Poděkování prezidenta ČČK za pomoc při pandemii Covid-19

Vážení zaměstnanci, členové a dobrovolníci Českého červeného kříže. Chci Vám poděkovat za velké osobní nasazení při zvládání úkolů, které Český červený kříž, stejně jako několik desítek dalších národních společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce ve světě, plní na pomyslné “frontě” boje s koronavirovou nákazou.

Prokázali jste, že principy Červeného kříže nejsou jen povídáním pro hezký den, ale dokázali jste je v jejich intencích splnit, obětovat svůj volný čas,  své síly, své prostředky k tomu, abychom všichni společně mohli pomoci těm, kteří pomoc potřebují a sami si pomoci nedovedou.

Dovolím si malou odbočku: když jsme se v prosinci v Ženevě s vládami zamýšleli nad úkoly, které je třeba plnit v době epidemií a pandemií, asi málokoho z nás napadlo, že tato pravidla budete tak brzy aplikovat v praxi a to ještě v celosvětovém rozsahu.

Pandemie zasáhly lidstvo mnohokrát, pokaždé se ukázal význam mezilidské solidarity, a já jsem velice rád, že i dnes vidím, že tato solidarita funguje a že nám pomůže překovat tuto situaci a úspěšně ji zvládnout. Děkuji všem těm jedincům i společnostem a institucím, které nás finančně či materiálně podporují a pomáhají nám pomáhat.

[Část poděkování odvysílala ČT 1 v Událostech dne 09.04.2020]


prezident ČČK Marek Jukl