TELEGRAFICKY ZE SVĚTA ČERVENÉHO KŘÍŽE - ARCHIV (2017)

Aktuální | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |

»29.12.2017-Sýrie: Z Východní Ghúty bylo do nemocnic v Damašku úspěšně evakuováno 29 vážně nemocných, z toho 17 dětí. Příslušníci Syrského ČP získali pod záštitou MVČK bezpečný přístup a byli tak schopni evakuaci provést, uvedl K.Hboubati, prezident Syrského ČP; za pomoc a podporu poděkloval MVČK a MFČK&ČP. Podle vedoucí Delegace MVČK v Sýrii M.Gasserové by měl být přístup civilistů k pomoci povolován mnohem pravidelněji a bez podmínek.

»27.12.2017-Sýrie: V noci na dnešek byla zahájena evakuace těžce nemocných osob z Východní Ghúty do nemocnic v Damašku. Foto: [+++]. V.Ghúta je enklávou nedaleko Damašku ovládanou povstalci. Evakuaci provedl Syrský ČP po dojednání podmínek a záštitou ze strany Mezinárodního výboru ČK. V této první etapě bylo evakuováno 16 nemocných, především dětí. Pravidelný přístup do V.Ghúty pokládá MVČK za životně nezbytný.

»23.12.2017-Filipíny: Bleskové povodně a sesuvy půdy v důsledku tropické bouře Tembin (Vinta) mají na jihu Filipin na svědomí >100 životů a z domovů vyhnaly >70.000 osob. Filipínský ČK se podílí na péči o evakuované, kterých je v evak. centrech na 50.000. Lidé často zachránili jen holý život, Filipínský ČK poskytuje neodkladnou první pomoc, vodu, hygienické potřeby a okamžitou finanční pomoc, uvedl P.Elliot, operační manažer MFČK&ČP na Filipínách.

»22.12.2017-Ženeva/Maršalovy ostrovy: Mezinárodní výbor ČK dnes oficiálně oznámil uznání 191. národní společnosti Hnutí ČK&ČP, a to Společnosti červeného kříže Maršalových ostrovů, která tak získává plná oprávnění národní společnosti ČK dle Ženevských úmluv. Společnost ČK se na M.ostrovech začala formovat po velkém suchu v r.2013 a dnes má 74 členů (M.ostrovy mají celkem 73.000 obyvatel na 24 obydlených atolech z celkem 29). Nové národní společnosti přejeme mnoho úspěchů. Na Zemi je tak již jen 5 států - sml.stran Ž.úmluv, kde ještě nepůsobí národní společnost ČK/ČP [+++]

»21.12.2017-Izrael a okupovaná palestinská území: Palestinský ČP hlásí za období 14.-20.12. (nepokoje po ohlášeném přesunu ambasády USA) celkem čtyři útoky na sanitky a personál PČP ze strany izraelských ozbrojených sil - ve dvou případech doško k vážnému poškození sanitek, jednomu zranění zdravotníka a v jednom případě nebyl umožněn přístup ke zraněnému. Celkem PČP ošetřil 1.368 zraněných.

»20.12.2017-Sýrie: Návštěvu Sýrie uskutečnil nový prezident MFČK&ČP F.Rocca. Setkal se s prezidentem Syrského ČP K.Hboubatim a navštívil ubytovací zařízení v blízkosti Damašku pro vnitřně přesídlené osoby provozované Syrským ČP. Jednal také s vyššími vládními představiteli o zlepšení podmínek pro přístup SČP k potřebným lidem. V Sýrii je více než 13 mil. lidí urgentně potřebujících humanitární pomoc, tisíce příslušníků SČP každodenně udatně poskytují potravinovou pomoc, zdravotní péči a psychosociální pomoc těm, kteří často během sedmileté války ztratili vše, řekl F.Rocca a humanit. situaci v zemi označil za kritickou. Měsíčně 7.800 příslušníků SČP poskytne pomoc >5 mili. Syřanů.

»18.12.2017-Sýrie: MVČK hlásí zintenzívnění bojů ve Východní Ghútě (okolí Damašku), v souvislosti s nimiž dosahuje utrpení civilistů "kritické meze". Jde především o nedostupnost zdravotní péče a nedostatek léků. Jsou zde stovky raněných, ale též řada chronicky nemocných obyvatel. Nemocní a zranění nesmí být figurkami na šachovnici při jednání mezi bojujícími stranami, ale musí se jim dostat rychlé zdravotní péče, uvedl R.Mardini, ředitel MVČK pro Bl. a Stř. Východ.

»14.-15.12.2017-ČR: Na pracovní návštěvě byla v ČR delegace MVČK vedená T.Hallierem. Zahájena byla jednání s vedením ČČK na Úřadě ČČK, následovalo jednání s Výborem senátu PČR pro zahraniční politiku, obranu a bezpečnost [+++], na MV, s Národní skupinou pro MHP, na MZV a v pátek návštěvu ukončilo jednání na GŠ AČR [+++]. Hlavními tématy byla diseminace a respektování MHP a humanitární aktivity MVČK a ČČK.

»14.12.2017-Ženeva: Počátkem prosince proběhl třetí míting mezivládního procesu k upevnění MHP. Počátek snahy o utvoření zvláštního procesu ke sledování dodržování MHP tkví v rezoluci Mezinárodní konference ČK&ČP v r.2011, Konference v r.2015, když snaha o vytvoření zvláštního orgánu nebyla akceptována, navrhla využít potenciálu právě Mezinárodních konferencí ČK&ČP [+], jichž se účastní všechny státy - smluvní strany Ž.úmluv. Na příští rok jsou plánována další dvě formální setkání.

»11.12.2017-Ženeva/Svět: Počet rodin rozdělených válkou či přírodní katastrofou je na 5letém maximu. Během období 2012-2016 narostl počet rozdělených rodin o 90% a jen loni MVČK začal nově řešit 18.000 případů. Ztráta dítěte je nejhorší noční můrou všech rodičů, pro rodiny postižené válkou, násilnostmi či přírodní katastrofou je to však bohužel realita, která může trvat roky; konflikty se stávají delšími a ve světě nyní dochází k největší migraci od 2. svět. války - to vše zvyšuje riziko, že členové rodiny ztratí kontakt, uvedl M.Clancy, mluvčí MVČK. MVČK každý den sjednotí tři rozdělené rodiny, eviduje však 74.000 takových případů, které jsou nejspíše špičkou ledovce... Video MVČK: [+++]

»09.12.2017-Jemen: MVČK hlásí zesílení bojů na pobřeží Rudého moře, které se blíží k hustě osídleným oblastem. MVČK připomněl bojujícím stranám pravidla pro vedení boje v těchto případech, aby se předešlo humanitární katastrofě, kterou by ztráty na civilistech, civilních objektech a infrastruktuře typu vodovodů a elektrických rozvodů mohly způsobit; Jemenci strádají již třemi roky války, uvedl R.Mardini, ředitel operací MVČK na Bl. a Stř. Východě. MVČK má v oblasti základnu v městě Hodeidah.

»08.12.2017-Izrael a okupovaná území: Sklizeň oliv bývala vždy pro Palestince radostnou příležitostí. Dnes stále více palestinských zemědělců čelí dalším opatřením izraeslkých orgánů, které jim ztěžují či znemožňují přístup k jejich vlastní půdě. Není jim umožněná řádná péče o olivovníky, výnosy klesají. Lidé tak žijí ve stresu, nejistotě, strachu či hněvu... Video MVČK: [+++]

»01.12.2017-Ženeva/Falklandy-Malvíny: Po třech dekádách se rodiny 88 padlých vojáků z války o Malvíny (1982) dozví pravdu o osudu svých blízkých. MVČK předal velvyslancům Argentiny a V.Británie výsledky identifikace provedené na základě exhumace ostatků z vojenských hrobů, kterou letos uskutečnil tým MVČK podle argentinsko-britské dohody. Rodiny budou zpraveny důvěrně. [+++]

»29.11.2017-Irán: Na pomoc obětem zemětřesení, které zasáhlo 12.11. provincii Kermanshah na SZ Iránu (444 † a 9.000 raněných) již Iránský ČP poskytl 130 tun humanitárních potřeb, zřídil v oblasti mobilní nemocnici a působí tam pět mobilních zdravotních jednotek . Společný operační plán Iránského ČP a MFČK&ČP poskytne pomoc 200.000 zasaženýcm zemětřesením, oznámil v Teheránu As Sy, gen. tajemník Federace.

»29.11.2017-Ženeva: Mezinárodní výbor ČK dnes spustil web missingmigrants.icrc.org/ věnovaný migrantům, kteří se na migračních trasách ztratili a jsou pohřešování. Přináší jejich příběhy. Pátrání & sjednocování rodin je jedním z úkolů Červeného kříže. Mimo svůj domov je dnes 1 ze 120 obyvatel Země.

»24.11.2017-Ženeva: Někdy vzniká dojem, že mezinárodní humanitární právo [+] neplní svou funkci. Důvody jsou dva - jednak jsou to mylná očekávání plynoucí z neznalosti účelu MHP (tím není odstranění válek, ale zmírnění jejich dopadů na ty, kteří nebojují - existence MHP ani jeho 100% dodržování tak nemůže zcela vyloučit násilí, zranění a smrt v důsledku válek...). Druhým důvodem je fakt, že sdělovací prostředky nás informují téměř prakticky jen o domnělých či skutečných porušeních MHP, čímž většinové dodržování jeho pravidel je mediálně upozaděno (málokdo např. ví, že díky smlouvě o zákazu protipěchotních min pokles roční počet jejich obětí z 20.000 v polovině 90.let na současné jednotky tisíc...). Reagovat na tento dojem, který by mohl vyústit v přesvědčení, že porušovat MHP je normou, chce projekt MVČK MHP v akci, která přináší naopak některé pozitivní případy, kdy aplikace MHP zachraňuje zdraví či životy: [+++]. Video: [+++]

»24.11.2017-Myanmar/Bangladéš: Od 25.8. již hranice z Myanmaru do Bangladéše překročilo 621.000 uprchlíků před násilím ze státu Rakhine. Představuje to jednu z největších humanit. krizí. Podle M.Huqa, gen. tajemníka Bangladéšského ČP, zachránili jen holý život, přicházejí hladoví, žízniví a vystrašení. Bangladéšský ČP spolu s MF ČK&ČP poskytl již základní hum. a zdrav. pomoc 433.000 utečenců. Rozpočet Federace na tuto pomoc (740 mil.Kč) je zatím pokryt jen ze 47%...

»17.11.2017-Jemen: Od 6.11. jsou hranice Jemenu uzavřené. Přes nedávné otevření přístavu a letiště Aden se humanitární zásilky nedostávají v potřebné míře. Tři velká města pro nedostatek paliva zastavila v uplynulých 10 dnech chod vodáren a kanalizací - bez čisté vody je tak jen v hustě obydleném městském prostředí v Hodeidě, Sa'adu a Taizu milion lidí, uvedl A.Faite, ved. Delegace MVČK v Jemenu, a to za situace, kdy země zažila nejhorší epidemii cholery moderní doby. Podobně např. v Saná hrozí totéž do 2 týdnů. Nemocnice a zdravotnická zařízení mají elektřinu jen z generátorů, brzy i jim dojde palivo. A to v době, kdy zvýšené boje v zemi zvyšují počet raněných. Docházejí rovněž zásoby léků a zdrav. materiálu, které bez otevření hranic nelze obnovit.

»13.11.2017-Irán/Irák: Iránský a Irácký ČP poskytují neodkladné vyhledávácí a záchranné práce, první pomoc a následně i ubytování obětem ničivého zemětřesení, které silou 7,3°R zasáhlo včera ve 21:18 v Iránu a Iráku. Z Iránu je hlášeno 328 mrtvých a 3950 z raněných, z Iránu 9, resp. 425. Týmy Iránského ČP byly nasazeny v Qasre-Shirin, Gilane-Garb, Kermanshah, Sare-PuleZahab, Salase-Babajani, Dalahoo, Islamabad- E- Gharb a Javanrood, uvedla M.Bagheri, řed. mezinár. operací Iránského ČP.

»07.11.2017-Jemen: MVČK žádá o otevření hranic Jemenu pro životně důležité humanitární potřeby, zejm. léky a zdravotnický materiál. 27 milionů obyvatel strádá válkou již třetí rok. Na povolení vstupu čeká loď MVČK s tabletami na úpravu vody - prevence dalšího šíření cholery nebo 50.000 dávek inzulinu. MVČK rovněž kritizuje porušování humanitárního práva - útoky na nevojenské cíle, jako jsou civilní letiště nebo vodárenská zařízení, uvedl R.Mardini, region. ředitel pro Bl. a Stř. Východ [+++]

»06.11.2017-Turecko/Ženeva: Valné shromáždění Mezinárodní federace ČK&ČP dnes zvolilo v Antalyi nové vedení - prezidentem se stal dosavadní viceprezident Francesco Rocca (Italský ČK), který ve funkci vystřídal T.Konoého (Japonský ČK). Jeho viceprezidenty se stali A.A.Diallo (Senegalský ČK), M.A.Villaroel (Venezuelský ČK), Ch.Zhu (Čínský ČK) a K.Kinik (Turecký ČP) . Zvolena bylá také Výkonná rada (Kanadský ČK, Gruzijský ČK, Španělský ČK, Libyjský ČP a Fidžský ČK). Federace sdružuje 190 národních společností tvořících spolu s Mezinárodním výborem ČK Mezinárodní hnutí ČK&ČP sdružující přes devět desítek mil. členů, zaměstnanců a dobrovolníků, jehož služby a pomoc ročně přijme na 380 milionů lidí.

»05.11.2017-Stř.africká rep./Ženeva: Mezinárodní výbor ČK oznámil, že při ozbrojeném útoku na konvoj vozidel MVČK s humanit. pomocí zahynul řidič Y.Atteipe. Stalo se tak východně od Kaga Bandoro, konvoj byl označen viditelnými znaky červeného kříže.

»04.11.2017-Ženeva: Mezinárodní federace ČK&ČP zjistila neoprávněné použití části finančních prostředků na boj s ebolou v letech 2014-15, které svěřila národním společnostem S.Leone, Liberie a Guinee. Z celkové částky 148 mil.CHF zjistilo šetření neoprávněné čerpání ve výši 1,17 (Guinea), 2,7 (Libérie) a 2,13 (S.Leone) mil.CHF. V jedné z největších protiepidemických operací zachránil ČK na 10.500 životů, informoval gen. taj. Federace As.Sy.

»01.11.2017-Irák: Během loňských bojů o Ramadi byla vážně poničena i dívčí škola Al-Rajaa. Řada škol v místech bojů v Iráku je dosud zavřená... MVČK zajistil odstranění nevybuchlé munice a podpořil obnovu školy, která byla nyní nově otevřena k velké radosti učitelů i 600 žákyň. Video: [+++]

»30.10.2017-Jemen: Mezinárodní výbor ČK upozornil, že největší moderní epidemie cholery, která právě v Jemenu probíhá, je důsledkem nerespektování humanitárního práva během probíhající války, což znemožňuje poskytování zdravotní péče i zásobování civilistů a umožňuje šíření nemoci... K 11.10.2017 dle WHO přesáhl počet nemocných 820 tisíc, z nichž 2.160 od dubna pomoci podlehlo.

»26.10.2017-Bangladéš: Gen.tajemník MF ČK&ČP E.As Sy navštívil Cox's Bazar a přilehlé utečenecké tábory, kde žije již > 600.000 osob, z toho 300.000 dětí, uprchlých před násilím z myanmarského státu Rakhine. Příchozí jsou dle jeho slov hladoví, vyděšení a vyčerpání. Hranici s Myanmarem denně překračují stovky uprchlíků. Federace plánuje podpořit pomoc uprchlíkům částkou 740,3 mil.Kč, což představuje širokou podporu pro 200.000 osob. Potřeby v oblasti, jak z finančního tak morálního hlediska, jsou však mnohem vyšší.

»25.10.2017-Bangladéš: Gen.tajemník MF ČK&ČP E.As Sy dnes přiletěl do Bangladéše, aby navštívil Cox's Bazar, kde ČK&ČP řeší jednu z nejhorších humanitárních krizí. Uprchlický tábor během několika týdnů již pojal 600.000 utečenců z Myanmaru. E.As Sy navštívil také 60lůžk. polní nemocnici, otevřenou před 14 dny, která již ošetřila 1.000 pacientů. Federace zvýší finanční podporu na pomoc uprchlíkům z Myanmaru, uvedl As Sy.

»24.10.2017-Sýrie: Oznámeno zabití jednoho příslušníka Syrského ČP a zranění dalšího při plnění humanitárního poslání...

»19.10.2017-Madagaskar: Gen. tajemník MF ČK&ČP E.As Sy ukončil mimořádnou návštěvu země. Vyzval mezinárodní společenství k větší podpoře boje s epidemií moru. Federace plánuje podporu ve výši 135 mil.Kč. Madagaskarský ČK spolupracuje na bezpečných převozech nemocných do nemocnic a také zasažených oblastech šíří informace o nemoci a způsobech prevence. ČK převezme odpovědnost za bezpečné a důstojné pohřby obětí moru, aby se zabránilo dalšímu šíření morové infekce z těl zemřelých. Podle C.Rakotondranja, prezidenta Madagaskarského ČK, zajistili bezpečné a současně důstojné pohřby odpovídající pohřebním obřadům v Madagaskaru. Zemřelí tak mohou být příbuznými i v tuto náročnou dobu vyprovázeni.

»18.10.2017-Madagaskar: Dnes na Madagaskar přiletěl gen. tajemník MF ČK&ČP E.As Sy. Zítra se setká s příslušníky ČK bojujícícímu s morovou epidemií i vládními představiteli. V současnosti je hlášeno 800 případů moru, z nichž 74 nemoci podlehlo. V nejbližších dnech bude dopraven další materiál pro morové zdrav. centrum (viz níže). Federace podpořila Madagaskarský ČK částkou 30 mil. Kč a plánuje další podporu. Celkem je v terénu 2.600 příslušníků Madagaskarského ČK.

»16.10.2017-Bangladéš/Ženeva: Mezinárodní federace ČK&ČP oznámila otevření plně vybavené polní nemocnice v Cox’s Bazar, má 60 lůžek, je vybavena operačním sálem, izolační jednotkou, jednotkou psychosociální péče, porodnickým oddělením ap. a zaujímá plochu 2 fotbalových hřišť. Bude poskytovat kvalitní zdravotní péči - od zranění, která utrpěli cestou až po komplikované porody - statisícům utečenců z Myanmaru, kteří zde v hrozných podmínkách přebývají - bez přístupu k pitné vodě, bez dostatku stravy či bezpečného místa k spánku... Personál čítá 15 lékařů, 30 porodních asistentek (personál Bangladéšského ČP) a 30členný zahraniční tým zdravotníků. Nemocnice je první plně funkční nemocnicí v blízkosti utečeneckého tábora a doplní úsilí našich zdrav. týmů, řekl M.Huq, gen. tajemník Bangladéšského ČP.

»15.10.2017-Somálsko/Ženeva: Mezinárodní federace ČK&ČP a Somálský ČP vyjádřily smutek nad ztrátou životů pěti příslušníků SČP, kteří včera zahynuli při velkém výbuchu včera v Mogadišu. Několik dalších příslušníků SČP je nyní v nemocničním ošetřením a několik je nezvěstných; ztráty tedy mohou být vyšší... Zdravotníci nesmí být za žádných okolností napadáni, uvedla k tomu Federace. Šlo o výbuch nákladního automobilu naplněného trhavinou.

»13.10.2017-Madagaskar: MF ČK&ČP otevřela speciální zdrav. centrum pro izolaci a léčbu nemocných morem a vybavila je i nezbytnými léčivy. Léčebná část má 50 lůžek. Znamená to významné posílení místních zdravotnických kapacit. Hlášeno je již 550 případů moru, z toho 70% je forma plicní, nemoci již podlehlo 57 osob. Plicní mor se snadno šíří ve městech a je potvrzen i přenos na Seychely. Jak uvedla A.Ratsimamanga, bojuje Madagaskarský ČK s infekcí ve všech zasažených 22 regionech - od šíření osvěty v komunitách, likvidace vektorů (hlodavci, blechy) až po zajištění bezpečných pohřbů. Tento komplexní přístup by měl šíření epidemie zastavit. Podle Dr.Traoré, řed. Federace pro Afriku, se zúročují zkušenosti z boje s ebolou.

»13.10.2017-Kostarika: Přívalové deště vyhnaly z domovů tisíce a přerušily provoz vodáren. Bez pitné vody je 500.000 obyvatel, hrozí šíření nemocí. Nouzový stav je vyhlášen v provinciích San Jose, Alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste a Puntarenas. Pohroma se dotkla 90% státního území. V terénu spolu se státními složkami je 2000 příslušníků Kostarického ČK, uvedl jeho prezident G.Quesada, poskytují první pomoc, psychosociální pomoc, dopravují pitnou vodu a zajišťují hygienické služby. MF ČK&ČP podpoří činnost ČK Kostariky 36 mil.Kč, což zajistí zdr. pomoc, pitnou vodu, hygienické potřeby a finanční pomoc 24.000 postižených. Povodně jsou důsledkem tropické bouře Nate.

»10.10.2017-Madagaskar: Za podpory MF ČK&ČP se školí dalších 1.000 příslušníků Madagaskarského ČK pro boj se šířením epidemie plicního moru. Dosavadní zkušenosti byly s tzv. dýmějovým morem, který přenášejí blechy, a šíření se dalo zamezit hygienickými opatřeními či hubením blech plynem, plicní forma vyžaduje zcela jiná opatření daná vysokou virulencí a přenosem z člověka na člověka. Madagaskarské přeplněné městské oblasti, nedostatečný zdravotnický systém a špatná infrastruktura přispívají k rychlému šíření nemoci ve velkých městech... Madagaskarský ČK je klíčovým aktérem, spolupracuje s vládou a mezinárodními organizacemi.

»6.10.2017-Madagaskar: Červený kříž zvyšuje své usilí v boji s morovou epidemií. 700 příslušníků Madagaskarského ČK provádí sledování kontaktů, zdrav. dohled a survelianci v komunitách. První případ byl muž v centrální, endemické oblasti, dosud hlášeno 194 případů moru v 10 oblastech vč. hlavního města, z toho 124 plicní formy, které již přes 30 osob podlehlo. Plicní mor je nejnebezpečnější infekcí a přenáší se z člověka na člověka, mj. kapénkovou infekcí. Dr F. Nafo-Traoré, řed. MFČK&ČP pro Afriku, označil situaci za znepokojující, příčinu vidí v nedostatku okamžité péče v některých částech země, je to poprvé, kdy se plicní forma šíří mimo endemické oblasti a hustě osídlených městech. Federace již poskytla Madagask. ČK technickou a finanční podporu a vyslala odborníky na infekční nemoci. [+++]

»5.10.2017-Sýrie: Některé oblasti Sýrie vystaveny nejhorším bojům roku. Jak uvedla M.Gasserová, ved. Delegace MVČK, zaznamenal MVČK během posledních dvou týdnů stále více znepokojivý nárůst vojenských operací, který působí vysokou míru civilních obětí. Nejde jen o Rakku, Deir Ezzor a západní venkov Aleppo, ale také vdalších oblastech - Idleb, Hama a východní Ghouta. Celkově jde o nejvyšší intenzitu bojů od bitvy o Aleppo v roce 2016. Na rozdíl od nadějných posledních měsíců zaznamenáváme opět neúnosnou úroveň utrpení v širokých oblastech země a snížení možnosti přístupu humanitárních agentur i poškození zdrav. zařízení. Celý text & video: [+++]

»29.9.2017-Myanmar/Bangladéš: Zdrav.týmy ČK&ČP hlásí z Cox's Bazar nárůst průjmových onemocnění a na místě je obava z propuknutí epidemie, což by pro 480.000 uprchlíků ze státu Rakhin mohlo mít katastrofické následky. ČK se tomu snaží předejít důrazem na zajištění nezávadné vody, sanitaci, prosazování hygieny a zdravotní péče. Podle M.Huqa, gen. tajemníka Bangladéšského ČP, se setkávají s těžkými případy, zejm. u dětí. Jde o následek hrozných hygienických podmínek v provizorních táborech. Zajišťují pitnou vodu, sprchy, latriny apod. Podle M.Fallera, zástupce region. ředitele MF ČK&ČP pro Asii a Tichomoří, je pro urprchlíky denně třeba 3,6 milionu litrů pitné vody (dle WHO je minimum 7,5 l/osobu) a tisíců toalet. Federace podporuje pomoc Bangladéšského ČP nasazením odborníků na čištění vody, sanitaci a hygienu a otevřením polní nemocnice v Cox's Bazar, poskytne rovněž 288 mil.Kč na pro zajištění pomoci 100.000 lidí v Cox's Bazar.

»28.9.2017-Lesoto: Podle prezidenta MFČK&ČP T.Konoé, který zemi navštívil, nelze "léčit hlad", aniž by byly hledány příčiny. Na sucha, kterou zemi sužují, je třeba reagovat vybudováním infrastruktury pro závlahy, je třeba zlepšit hospodaření z vodou a zvýšit odolnost komunit. Federace poskytla potravinovou pomoc 4.500 osob.

»27.9.2017-Nigérie: Ozbrojený konflikt v oblasti Čadského jezera vyhnal z domovů přes 2 mil. lidí, krize vrcholila v r.2015. V těchto měsících se již Nigerijci začali vracet domů, domovy však nacházejí v ruinách. MVČK proto zahájil obnovu bydlení, která krom pomoci s opravami zahrnula již i výstavbu 700 nových domů (pro příští rok je plánováno dalších 800). Válka také přerušila zemědělské práce, zemědělci přišli o dobytek apod. Osivo a hnojiva již MVČK rozdělil 75.000 rolníkům.

»25.9.2017-Kuba: O víkendu přistála zásilka MFČK&ČP o objemu 33 tun (hyg. potřeby, stany, kuchyňské soupravy, moskytiéry, kanystry na vodu, tablety na úpravu vody ap.). Irma poškodila na Kubě 200.000 příbytků a postihla 5 mil.obyvatel. Podle I.Brillové, koordinátorky pomoci Federace pro Kubu, Haiti a Dominikánskou rep., fíky dobré připravenosti systému CO však byly ztráty minimalizovány a mohl být již zahájen proces obnovy. Na pomoc obětem, zejm. evakuaci, nasadil Kubánský ČK přes 11.000 příslušníků, poskytují rovněž psychosoc. pomoc a pomáhají lidem s odstraňováním následků bouře. TPodle Brillové je solidarita Kubánců pozoruhodná. Federace podpoří pomoc Kubánského ČK zejm. v oblasti Matanzas, Villa Clara, Las Tunas, La Habana, Holguin, Ciego de Avila a Camagüey částkou 161 mil.Kč.

»21.9.2017-OSN: Prezident MVČK P.Maurer dnes v OSN vystoupil na ministerském mítingu věnovaném Iráku. Aby MVČK mohl účinně a efektivně provádět svou humanitární činnost v místech zadržování a detenčních zařízeních, musí mít včasný přístup k vězněným, vč. zadržovaných z bezpečnostních důvodů, v souladu s našimi osvědčenými způsoby práce. Příbuzní zadržovaných, zejména žen a dětí, nesmí být odsunuti na okraj společnosti či stigmatizováni. Spravedlnost musí převládat nad pomstou, uvedl P.Maurer [+++]

»21.9.2017-Ženeva/Myanmar/Bangladéš: MVČK navýšil rozpočet humanitárních aktivit pro utečence ze státu Rankhine v Myanmaru a Bangladéši o 495 mil.Kč, zejména jde o posílení aktivit v oblasti zajištění pitné vody, hygienických zařízení, zdravotní péče a sjednocování rodin. Celkový objem pomoci MVČK+MFČK&ČP stoupl na 1,317 mld. Kč.

»20.9.2017-OSN: Dnes byla k podpisu otevřena Smlouva o zákazu jaderných zbraní. Tohoto historického okamžiku se v N.Yorku zúčastnil prezident MVČK P.Maurer, který světovým lídrům blahopřál ke kroku směřujícímu k ukončení éry jaderných zbraní [+++]

»20.9.2017-Mexiko: Včerejší zemětřesení o síle 7,1°R ve středu Mexika usmrtilo na 200 osob. Desítky týmů Mexického ČK již v noci zahájily vyhledávání přeživších, transport raněných do zdrav. zařízení a poskytování první pomoci. Mexický ČK nasadil do terénu 90 sanitek a desítky lékařů a sester spolu s dalšími 500 příslušníky, uvedl P.Meige, ředitel MFČK&ČP pro pomoc při krizích a katastrofách. V posleních dvou týdnech reaguje Mexický ČK již na dvě tropické bouře Lidia a Katia a na dvě velká zemětřesení, která zasáhla zemi počátkem září. V terénu působí na 2.200 příslušníků Mexického ČK včetně stovek paramediků. 

»18.9.2017-OSN: Zasedání Valného shromáždění OSN, které začíná v N.Yorku, se zúčastní prezident MVČK P.Maurer. Zdůraznil, že je třeba dbát především zájmů nejzranitelnějších osob postižených ozbrojenými konflikty, které nabývají na počtu i rozsahu. Zúčastní se také slavnostního podpisu Smlouvy o zákazu jaderných zbraní [+++]

»17.9.2017-Jemen: MVČK oznámil, že 15.9. při ostřelování obytných čtvrtí Shab Al Doubba a Souk Al Samil v Taiz zahynuly tři děti a 9 bylo vážně zraněno – dvě děti byly zasaženy hrajíce fotbal. R. Mardini, ředitel MVČK pro Bl. a Stř.Východ, uvedl, že nelze dále zavírat oči nad rostoucím počtem civilních obětí v jemenském konfliktu.  MVČK odsuzuje tento útok, který je v rozporu s mezinárodním humanitárním právem, podle nějž před a během každého útoku musí být učiněno vše možné pro to, aby byly chráněny civilní objekty a osoby.    

»15.9.2017-Bangladéš/Myanmar: MVČK je znepokojen vypuknutím násilí a jeho ničivým účinkem na všechny lidi na severu Rakhine i Bangladéši. Jejich životy stali nesnesitelnými. Pokračujeme ve zvětšování pomoci všem, kteří utíkají před násilím, je však naléhavě třeba více financí, uvedl F.Carboni, ved. Delegace MVČK v Myanmaru. MVČK poskytuje v Myanmaru pomoc spolu s Myanmarským ČK, v Bangladéši pak dále s Bangladéšským ČP a MFČK&ČP. Na pomoc 225.000 osob vynaloží MVČK cca 533,9 mil.Kč, tedy spolu s Federací (viz níže) jde o operaci o objemu 822,4 mil.Kč pro 325.000 osob. MVČK a MF ČK&ČP dnes vydaly příslušné appealy. V Rakhine operuje MVČK již od r.2012. [+++]

»15.9.2017-Bangladéš: Příliv uprchlíků z Myanmaru pokračuje. Přicházejí a nemají potraviny, vodu, přístřeší. Situaci označil M.Faller, zástupce regionální ředitele MFČK&ČP, za jednu z největších krizí a masových pohybů lidí v této oblasti za celá desetiletí. V oblasti Cox’s Bazar jsou již statisíce lidí zoufale potřebující pomoc. V oblasti pomáhají společně Bangladéšský ČP, Mezinárodní výbor ČK a Mezinárodní federace ČK&ČP, která shromažďuje finance ve výši 288,5 mil. Kč. [+++]

»11.9.2017-Afghánistán/Ženeva: Podle sdělení MVČK byla dnes (pacientem) zastřelena fyzioterapeutka L.E.Perez. Stalo se tak v rehabilitačním cetru MVČK v Mazar-e-Šarif. Rehabilitační centra MVČK se věnují těm, kteří ztratili některou končetinu či mají jiný tělesný hendikep. Tyto osoby se snaží vracet do normálního života rehabilitací, vzděláváním či sportem. Sedm rehab. center MVČK v Afghánistánu ročně vyrobí a předá 19.000 různých typů protéz a protetických pomůcek a pečuje o několik stovek tisíc pacientů. L.E.Perezova se stala 7. pracovníkem, který byl letos v Afghanistánu zabit při plnění svého poslání.

»11.9.2017-Ženeva: Prezident MVČK P.Maurer vystoupil na konferenci smluvních stran Smlouvy o obchodu se zbraněmi. Mj. uvedl, že v Jemenu viděl, jak válka narušuje téměř každý aspekt života lidí. Obchod se zbraněmi je rozsáhlý a stále stoupá i přes opakované porušování mezinárodního humanitárního práva. Veřejné instituce byly bombardovány, zdravotní systém je na kolenou a vypukla bezprecedentní epidemie cholery. Setkal se s matkami nucenými rozhodovat o tom, zda si pro své rodiny koupí potraviny nebo drahé léky. Připomněl státům jejich povinnost zajistit respektování mezin. humanitárního práva, kterou musejí brát v potaz při rozhodování o transferech zbraní.

»10.9.2017-Karibik: Hurikán Irma byl nejsilnější zaznamenanou bouří v Atlantiku. Poničil karibské ostrovy Antigua a Barbuda, Svatý Kryštof a Nevis, Saba, Sv. Eustatius, Sv. Martin, Sv. Barthelemy, Anguilla, Britské Panenské ostrovy, Americké Panenské ostrovy, Portoriko, Kuba, Bahamy a Turks a Caicos, mnohde šlo o masivní destrukci. Postihl celkem 1,2 milionu lidí. Momentálně klesla z 5. na 4.stupeň a zasáhla Floridu. Podle MFČK&ČP je pomoci nejvíce třeba na Antigua a Barbuda, Sv. Kryštofu a Nevis, Dominikánské republice a Haiti (které ještě nezacelilo škody zemětřesení v r.2010). Pomoc poskytovanou v terénu desítkami tisíc přílušníků národních společností ČK v oblasti podpoří Federace částkou 430 mil. Kč [+++]

»9.9.2017-J.Súdán/Ženeva: MVČK dnes oznámil, že včera při plnění svých povinností byl zabit pracovník MVČK v J.Súdánu L.Kennedy. Podle F.Stamma, ved. Delegace MVČK v Jubě, napadli neznámí ozbrojenci konvoj MVČK řádně označený červenými kříži a tvořený devíti kamiony a čtyřmi lehčími vozidly vracející se z hum. operace v Západní Equatorii. Konvoj byl notifikován všem bojujícím stranám. MVČK znova vyzval všechny zúčastněné v konfliktu k ochraně civilního obyvatelstva a zajištění toho, že humanitární pracovníci budou chránění a budou moci plnit své poslání. Znak červeného kříže musí být respektován za všech okolností.

»8.9.2017-Myanmar: MVČK posílil humanitární aktivity na pomoc prchajícím před násilím. 8.000 rodin na obou stranách bangladéšsko-myanmarské hranice dostává pitnou vodu a zdravotní péči, uskutečňují se hovory mezi členy rozdělených rodin. Bangladéšský ČP a Myanmarský ČK poskytují utečencům hum. pomoc. MVČK od počátku přílivu utečenců do Cox’s Bazar posílil místní zdravotní zařízení, aby zvládala zvýšené požadavky na zdrav. péči, uvedl B.Michel, ved. Region. delegace MVČK pro Asii a Pacifik. MVČK a Myanmarský ČK ve státu Rakhine poskytli min. týden první pomoc, léky, pitnou vodu, potraviny aj. nezbytnosti více než 10.000 osobám.

»7.9.2017-Palestina: Prezident MVČK P.Maurer navštívil v Betlémě vesnici Beit Skaria. Vesnice je obklíčena osadami založenými izraelskou vládou. Vesničané mají do a z vesnice velmi obtížný přístup, musí složitě cestovat přes kontrolní body, často jsou na dálnici hodiny. Dopravit na trh čerstvé plodiny, na nichž je jejich živobytí založeno (fíky, olivy, hrozny), je obtížné. Vesnice se cítí již opuštěná, místní škola bude asi demolována... MVČK upozorňuje vládu Izraelele na právní a humanitární následky budování osad na okupovaných územích - oficiálně jde o 125 osad na Z.Břehu a 12 ve V.Jerusalémě. Ve V.Jeruzalémě bylo již demolováno na 2.000 domů. Video: [+++]  

»5.9.2017-Panama/Ženeva: MFČK&ČP deklarovala svou připravenost na blížící se hurikán Irma klasifikovaný nejvyšším stupněm 5. Hurikán se blíží do Karibiku a pravděpodobně zasáhne řadu států - vč. Sv. Kryštofa a Nevis, Antiguy a Barbudy, Dominikánské republiky, Haiti nebo Kuby. Podle W.Cotteho, regionálního ředitele Federace pro Ameriku, lze čekat vážné dopady, zejm. na oblasti, které v posledních měsících trpěly silnými dešti. Poskytování pomoci bude logisticky obtížné už proto, že jde především o ostrovní oblast. Okamžitou pomoc lze krýt ze skladů Federace v Panamě a Dom. republice.

»5.9.2017-Afghanistán: MVČK oznámil, že byli propuštěni dva jeho pracovníci zadržení ozbrojenci 8.2.2017 v provincii Jawzjan (šest jejich kolegů bylo tehdy zabito). Uvedení pracovníci jsou v pořádku. Příslušnost ozbrojenců, kteří únorový incident provedli, jejich motivy ani okolnosti nynějšího vydání MVČK nekomentuje.  

»4.9.2017-Gaza: MVČK připomíná 10.výročí uvalení blokády na Gazu. Uvádí negativní následky na život obyvatel pásma Gazy, který by měl odpovídat IV.Ženevské úmluvě. Od počátku blokády dochází k setrvalé degradaci všech oblastí života vč. zdravotní péče. [+++]  

»28.8.2017-USA: Americký ČK poskytuje pomoc obětem tropické bouře Harvey, která zasáhla Texas a Lousianu, doprovázená dešti o úhrnu ~700 mm. Americký ČK nasadil vodní záchranáře, provádí evakuaci a zajišťuje nouzové ubytování - pro 52.000 osob, v Texasu je k diposzici pomoc na 80 kamionech. Aplikace AČK, jak se chovat v takové situaci, navštívilo od čtvrtka přes 11 milionů uživatelů [+++]  

»25.8.2017-Jemen: MVČK oznámil, že včera v noci došlo k leteckému útoku na obytnou čtvrt v Saná. Zahynulo 14 a zraněno bylo 116 civilistů. Mezi oběťmi bylo 5 dětí ve věku 3-10 let, uvedl C.Morazzani, zástupce ved. Delegace MVČK v Jemenu, po návštěvě místa útoku. Dva obytné domy byly zničeny, třetí poškozen. MVČK odsuzuje tento útok, který je v rozporu s mezinárodním humanitárním právem.  

»24.8.2017-Libye: Zdravotnická zařízení trpí nedostatkem léčiv a zdravotnického materiálu, ačkoli počet pacientů roste. Jak uvedl K. Mattli, vedoucí Delegace MVČK v Libyji, zahájil MVČK nové kolo distribuce léčiv a zdrav. materiálu zdrav. zařízením v zemi - v posl. 2 týdnech šlo o nemocnici v Derna, v Bengází a polikliniku v Ajeelat. Celkem jde o 60 tun anestetik a léčiv, obvazového materiálu, injekčního materiálu, chirurgického materiálu, šití a dalšího materiálu, určen je více než 30 nemocnicím v celé Libyi. Pomoc probíhá na z. dohody s bojujícícmi stranami a dostane se tak i do oblastí zasažených konfliktem 

»22.8.2017-Nepál/Indie/Bangladéš: Povodně zasáhly přes 24 mil.lidí, zemřelo nejméně 700. Velkým problémem pro poskytovatele pomoci, mezi nimiž je 1.800 příslušníků ČK, je nedostupnost zasažených míst. Jak uvedl J.Chapagain, zást. gen. tajemníka MFČK&ČP pro programové činnosti a operace, stovky vesnic jsou zcela odříznuty od světa a lze se k nim dostat jen letecky nebo čluny. Mnozí mají nouzi o potraviny. Úkolem ČK je dále zajistit pitnou vodu a hygienická zařízení. Jde o nejrozsáhlejší povodně za několik desetiletí. Federace již poskytla národním společnostem finanční pomoc, v K.Lumpur je regionální sklad humanitární pomoci.

»22.8.2017-Itálie: Zemětřesení vulkanického původu o síle 4°R zasáhlo včera večer ostrov Ischia a přilehlé pobřeží Flegrea. 2.600 osob muslo opustit domovy, 39 osob bylo vážně zraněno. 18 příslušníků Italského ČK doprovázelo evakuované z ostrova na pevninu. Další byli v přístavech Naple a Pozzuoli, kde poskytují první pomoc a psychosociální pomoc. Italský ČK dále rozvinuje mobilní kuchyně, pneumatické stany a další materiál na ostrově pro osoby bez přístřeší.

»18.8.2017-Španělsko: Při včerejšímk útoku automobilem v Barceloně poblíž Plaza de Cataluña bylo zraněno nejméně 100 osob a min. 13 zemřelo. Španělský ČK okamžitě aktivizoval Tým rychlé reakce, 45 příslušníků ŠČK poskytovalo první pomoc, psychosociální pomoc a též distribuovalo vodu a pomáhali státním orgánům při registraci postižených. ŠČK rovněž spolupracuje se státní zdravotní službou v dočasných zdrav. zařízeních, která byla dnes ráno poblíž místa útoku rozvinuta.

»17.8.2017-J.Súdán/Uganda: Prezident MVČK P.Maurer cestuje 17.-22.8. po J.Súdánu a Ugandě, kde eskaluje ozbrojený konflikt a rostou humanitární potřeby. Krize v J.Súdánu zasahuje i okolní země, např. Ugandu.

»15.8.2017-Sierra Leone: S.Leonský ČK usilovně pomáhá obětem včerejšího sesuvu půdy v regionu hl. města Freetownu. Rozsáhlé sesuvy vyvolaná 3denními dešti postihly nejméně 3.000 lidí, kteří ztratili domovy a nutně potřebují základní hum. pomoc. ČK již zachránil 300 osob, nejméně 600 je však stále pohřešováno. Podle A.Nasima, koordinátora MF ČK&ČP oblůst doslova zaplavily řeky bahna, které pohltily vše, co jim stálo v cestě. Podle C.Kargbo, gen. tajemníka S.Leonského ČK, jsou potřeby rozsáhlé a pomoc komplikují výpadky elektřiny a telefonní sítě. Na následnou pomoc poskytne Federace S.Leonskému ČK 110.400.000 Kč.

»13.8.2017-Nepál: Monzunové deště způsobily bleskové povodně a sesuvy půdy v řadě jižních oblastí Nepálu. Zahynulo min. 53 osob a desítky jsou pohřešovány. Došlo k přerušení silnic a dodávek elektřiny. Červený kříž rozděkuje postiženým stany, potřeby k vaření, potraviny a vodu.

»11.8.2017-Filipíny: MVČK spolu s Filipínským ČK rozdělil hum. pomoc 7.000 lidem v těžko přístupné oblasti v Tamparan, kteří utelki před boji v Marawi (šlo o potravin dávky na 1/2 měsíce a zákl. domácí potřeby). Doplnil rovněž zásoby zákl. zdrav. materiálu v tamparanské nemocnici a instaloval zde zařízení pro přípravu pitné vody. Boje propukly 23.5. a MVČK již doručil potraviny 20.000 a nezbytné domácí potřeby 48.000 utečenců.

»11.8.2017-Rusko: "Velitelé s bojovými zkušenostmi vás ujistí, že by rychle ztratili kontrolu nad svými podřízenými, pokud nebudou prosazovat mezinárodní humanitární právo" - i to zaznělo na Martensových čteních, která v červenci uspořádal MVČK a Petrohradská univerzita na téma "MHP a boj proti terorismu". [+++]

»9.8.2017-Středoafrická rep.: Mezinárodní hnutí ČK&ČP je šokováno zabitím šesti příslušníků Stř.afrického ČK. Došlo k němu 3.8.2017 ve zdravotnickém zařízení v Gambo na JV Stř.africké republiky. Zabiti byli rovněž další členové zdrav. personálu a civilisté. Jde již o třetí letošní útok na personál Stř.afrického ČK. Okolnosti útoku jsou zatím nejasné, byl proveden ozbrojenou skupinou. Jak prezident Stř.afrického ČK A. Mbao-Bogo, tak orgány Mezinárodního hnutí ČK&ČP, odsoudili toto porušení mezinárodního humaitárního práva a vyzvaly bojující strany k jeho respektování. Vyjadřujeme rovněž soustrast rodinám obětí.

»8.8.2017-Čína: V noci zasáhlo provincii Sečuán zemětřesení o síle až 7° Richt. stupnice. Rozsah škod zatím není určen, nicméně Čínský ČK již do oblasti vyslal specialisty pro zjištění rozsahu potřebné pomoci. Příslušníci Čín.ČK rovněž v místě poskytují nutnou pomoc. Problémem je přerušení telekomunikačních sítí a dodávek elektřiny, uvedla G.Pang vedoucí týmu MF ČK&ČP v Číně.

»5.8.2017-Ženeva/Svět: Vydáno společné prohlášení MVČK a MFČK&ČP k 72.výročí použití jaderných zbraní. Letošní výročí se odehrává v novém kontextu - před měsícem byla přijata Smlouva o zákazu jaderných zbraní. Prohlášení je výzvou k tomu, aby státy 20.9.2017 smlouvu podepsaly [+++]

»5.8.2017-Ukrajina: MVČK v 1.pololetí na obou stranách fronty: poskytl 80 tis. vysídlených v důsl. konfliktu celkem 222.000 balíků potravin. pomoci, 17.000 lidem v 54 nemocnicích, domovech důchodců aj. veřejných institucích hygienické potřeby, přes 14.000 lidí v 67 místech dostalo hotovost, která pokryje na 1 měsíc jejich základní potřeby, 420 hospodářů dostalo přes 530 tun krmiva pro dobytek...

»4.8.2017-Mali: MVČK hlásí prudký nárůst počtu zraněných v bojích na severu Mali, od začátku jeho chirurgiské týmy ošetřily 268 osob (za celý rok 2016 to bylo 148). Při srážkách v Kidali 26.7. bylo chirurgy ošetřeno 43 lidí, státní zdravotní služby nefungují vůbec. Letos v Mali navštívil MVČK 3.800 zbavených svobody, v Kidali poskytl 15.000 l paliva na provoz vodáren... video: [+++]

»1.8.2017-Myanmar: Za pod