřiny a léčiva, měsíčně ošetří 37.000 pacientů.


Doprava generátorů a léčiv do Mirwaisovy nemocnice

»09.10.2021-Demokratická rep. Kongo: Federace ČK&ČP hlásí nový případ eboly v této zemi. Zahajuje proto standardní práci s místními komunitami v oblasti prevence výskytu a šíření této nemoci.

»08.10.2021-J.Amerika: MF ČK&ČP ve spolupráci s Argentinským ČK zřídila novou logistickou základnu Federace určenou pro Argentinu, Bolívii, Brazílii, Čile, Paraguay a Uruguay. Bude de uskladněn materiál pro pokrytí okamžité pomoci až 10.000 postižených katastrofami a mimořádnými událostmi. Základna je umístěna v blízkosti mezinárodního letiště v Buenos Aires.

»07.10.2021-Somálsko: Nemocnice Madina v Mogadišu je jednou ze čtyř nemocnic, které v Somálsku podporuje MVČK. Další jsou nemocnice Keysaney, také v hlavním městě, regionální nemocnice v Baidoa a Kismayo General Hospital v jižní oblasti Juba. Letos v červnu ošetřily celkem 231 pacientů zraněných zbraněmi,  přes polovinu v Madině. Pokud se něco stane v Mogadišu, čtyři z pěti zraněných navštíví Madinu. Podle počtu pacientů můžete  odvodit bezpečnostní situaci, řekl chirurg Dr A. H. Maalim. MVČK nemocnicím poskytuje vybavení, zdrav. materiál, léky, školení personálu, hradí také  mzdy a další provozní náklady, údržbu a energie.

»06.10.2021-Somálsko: Ředitel operací MVČK D.Stillhart navštívil Somálsko, kde byl již před 30 lety. Opakovaně střídající se sucha a záplavy dopadají těžce na obyvatele a jejich živobytí. Podle D. Stillharta je neuvěřitelné, že válka zde trvá již tři dekády. Připomněl ztráty na životech personálu MVČK a spolupráci se Somálským ČP [+++]

»28.09.2021-Afghánistán/Ženeva: Afghánistán čelí alarmující humanitární situaci a zhoršující se hospodářské krizi, které se pravděpodobně ještě zhorší s blížící se zimní sezónou. Omezen je např. i přístup k bankovním službám. Mnoho Afghánců by mohlo v příštích měsících překročit mezinárodní hranice.  MF ČK&ČP připravuje  humanitární pomoc v rozsahu 550 mil. Kč zaměřenou i na teritorium Íránu, Pákistánu a Tádžikistánu, měla by pokrýt potřeby 160.000 uprchlíků na 12 měsíců. 

»27.09.2021-Rusko/Ženeva: MF ČK&ČP poskytla z pohotovostního fondu pomoci při katastrofách příspěvek 1.870 mil. Kč Ruskému ČK pro bezprostřední potřeby lidí zasažených útokem na permské univerzitě. Ruský ČK ihned poskytoval psychosociální a další pomoc obětem střelby.

»23.09.2021-Sýrie: Syrský ČP ve spolupráci s MVČK dopravil do utečeneckých táborů v oblasti Daraá konvoj s 6.265 potravinovými balíky po 25 kg a pytli s moukou. Dále šlo o 5.615 "rodinných" hygienických souprav.

»16.09.2021-Sýrie: MVČK spolu se Syrským ČP vybudoval vodárnu pro 5.000 lidí města Durbul (governorát Damašek - venkov). Vodárna je na solární pohon, takže není závislá na dodávkách elektřiny. Dále byly posíleny vodovodní rozvody. Na program MVČK zaměřený na bezpečnou pitnou vodu je ve světě odkázáno 35 milionů lidí.

»13.09.2021-Ženeva: Dnes prezident MVČK Maurer na ministerském setkání na vysoké úrovni o humanitární situaci v Afghánistánu (OSN, Ženeva) varoval před nebezpečím „podmíněného humanismu“ - spojeného s politickými, lidskými právy nebo jinými podmínkami - které narušuje zásady nestranné humanitární pomoci. Ta se musí řídit jen potřebami lidí, nikoli dalšími hledisky.

»08.09.2021-Svět: Právě před 80 lety začala blokáda Leningradu německými a finskými vojsky, která trvala skoro 900 dní. Během této doby hladem zemřela třetina civilistů. Šlo o jedno z nejdelších obležení v historii. V reakci na tuto zkušenost byly do Ženevských úmluv v r.1949 zařazena ustanovení přikazují umožnit do obležených míst dovoz potravin a léků. Dodatkové protokoly k ŽÚ z r.1977 pak, shodně s obyčejovým právem, výslovně zakazují užít vyhladovění obyvatelstva jako způsob boje.

»06.09.2021-Afghánistán: Prezident MVČK P.Maurer přijel včera na třídenní návštěvu Afghánistánu. Navštíví zdravotnická zařízení podporovaná MVČK, rehabilitační centra MVČK. Setká se s pracovníky MVČK v zemi (MVČK zde má asi 1.800 pracovníků) i Afghánským ČP. Dnes jednal s M. Baradarem a dalšími vedoucími představiteli Tálibánu o humanitárních záležitostech a rozšíření činnosti MVČK v Afghánistánu. MVČK je v zemi přítomen již více než tři dekády a bude zde činný i nadále, uvedl P.Maurer. V zemi potřebuje 18,4 mil. osob humanitární pomoc, 7 mil. nemá přístup ke zdravotní péči, 40 mil. nemá dostatek jídla a 3,1 mil. dětí trpí podvýživou. P.Maurer vyzval mezinárodní společenství, aby pokračovalo v humanitární podpoře Afghánistánu.

Jednání P. Maurera s M.Baradarem

»24.08.2021-Sýrie: Vlivem ozbrojeného konfliktu poklesla zemědělská produkce o 50%. MVČK ve spolupráci se Syrským ČP rozdělil zemědělcům 15.000 kg osiva, dále zemědělské nářadí a závlahová zařízení. Celkem se letos pomoc MVČK dostane 51.000 syrských zemědělců.

»17.08.2021-Afgánistán: MVČK vydal stanovisko k současné situaci v Afghánistánu. Uvítal, že se podařilo vyhnout se bojům v ulicích Kábulu, konstatoval, že trvají vysoké humanitární potřeby v zemi. MVČK bude nadále pomáhat těm, jejichž životy poznamenala válka, a to i díky pravidelnému dialogu s vedením Talibánu i místními vůdci a zkušenostem z letité práce na územích kontrolovaných Talibánem [+++].

17.08.2021: Robert Mardini

»16.08.2021-Afgánistán: MVČK, jako neutrální a nestranná humanitární organizace, v Afghánistánu nadále beze změn pokračuje v humanitárních aktivitách, které zde provozuje již >30 let. Je zavázán pomáhat lidem v Afghanistánu, nebude redukovat svou přítomnost, uvedl E.Filiion, ved. Delegace MVČK v Afghánistánu. 

»14.08.2021-Haiti: Dnes zasáhlo Haiti silné zemětřesní (magnituda 7,2° R). Haitský ČK potvzuje značné škody na obydlích a infrastruktuře země, včetně nemocnic. Poškozeny nebo zničeny jsou nemocnice, hotely, přístavy, mosty a silnice v Las Cayes a Jérémie, kde se během mše zhroutil i kostel. Haitský ČK pomáhá od počátku při záchranných a vyprošťovacích pracích, vč. psychosociální pomoci a distribuce pomoci humanitární. Počet mrtvých je >230. Oblasti zasažené zemětřesením mohou být zasaženy i blížící se tropickou bouří Grace. Federace zatím poskytla z pohotovostního fondu 22 mil. Kč a plánuje rozsáhlou podporu Haitského ČK.

»10.08.2021-Afgánistán: S narůstající intenzitou bojů v a v okol Kunduzu, Lashkar Gar, Kandaharu aj. afghánských měst roste ohrožení statisíců civilistů. MVČK je v kontaktu s oběma stranami konfliktu – vládou a Talibánem a projednává s nimi ochranu nemocnic a vitální infrastruktury před útokem a kolaterálními škodami. V 15 zdrav. zařízeních MVČK bylo od 1.srpna ošetřeno 4.042 raněných, za červenec 13 tisíc. E.Fillion, ved. Delegace MVČK v Afghánistánu, upozorňuje, že výbušné zbraně mají v obydlených oblastech nerozlišující účinek. Bojující strany vyzval k umožnění evakuace civilistů. Zdravotnická zařízení jsou přetížena a ohrožena také výpadky elektřiny, vody a nedostatkem personálu. MVČK má v zemi, kde je permanentně přítomen od r.1987, 1.800 pracovníků.

09.08.2021: Ortopedické centrum MVČK v Kábulu

»05.08.2021-Libanon: Rok po ničivé explozi v Bejrútu trvá v Libanonu vážná ekonomická krize a dále roste počet lidí potřebujících humanitární pomoc. MF ČK&ČP podporuje Libanonský ČK, jehož humanitární pomoc čerpají miliony. Řada lidí ztratila práci a nejsou schopni platit za potraviny a základní domácí potřeby a je pro ně extrémně obtížné koupit si léky a zdravotní péči. Podle gen. sekretáře Libanonského ČK G. Kettaneha nemohou chronicky nemocní čekat, až se krize přežene. Od výbuchu již Federace podpořila Libanonský ČK částkou 16,5 mil. Kč, nyní plánuje pomoc v hodnotě 450 mil. Kč. Zahrne podporu při boji s covid-19 či zvýšení kapacity transfúzní služby z 42.000 na 60.000 krevních konzerv ročně.  Libanonský ČK poskytuje zdravotní péči a transfúzní přípravky zdarma 180.000 lidem. Přes 45 % Libanonců žije pod úrovní chudoby.

»04.08.2021-Afgánistán: Přes 80 % afghánského území se potýká se značným suchem, stav sucha byl oficiálně vyhlášen 22.6.2021, což znamená, že na 30 % území je těžké sucho, na 50 % vážné sucho a na 20 % střední sucho. Miliony Afghánců tak trpí zhoršujícím se suchem i ozbrojeným konfliktem a také jsou ohroženi covidem-19. Úroda pšenice poklesne o 2 mil. tun, přes 3 mil. kusů dobytka je v nebezpečí smrti. Týmy Afghánského ČP doručují nezbytnou pomoc, včetně potravin i hotovost tisícům domácností v oblastech vyschlých na kost. Afghánský ČP má pobočky ve všech 34 provinciích a je široce uznáván všemi bojujícími stranami pro svou neutralitu a nestrannost. MF ČK&ČP podpoří pomoc Afghánského ČP 330 miliony Kč, současně vyzvala k větší mezinárodní pomoci trpícím suchem.

»01.08.2021-Řecko:  Řecký ČK pomáhá s evakuací lidí z míst ohrožených požáry. K evakuaci lidí uvězněných ohněm v  Longu, Platiri a Kamares používá čluny.

»28.07.2021-Ženeva/Svět: Podle údajů MVČK v tuto chvíli probíhá na Zemi přes 100 ozbrojených konfliktů.  Je do nich zapojeno  60 států a přes 100 nestátních ozbrojených skupin (povstaleckých ozbrojených sil).

 

»22.07.2021-Syrie:  Díky vodárně podporované MVČK získává přes 1 milion lidí v gubernii Latakia a Tartus přístup k bezpečné pitné vodě.

»17.07.2021-NěmeckoKatastrofální povodně v Německu. Červený kříž nasadil do terénu 3.500 příslušníků. Na sbírku Německého červeného kříže lze přispět: IBAN: DE63370205000005023307 BIC: BFSWDE33XXX Reference platby: Hochwasser Nebo online rozhraní: 1url.cz/MKBP5

»13.07.2021-JV Asie/Ženeva: Smrtící vlna Covidu-19 živená variantou delta drtí JV Asii, jak bohužel MF ČK&ČP v souvislosti s globální distribucí vakcín varovala. Země od Indonésie až po Thajsko, Malajsii a Myanmar mají již nemocnice plné či přeplněné, zatímco běží závod o vakcínu. V Thajsku je denně zaznamenáno 10.000 nových nemocných, čtyřnásobek oproti situaci před měsícem, ve Vietnamu jsou to 2.000 případů, tj. 10 násobek. Bohatší země, jako např. VB, mají již proočkováno přes polovinu populace – Vietnam pod 1 %, Thajsko asi 5 % a Indonésie 5,5 %. V celé Asii  tisíce dobrovolníků ČK a ČP –vedle zdravotní správy – očkují a vedou tak závod se šířením viru a vznikem dalších mutací. Podle A.Matheou, ředitele Federace pro Asii a Tichomoří, je potěšitelné, že řada bohatších zemí přislíbila dodat vakcíny. Fond Federace na pomoc v boji s Covid-19 je ale naplněn jen z 60 %.

»06.07.2021-J.Súdán: 9.července uplyne 10 let od vzniku tohoto nejmladšího státu světa, ale tato dekáda postihla obyvatelstvo ozbrojeným konfliktem. Již tak křehký zdravotnický systém byl dále poškozen, v zemi funguje jen 40 % zdrav. zařízení. Ve vzdálených oblastech lidé umírají na průjmové či jinak léčitelné nemoci. V případě poranění kostí a měkkých tkání bývá často jediným řešením amputace, protože lidé přicházejí do dalekých nemocnic pozdě, říká Dr Assefa, chirurg vojenské nemocnice v Jubě podporované MVČK. Za dekádu od vzniku J.Súdánu jen MVČK ošetřil přes 9.000 střelných zranění a ambulantně ošetřil na 1,5 mil. lidí.

»19.06.2021-Guinea: Guinea oznámila ukončení epidemie eboly, která vypukla v únoru. Prezident MF ČK&ČP F.Rocca poděkoval Guineiskému ČK, jehož týmy neúnavně s tímto smrtícím virem bojovaly.

»05.07.2021-Jemen: V zemi je na návštěvě prezident MVČK P.Maurer. V Jemenu probíhá ozbrojený konflikt, jehož jedním z důsledků je nedostatek nezávadné vody. Proto se v zemi objevuje např. cholera. MVČK zde buduje zdroje pitné vody - spustil např. studnu se solárním pohonem v Harf Sufyanu, která dodá pitnou vodu 30.000 lidem. V zemi funguje jen méně než polovina zdravotmnických zařízení.  Dostatek není ani základních potravin. 

»24.06.2021-Solferino/Svět: Dnes - 162 let po bitvě u Solferina - se Dunantův sen proměnil v živé globální hnutí, které stojí za humanitou a zásadní sadou pravidel chránících lidi ve válce - mezinárodním humanitárním právem.

»19.06.2021-Ženeva/Svět: Dnes je mezinárodní den eliminace sexuálního násilí za ozbrojeného konfliktu. Sexuální násilí je zakázáno ve všech typech konfliktů smluvním i obyčejovým mezinárodním humanitárním právem právem (např. obyčejová pravidla č. 90, 93, v případě žen pak navíc č. 134; ze smluv MHP lze zmínit např. čl. 75 a 76 Prvního a čl. 4 Druhého dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám, krom řady ustanovení Ž. úmluv samotných).

»18.06.2021-Ženeva/Svět: U příležitosti Mezinárodního dne uprchlíků (20.červen) upozorňuje MF ČK&ČP, že vážné humnitární problémy, kterým uprchlíci čelí, jsou výrazně zesíleny pandemií Covid-19. Uprchlíci dle gen. tajemníka Federace J.Chapagaina stojí většinou stranou sociálních i zdravotních systémů. Aktuálně je ve světě přes 80 milionů uprchlíků, nejvíce v historii.

»17.06.2021-Afghánistán: Covid-19 dosáhl v Afghanistánu kritického bodu, počty infikovaných a mrtvých se vymkly kontrole – křehký zdravotnický systém země sužované po dekády ozbrojeným konfliktem je přetížen – lůžek a kyslíkové podpory se již nedostává v Kábulu i mnoha oblastech země. Počet infikovaných za min. měsíc vzrostl o 2.400 %. Při testování je v zemi 32% záchyt pozitivních testů. Afghánský ČP provozuje 140 zdravotnických zařízení, vč. 50lůžkového covidária v Kábulu a 70 mobilních zdrav. týmů. Otestoval přes 650.000 lidí na covid-19. Ve venkovských oblastech je zdrav. péče těžko dostupná, chybí voda, hygienické potřeby a informace o prevenci šíření viru. Vakcín je nedostatek, proočkovanost je méně než 0,5%.

»15.06.2021-Venezuela/Stř. a J.Amerika: Červený kříž posiluje pomoc >5 milionům venezuelským migrantům nacházejícím se již přes 3 roky v 17 amerických zemích. Nový program pomoci MVČK a MF ČK&ČP má objem 5,5 mld. Kč.

»13.06.2021-Sýrie: 240 lidí na venkově Tartúsu získalo od MVČK nové úly, včelstva a potřeby pro včelařství. Předal jim je Syrský ČP.

včelařství - možný návrat k mírové obživě

»03.06.2021-Izrael a Okupovaná území: Generální tajemník MVČK R. Mardini navštívil Izrael a okupovaná palestinská území. MVČK, jako neutrální prostředník, jedná o výměně zadržených a ostatků mrtvých, informuje příslušné rodiny. Lidé v Gaze jsou silně zasaženi nejnovější eskalací, každé kolo bojů ústí ve ztrátu živobytí i obydlí civilistů. Na jihu Izraele civilisté trpí raketovými či balonovými útoky z Gazy. V Gaze poskytl MVČK okamžitou humanitární pomoc v hodnotě 250 mil. Kč. Chirurgické a další týmy MVČK podporují křehký zdravotní systém a přivážejí léky a zdrav. materiál. Dále MVČK řeší dodávky pitné vody.  Podporu poskytuje MVČK partnerům v Hnutí ČK&ČP – tj. Palestinské společnosti Červeného půlměsíce a Izraelské společnosti Davidovy hvězdy.

»31.05.2021-Ameriky/Ženeva: MF ČK&ČP na americkém kontinentu mobilizuje stovky týmů ČK k přípravě na další sezonu hurikánů za pandemie covidu-19. Podle expertů se jen v Atlantiku formuje 13 až 20 pojmenovaných bouří, přičemž 6-10  přejde v hurikány a 3-5 se může stát hlavními hurikány kategorie 3 nebo vyšší. Mohou způsobit další devastaci regionu zkoušenému od loňska bouřemi, hurikány a covidem-19. Čeká se 6 obtížných měsíců – silné deště, sesuvy půdy, záplavy a na druhé straně nedošlo dosud k širší vakcinaci. Jen ve Stř. Americe a Kolumbii se ještě tisíce rodin nevzpamatovaly ze škod způsobených hurikány Eta a Iota, které zasáhly >7,5 mil. lidí. Podle R.Alonsa, ved. odd. katastrof a krizí MF ČK&ČP, Federace dopravila do Panamy, Guatemaly a Karibiku další materiál pro okamžitou pomoc >100.000 lidem. Současně týmy ČK sdílejí zprávy včasného varování a vyzývají obyvatelstvo, aby mělo pohotovostní zásoby vody a dalších základních potřeb. Během pandemie se doprava humanitárního materiálu protáhnout. Zvláštní pozornost je věnována  části Karibiku nedávno zasažené erupcí sopky La Soufrière a kde navíc případy úmrtí na covid-19 dosahují extrémních hodnot.

»31.05.2021-Izrael a okupovaná území: Dodávky elektřiny v Gaze nyní poklesly o více než 60 % a elektřina jde jen 4 hodiny denně.

»20.05.2021-Ženeva/Svět: Po širokém konzultačním procesu mezi humanitárními organizacemi. vč. agentur OSN, a experty přijaly MVČK a MF ČK&ČP Chartu pro klima a životní prostředí pro humanitární organizace [+++]. Charta  je nyní otevřena k podpisu všem humanitárním organizacím (podobně jako Kodex chování při poskytování pomoci při katastrofách a další kodexy). Účelem Charty je podněcovat a řídit kolektivní akci v reakci na dramatický dopad klimatických a environmentálních krizí, zejména na ty, kdo jejich dopad pocítí nejvíce - krize nás zasahují všechny, ale ne všechny stejně.

»19.05.2021-Ženeva/Svět: MVČK, Blaise Matuidi a reklamní agentura Saatchi&Saatchi dnes zahajují kampaň za zvýšení povědomí o zásadní roli zdravotníků a nutnosti jejich ochranyB.Matuidi se připojil ke i proto, že jemu nejdražší země - Konžská demokratická republika - byla jedním z míst s největším počtem incidentů proti zdravotníkům. Chirurgové, nemocniční personál nebo zdravotní sestry - ti všichni by měli mít stejnou popularitu a podporu jako my fotbalisté, řekl B.Matudi.

 

»19.05.2021-Izrael a okupovaná územíMVČK: intenzivní boje v blízkosti nemocnic v Gaze poškozují zdravotnickou infrastrukturu. Zdravotníci jsou zraněni. Několik přístupových cest k hlavním nemocnicím je zničeno, to ztěžuje možnost sanitkám dostat se s pacienty do nemocnic.

»14.05.2021-Izrael a okupovaná území: Tým MVČK  dodal zdravotnictví v Gaze nosítka, nemocniční postele a zdravotnický materiál pro 150 těžce raněných pacientů při současných nepokojích.

 

»11.05.2021-Izrael a okupovaná území: Mezinárodní výbor ČK vede dialog se všemi stranami ozbrojeného konfliktu a Palestinským ČP a Společností Davidovy hvězdy, partnery v Hnutí ČK&ČP. Bojujícím stranám připomíná povinnost respektovat pravidla vedení boje, tj. zejména
zákaz přímých a nerozlišujících útoků na civilisty,
zákaz útoků nerespektujících zásadu přiměřenosti,
- povinnost preventivních opatření k omezení civilních ztrát.
MVČK znovu připomněl nutnost zajištění rychlého, bezpečného a ničím nepodmíněného pohybu sanitek a zdravotnického personálu národních společností. Přístup lidí k potřebné zdravotní péči je zcela zásadní.

»10.05.2021-Izrael a okupovaná území: MVČK hlásí další obtížnou noc v Jeruzalémě, jihu Izraele a v Gaze. Palestinský ČP v noci ošetřil 200 raněných a 88 převezl do nemocnic. Připomíná bezpečnostním silám, že užití zbraní musí být v souladu s právem, zejména musí být použit nejmenší stupeň síly nutný k obnovení práva. Zdůrazňuje povinnost zajistit volný průjezd ambulancí. 

»08.05.2021-ČR/Ženeva: Společně jsme nezastavitelní - #Unstoppable - 8.květen: Světový den Červeného kříže - 120 let od první Nobelovy cenu za mír Henri Dunantovi - 12,2 milionu našich lidí v terénu ve 192 státech - rok 2020 ve znamení Covidu: pomohli jsme 350 milionům ohrožených - více: [+++]

»04.05.2021-Ženeva/Svět: Zdravotníci jsou chráněni, aby se dostalo zdravotní péče nemocným a raněným. Přesto na ně dochází k útokům. Jak se změnila situace za pět let od přijetí rezoluce RB OSN č. 2286 k ukončení násilí proti zdravotní péči? Kdo za řešení odpovídá? Více v informaci ČČK: [+++]

»01.05.2021-Indie: Týmy indického ČK reagují na současnou smrtící vlnu Covid-19, v nejvyšší míře pomáhají těm nejzranitelnějším. Za okamžitou reakci poděkoval prezident MF ČK&ČP F.Rocca. 

»27.04.2021-Ženeva: Válka ve městech: starý problém, který žádá nová řešení - MVČK na svém blogu publikuje k tomuto tématu nový post: [+++] Tématu jsme se věnovali v článku Viděl jsem umírat své město.

»25.04.2021-Jemen: MVČK ve spolupráci s Jemenským ČP poskytl nouzové potravinové balíky (á 25 kg) a základní potřeby pro domácnost 245 lidem, které střelba vyhnala z jejich domů v Daar Saad (oblast Aden)..

»20.04.2021-Afghánistán: MF ČK&ČP vyzývá k neodkladné humanitární akci, která může odvrátit prohloubení krize v Afghanistánu, kde již třetina obyvatel nemá vinou zhoršujícího se sucha dostatek potravy. Jde o nejhorší sucho v dekádě – 13,1 mil. lidí strádá nedostatkem potravin. Nejhůře postiženým oblastem Badghis, Baghlan a Faryab pomáhá Afghánský ČP za asistence Federace.

»18.04.2021-Kolumbie: Viceprezident MVČK G.Carbonnier přicestoval do Kolumbie, aby se v poli seznámil se situací v regionu hraničícím s Venezuelou a vedl rozhovory v Bogotě ohledně osudu 120.000 osob, které zůstávají "zmizelé" v důsledku protrahovaného kolumbijského vnitrostátního konfliktu. Jejich osudu je věnována výstava fotografií MVČK, kterou viceprezident otevře.

»09.04.2021-Gambie: Díky Ústřednímu krizovému týmu ČČK získal Gambijský červený kříž ozonizér, který je užitečným prostředkem k desinfekci prostor, zejména v boji s Covid-19.

»03.04.2021-Etiopie: Mezi Marsabit a Laisamis byl při návratu do Keni neznámými ozbrojenci napaden konvoj čtyř nákladních aut MVČK, které dovezly urgentní humanitární pomoc do Etiopie. Řidič byl při útoku zraněn. V oblasti je MVČK přítomen od r. 1973.

»01.04.2021-Myanmar: Dva měsíce po vojenském převratu hlásí MFČK&ČP nárůst násilía  počtu obětí mezi obyvatelstvem a varuje před prohlubující se humanitární krizí. Došlo zde k rozsáhlému výpadku zdravotních služeb, Myanmarský ČK zůstal jednou je z několika organizací, která je schopna pomáhat napříč zemí – zřídil 246 míst, kde poskytuje první pomoc a působí v nich přes 2.000 jeho příslušníků a operuje 142 sanitkami. Byly však zaznamenány případy protiprávního zadržení nebo zranění zdravotníků ČK a poškození sanitek či jiného zařízení ČK. To označil A. Matheou, regionální ředitel MFČK&ČP pro Asii a Tichomoří, za zcela nepřijatelné, neboť zdravotníkům musí být zajištěn neomezený přístup k nemocným a raněným.

»31.03.2021-Ženeva/Svět: Bude mít mezinárodní právo instrument pro pandemie? Mezinárodní federace ČK&ČP podpořila záměr WHO připravit mezinárodní smlouvu, která by po zkušenostech s nedostatky se zvládáním pandemie covid-19 upravila oblast předcházení pandemiím i jejich zvládání. Půjde o oblast prevence, varování, zvyšování odolnosti, koordinaci reakce na pandemie a další - více: [+++]

»23.03.2021-Bangladéš: Bangladéšský ČP zahájil po tragickém požáru, který zničil několik tisíc domků v uprchlickém táboře v Cox’s Bazar, jednu ze svých největších operací. Přes tisíc příslušníků Bangladéšského ČP spolu s hasiči celou noc bojovali s ohněm a zachraňovali lidi. V táborech zasažených obrovským požárem žije 123 000 lidí.Jak uvedl M. A. Halim, Bangladéšský ČP poskytuje pitnou vodu a jídlo, staví nouzové přístřešky. Pomoc po požáru spěchá, neboť se blíží období cyklónu. Ze státu Rakhine v Myanmaru uprchlo na 900.000 lidí žijících v táborech v této oblasti Bangladéše.

»18.03.2021-Ženeva/Argentina: MVČK podepsal dohodu s vládou V.Britanie a Argentiny o druhé vlně identifikaci ostatků argentinských vojáků padlých během války o Falklandy pochovaných na Darwinově hřbitově na ostrovech. V první vlně MVČK exhumoval 122 ostatků a podařilo se identifikovat 115 z nich. 

»05.03.2021-Myanmar: MF ČK&ČP  důrazně žádá ochranu personálu ČK a zdravotnických pracovníků. Ve stupňující spirále násilí v minulých dnech došlo k vážným incidentům, kdy bylo několik příslušníků Myanmarského ČK zraněno a nezákonně zatčeno, byla zničena sanitka ČK. Celkem k pomoci při současných nepokojích vyslal Myanmarský ČK do terénu přes 120 sanitek a více než 1.500 zdrav. personálu.

»26.02.2021-Sýrie: Díky Mezinárodnímu výboru ČK mělo v roce 2020 pravidelný přístup ke zdravotní péči 545.000 Syřanů v ohrožených oblastech. Po 10 letech konfliktu je humanitární situace v Sýrii velmi špatná - 5 milionů uprchlíků,  6 milionů vnitřních utečenců, 13,4 mil. osob závislých na humanitární pomoci, z toho 4 miliony jsou děti, 2,4 mil. dětí nemá přístup ke vzdělání.

»18.02.2021-Středoafrická rep.: Po dvoudenních bojích 15.-16.2. mezi státními a povstaleckými silami v městě Bambari byly přerušeny cesty a ranění se nemohli dostat ke zdravotní péči. MVČK po dohodě s bojujícícími stranami přepravil 25 raněných do univerzitní nemocnice.

»16.02.2021-Irák: 40 let trvalé přítomnosti MVČK bylo příležitostí k připomenutí fotografií dokumentující tyto čtyři dekády péče o oběti ozbrojených konfliktů a připomínající, jak je mírový život této zemi již dlouho vzdálen:

vstup do galerie

»15.02.2021-Guinea: Guinea ohlásila propuknutí epidemie eboly po té, co 3 lidé zemřeli a 4 se nakazili na západě země. Sousední Libérie a S.Leone jsou v pohotovosti, neboť v letech byly zasaženy epidemií eboly, která se rozšířila z Guiney a jíž podlehlo 11.300 osob. Mezinárodní dederace ČK&ČP uvedla, že pokud nebude reakce rychlá, budou zdravotní, ekonomické a sociální dopady pro miliony lidí pravděpodobně obrovské.

»05.02.2021-Etiopie: Návštěvu Etiopie zahájil prezident MFČK&ČP F.Rocca. Chce podpořit Etiopský ČK v jeho práci v kritických humanitárních podmínkách - zemi sužuje zejména občanská válka (jen v prosinci se počet lidí, které válka v Tigraji na severu Etiopie vyhnala z domova, zvýšil o 1 milion, aniž by opustili Etiopii).

»04.02.2021-Sýrie: Syrský ČP vede informační kampaň o výbušných pozůstatcích války (munice, miny, nástrahy aj.), se k seznámil P.Spoerri, vedoucí Delegace MVČK v Sýrii, pří návštěvě Aleppa. Za rok 2020 navštívilo tyto preventivní akce  pořádané SČP za podpory MVČK přes 125.000 lidí v 10 governorátech.

Tým Syrského ČP ve škole v Aleppu

»02.02.2021-Sýrie: Zdravotnické týmy Syrského ČP v lednu v Tartúsu poskytovaly pomoc ve více než 500 případech a transportovali 71 covid-19 pozitivních pacientů:

»22.01.2021-Svět: V platnost dnes vstoupila Smlouva o zákazu jaderných zbraní. Jde o historický okamžik - jde o první instrument mezinárodního práva explicitně zakazující vývoj, výrobu, skladování a použití jaderných zbraní. Smlouva má nyní 52 smluvních stran. ČR smluvní stranou není. Jedině všeobecná akceprace smlouvy může přinést skutečné odstranění hrozby jaderných zbraní [+++].

Helen Durham - ředitelka MVČK pro mezinárodní právo

»18.01.2021-Indonésie: Další sanitky a zdravotnické vrtulníky Indonéského ČK přijíždějí/přilétají, aby pomohli obětem silného zemětřesení, které zasáhlo 15.1.2021 indonéské Západní Sulawesi. Do zasažených oblastí se právě dostává kritická pomoc, včetně stanů aj. přístřešků, přikrývek, potravin, bezpečné vody, protože >19.000 lidí je bez přístřeší. Již od 15.ledna jsou na místě vyhledávací a záchranné týmy ČK. Přijelo též 10 cisteren ČK s pitnou vodou. Do oblasti přijel též tým MF ČK&ČP. Federace financuje pomoc 20.000 přímo zasaženým, zejm. dětem, těhotným, vč. prevence před covid-19.

Tým Indonéského Červeného kříže

»06.01.2021-Gaza: Krize dodávek elektřiny v Gaze trvá. Lidé mají proud jen 10-12 h denně. Ohrožena jsou i zdravotnická zařízení včetně dětí v inkubátorech.

Fotomontáž MVČK

»01.01.2021-Jemen: Při explozi a střelbě na letišti v Adenu, k níž došlo krátce po přistání letadla s novou jemenskou mezinárodně uznanou vládou, zahynuli 3 příslušníci MVČK, kteří spolu s dalšími 8 pracovníky ČK a dalšími civilisty se nacházeli na letišti.