Další kurz humanitárního práva


Dne 29.5.2016 skončil druhý z letošních kurzů mezinárodního humanitárního práva. Uspořádal jej Český červený kříž ve spolupráci s Vojenskou akademií ve Vyškově na Moravě. Kurs úspěšně ukončilo osm posluchačů, z toho tři diseminátoři ČČK, ostatní posluchači byli z řad AČR. Kurz v rozsahu 25 hodin vedli prezident ČČK Marek Jukl a členové expertní skupiny ČČK Petra Ditrichová a Otakar Foltýn, kteří jinak působí na MO ČR, resp. GŠ AČR.

Pravidla vedení ozbrojených konfliktů jsou aktuální a pro osud obětí válek určující - slovy Petera Maurera, prezidenta MVČK, "války bez limitů by byly válkami bez konce" . Další kurz uspořádá ČČK v říjnu.